Vaksamhet och väntan; Livesänd gudstjänst 15/11 2020

Livesänd gudstjänst från S:t Eskilskyrkan, tema “Vaksamhet och väntan”. Maria Öhrwall predikar, Stefan Silversten sjunger och spelar och Gun Björk leder.
Vi sjunger ur psalmer och sånger nr 205, 732, 39 och 256.
Preludium: “Ögonblick” av Tomas Boström”I ditt ansiktes ljus” av Bengt Johansson
Solosång “Evighetens under” av Tomas Boström
Preludium “Väntar på regn” av Bengt Johansson
 
Stötta gärna församlingen med bidrag:
Plusgiro 33 62 29 – 0 , Bankgiro 387-1951, Swishnummer: 123 091 54 13