Events

Årsvis Månadsvis Veckovis Dagligen Lista
januari 2021

Gudstjänst

Sö 11.00 Gudstjänst (Septuagesima) ”Nåd och tjänst” Matt. 20:1–16. Pred. Carina ...
31 jan
11:00 - 12:00
S:t Eskilskyrkan
februari 2021

Gudstjänst

Sö 11.00 Gudstjänst (Kyndels- mässodagen/Sexagesima) ”Uppen- barelsens ljus” Luk. 2:22-40. ...
07 feb
11:00 - 12:00
S:t Eskilskyrkan

Gudstjänst

Sö 11.00 Gudstjänst (Fastlags- söndagen) ”Kärlekens väg” Luk. 18:31-43. Pred. ...
14 feb
11:00 - 12:00
S:t Eskilskyrkan
Inget evenemang hittades!
Visa fler