2:a advent i S:t Eskilskyrkan

Den 2:a advent 5/12 kl 11 firar vi gudstjänst i S:t Eskilskyrkan med temat “Se, jag vill bära”. Gerard Willemsen, chef för internationella enheten i Equmeniakyrkan predikar, Mats Ernvik spelar och John Rönnebratt sjunger. Det blir insamling till Equmeniakyrkans internationella mission och kyrkfika. Veckogrupp 4 ansvarar.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter i HSLF-FS 2021:87 kommer vi tills vidare att begränsa våra allmänna sammankomster till 100 personer.