Gudstjänst 10 jan 2021 – Jesu dop

Gudstjänst från S:t Eskilkyrkan 10 jan 2021, tema Jesu dop. Birgitta Keller predikar, Samuel Lindholm leder och läser texterna, AnnaMaria Rose leder förbönen, Stefan Silversten spelar.

Ge gärna en gåva till S:t Eskilskyrkan!
Plusgiro 33 62 29 – 0  , Bankgiro 387-1951,  Swishnummer: 123 091 54 13

Facebook – klicka HÄR!

Youtube – klicka HÄR!