Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för en bra avslutning på terminen.
Vi ber för dem som kämpar med psykisk ohälsa.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Församlingsblad nr 3 2019

Välkommen att ta del av nya numret av församlingsbladet. Det tryckta församlingsbladet kommer att finnas tillgängligt i kyrkan senare i veckan. Församlingsblad Nr 3 2019.

Församlingsblad Nr 3 2019 >>>

Perdikan på nätet: Att växa i tro

Joh. 15:10–17
Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek.

Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra. Läs mer »

Predikan på nätet: Vägen till livet

Joh. 14:1–14
”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni.” Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom.” Filippos sade: ”Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss.” Jesus svarade: ”Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga: Visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det. Läs mer »

Predikan på nätet: Kristus är uppstånden

Joh. 20:1–18
Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sade till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade: ”De har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom.” Petrus och den andre lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter, och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andre lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen.
Läs mer »

Predikan på nätet: En växande gemenskap

Predikan av Inga Johansson
Samordnare för Kyrkan i samhället, Equmeniakyrkan

Det är väldigt roligt att få vara med på er årshögtid här idag.  Och igår hade ni här i församlingen årsmöte. Den här församlingen är en del av Equmeniakyrkan, som är Sveriges nyaste kyrkosamfund, som bildades 2011 av Metodistkyrkan i Sverige, Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet.

De människor som en gång var med och bildade dessa tre samfund i slutet av 1800 -talet var människor som sagt ja till Jesu kallelse – ”Följ mig” och som var med och byggde Sverige till ett demokratiskt samhälle.

Människor som ville vara med och förvandla världen, vårt land, vårt samhälle så att det skulle bli ett bättre samhälle och en bättre värld för alla. Människor som gav sig ut i världen för att också i andra länder kunna berätta om Guds kärlek, vara med och göra skillnad för människor och länder.

I Equmeniakyrkan idag finns 690 församlingar runt om i landet med ca 63 000 medlemmar och vi når med all vår verksamhet ca 135 000 människor varje vecka!

Equmeniakyrkan har också samarbetskyrkor och samarbetspartners i andra länder, ett 30 tal länder. Bland annat i länder i Mellanöstern och i Afrika, Sydamerika, och Asien.  Läs mer »

Predikan på nätet: Guds mäktiga verk

Jungfru Marie bebådelsedag
2019-03-24

Luk.1:39–45
Några dagar efteråt gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: ”Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.”

Idag är det Jungfru Marie bebådelsedag. Det vill säga att det är nio månader kvar till jul. Det kan låta konstigt när man befinner sig mitt i fastetiden att börja tala om jul. Men som jag brukar säga, är det en ”paus” som vi tar i vår resa till korset, på ”kärlekens väg”.

För några år sedan försökte jag ge en detaljerad förklaring av Jungfru Marie bebådelsedag. Här vill jag bara göra en kort sammanfattning. Läs mer »

Predikan på nätet: Prövningens stund

Matt. 16:21-23 Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade: ”Må Gud bevara dig, herre. Något sådant skall aldrig hända dig.” Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: ”Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.”

S:t Eskilskyrkan är en öppen kyrka. Här möts folk av olika kulturer och olika traditioner. Ty, vi vill vara en växande gemenskap. Dagens gudstjänst skulle kunna ses som en katolsk liturgi. Den är inspirerad av en katolsk kommunitet i Taizé, i Södra Frankrike. I Taizégudstjänsten betonas bön, sång och meditation. Välkommen! Läs mer »

Bibelstudium för alla

Torsdag 7/3 kl 17.00

En timme i sällskap med Simon Petrus. Bibelstudium med pastor Josef Nsumbu.