Predikan på nätet: Guds rike är nära

Guds rike är nära. Mark 1:14-15.

Markusevageliet är kortfattat. Bara sexton kapitel. Det börjar med en inledande fras  som i mitt tycke fungerar som en portal till Guds rike. ”Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son”. Det är inte utan att man blir nyfiken på bakgrund och författare till denna fascinerande text. Några av oss här i församlingen  har studerat pastorn,teologen, författaren och  exegeten Linda Alexanderssons bok Möte med Markus.  Hon ställer frågan ”Vem är du Markus?” Jag tillåter mig att använda kunskap ur hennes bok. Vi brukar säga att vi  lär så länge vi lever.

Idag får du vara med i vår söndagsskola och möta Jesus och dem som finns i landskapet runt omkring honom när vi läser evangeliet enligt Markus. Somliga levde nära Jesus  i dåtid. Andra som du och jag vill finnas nära honom i nutid via Bibelns budskap, andens ledning.

 Markus berättar för oss om Jesus som han minns det eller fått det berättat för sig. Vi vet inte vilket, även om de flesta forskare utgår från att han inte träffat Jesus. Det finns i själva verket lite fakta om Markus, men desto fler teorier.En del tror att han var tolk åt Petrus. Omkring år 140 skriver Papias, biskop i Hierapolis, att Markus var tolk till Petrus. Andra åter att han samarbetade med Paulus.  Apg.12:25 säger ”Sedan Barnabus och Saul hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem vände de tillbaka och tog då med sig Johannes som kallades Markus.” En del tror att han skrev sitt evangelium i Rom, andra att han skrev i Egypten eller Syrien och åter andra att han skrev i Galileen. Allt är teorier och bygger på olika historiska traditioner. Vi vet inte om författaren är man eller kvinna. Vi vet inte ens om hon/han hette Markus. Evangeliet är skrivet av en anonym författare, och titeln Evangelium enligt Markus har tillkommit i efterhand. Men för enkelhetens skull kallar vi honom ändå Markus, som traditionen bjuder.

Forskare är idag säkra på att han skrev sitt evangelium först av evangelisterna, och att Lukas och Matteus hade tillgång till hans evangelium när de skrev sina. Vi vet att han kunde grekiska och vi tror att han skrev någon gång mellan 60-75 e Kr.

Markus vill berätta om Jesus som Guds son. Han skriver för att den som läser ska tro, omvända sig och följa Jesus. Markus menar att evangeliet har potential att förändra mig,dig och världen, om vi tar emot det och lever ut det.

Guds rike är nära.

Det händer att jag sätter mig ner med min gitarr och lyssnar till och själv knäpper på gitarren en melodi. Jag njuter av melodins skönhet och dess musikaliska djupdimensioner. Jag finner att det finns musik som är balsam för själen skriven av Anonymus. Den tonsättaren vet vi inget om som person men notskriften som blir musik tillför lyssnaren något värdefullt.   Markus  tecknar ner gädjebudet ,med sin kunskap om Jesus som bakgrund, på ett sätt som gör att vi upplever glädje,skönhet, sanning och liv i Guds rike trots hans egen anonymitet som författare, människa.

Idag är det många som förkunnar i våra kyrkor att Guds rike är nära. Vi frågar oss kanske när vi lämnat kyrkans gemenskap  ”Är du nära mig Jesus?”

 Jag måste citera vår en gång här i kyrkan, församlingens herde, pastor Gunnar Götborgs facebookinlägg  7 oktober.

”Hörde i em. gudstjänstreprisen på TV.  Stanley Sjöberg talade. Han hade åldrats sen jag såg honom sist och han verkade sliten, men hans framställning var klar och kristocentrisk.
Han berättade om människor som gjort andliga upplevelser. De hade upplevt närhet till ett oförklarligt ljus och en varm bejakande kärlek. De var från icke kristna miljöer, hade inte öppnat en Bibel och aldrig hört om Jesus. En kvinna, som gjort sådana upplevelser och efter en tid började läsa om Jesus i evangelierna, berättade för Stanley att hon då förstod att hon haft besök av Jesus.
För mig blir poängen den: Jesus finns i Bibeln, men han är inte fängslad innanför pärmarna. Jesus berör människor även där inga biblar finns. En kristen uppgift kan då bli att presentera honom för människor som mött honom utan att veta vem han är. Men lyssna noga till deras berättelse först. De kan ha upptäckt något hos den okände som du missat.”

Min tanke blir att Guds rike är nära.

För en tid sedan gjorde jag ett arbete här i kyrkan som jag fått i uppdrag att utföra. Jag kände tydligt av ett sjukdomsutbrott när jag skulle ta bussen hem till Torshälla. Ingen sittplats ledig och det kändes som om luften i mina lungor höll på att ta slut. Fullt av stojiga skolungdomar i bussen. Det här klarar jag inte. Vad händer? En tonårskille i gymnasieålder ser på mig med vänliga ögon och reser sig upp från sin plats och erbjuder mig att sitta ner. Vem var främlingen? Killen hade definitivt inte svenska drag. Jag fick en euforisk upplevelse i min själ och kropp av att jag mött det outsägliga på 1:ans buss till Torshälla mitt i värsta trängseln.  Ja, Jesus går vägen fram idag. Nog känner du att han nalkas dig?

Min tanke blir att Guds rike är nära.

Det första ordet som fångar min uppmärksamhet i dagens evangelietext är Jesus som kommer med ett budskap om att tiden är inne och att Guds rike är nära. Till detta kopplar Jesus en omvälvande uppmaning: ” Omvänd er och tro på budskapet.”

De flesta människor har på något sätt ett behov av att tro på något. Inriktningen kan variera. Många människor ägnar sina sina liv åt fina och bra sysselsättningar pga sina inre övertygelser och trosuppfattningar om rätt och fel. Det finns också nedbrytande krafter som får sin potential av människors egoistiska val. Vad kan vara mer tydligt än krigens fasor eller de som profiterar genom försäljning av droger. Listan kan göras lång.

Guds rike vill inte utesluta medborgare. Du är välkommen oavsett bakgrund. I Guds rike får du gå i en annan riktning än tidigare.

I Jesu sällskap finns det plats för både dem som förlorat i livet och dem som tycker sig ha levt som lyckade segrare. Om jag förenklar så är det väl på det viset att samtliga både Jesu lärjungar och nutida efterföljare ändrar sin livsinriktning på något sätt när de kallas till gemenskapen i Guds rike. Vi känner och bär på en inre förvissning om att Guds rike finns alldeles inpå oss och omsluter oss med tro,hopp och kärlek. Guds rike är nära och där får vi öppnade ögon och öron för det som gått fel. Här tillåts vi att slå broar in i en världsordning där de förlorade människorna återfår sin plats och värdighet.    

Många av oss använder ordet himmelriket som synonym för Guds rike. Det ordet har för många människor en klang av glädje och hopp om något bättre. När vi försöker precisera himmelriket med egna ord, så blir beskrivningarna olika beroende på vem som förklarar.  I ordförklaringen till 1917 års bibelöversättning kan man läsa följande om himmel och himmelrike: Israeliterna antog tillvaron av flera himlar ovanför varandra.

När jag läser vidare i ordförklaringen möter mig ordparet Himmelriket eller Guds rike, den nya, gudomliga världsordning med ett nytt liv, som genom Messias kommer från himmelen till jorden. Himmelrikets medborgare kallas rikets barn. –Matt. 13:37-38 Den som sår den goda säden är Människosonen, åkern är världen, den goda säden är rikets barn och ogräset är det ondas barn.-

Då får vi konstatera att den som tror är ett utsäde. Ett frö för tillväxt. Något som kan ge människor en chans till överlevnad. Jesus ser dig som betydelsefull.

Användningen av ordet barn är ett typiskt hebreiskt språkbruk. I Bibeln möter vi uttryck som djävulens barn ,ondskans barn , dödens barn, eländets barn, denna tidsålders barn men även vishetens barn,ljusets barn,rikets barn, Guds barn. Det är delvis poetiska men också verklighetsbeskrivande ord för att beteckna den som är hemfallen åt något eller den som tillhör någon eller något. Var glad, var glad sjunger församlingen under adventets och julens gudstjänster. Vi markerar utåt med våra sångröster den inre glädjen som Guds barn. Jesus kallar oss att tillhöra himmelriket. Kom med! Himmelriket, Guds rike är nära!

Amen!

Predikan av Sverker Grohp andra advent 2019

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.