Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för en hållbar värld.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta vår pastor

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan på nätet: Vaksamhet och väntan

Luk. 17:20-30
Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma svarade han: ”Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.”

Till lärjungarna sade han: ”Det skall komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av Människosonens dagar men inte får det. Man skall säga till er: Där är han, eller: Här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem. Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så skall Människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Som det var i Noas dagar, så skall det bli under Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid: folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras. Läs mer »

Taco-kväll

Fredagen den 24 november 2017 är det dags för Taco-kväll med gästföreläsare.

Gustav Strandberg, forskare vid SMHI, berättar om modeller för framtidens klimat

Plats: S:t Eskilskyrkan, Båtsmansgatan 5 Eskilstuna (vid Järntorget i Nyfors)
Kl 18:30 Taco buffé 50 kr (anmälan till Micke Sporrong, tel 073-833 36 70)
Kl 19:30 Kvällens ämne, föredrag och samtal. Moderator Samuel Lindholm
Kl 20:45 Andakt
Kl 21:00 Slut

Välkommen!

 

 

Predikan på nätet: Frälsningen

Joh. 12:35-43
Jesus svarade: ”Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner.” När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen.

Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom, ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas: Herre, vem har trott på det vi fick höra, och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro, ty Jesaja säger också: Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Detta sade Jesaja därför att han såg hans härlighet, och det var om honom han talade. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus, men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud. Läs mer »

Temakväll om klimatet

Glaciärerna smälter, havsnivån stiger…

Gustav Strandberg, forskare vid SMHI, berättar om modeller för framtidens klimat
Fredagen den 24 november 2017
Plats: S:t Eskilskyrkan, Båtsmansgatan 5 Eskilstuna (vid Järntorget i Nyfors)
Kl 18:30 Taco buffé 50 kr (anmälan till Micke Sporrong, tel 073-833 36 70)
Kl 19:30 Kvällens ämne, föredrag och samtal. Moderator Samuel Lindholm
Kl 20:45 Andakt
Kl 21:00 Slut

Affisch som PDF>>>

Fika-fredag

Nu på fredag den 10 november har vi en ungdomskväll i kyrkan som vi kallar fika-fredag. Vi träffas och fixar något fika tillsammans. Vi hittar på något kul tillsammans. Vi riktar oss till den som känner sig som ungdom i ålder 12-20? år. Vi avslutar kvällen med en andakt. Vi börjar klockan 18:30 och håller på till ca 21:00.
Välkommen!

Predikan på nätet: Helgon

 

5 Mose. 34:1–5
Mose gick från Moabs hedar upp till berget Nebo, högst uppe på Pisga, som ligger mitt emot Jeriko, och Herren visade honom hela landet: Gilead ända till Dan, hela Naftali, vidare Efraims och Manasses land och hela Judas land ända till havet i väster, Negevöknen och Jordanslätten, dalen där Jeriko, Palmstaden, ligger, och ända ner till Soar. Herren sade till honom: ”Detta är landet som jag med ed lovade Abraham, Isak och Jakob att ge åt deras efterkommande. Jag låter dig se det med dina egna ögon, men du kommer inte att gå över dit.” Där i Moab dog Herrens tjänare Mose, så som Herren hade sagt. Läs mer »

”Det händer när du vilar” – en kväll med Tomas Sjödin

”Det händer när du vilar”
Tomas Sjödin
Tisdag 14 november 2017 kl 19.00
Pris 100 kr –  Servering.
Förköp på Stadsbiblioteket.

Välkommen till en samling med Tomas Sjödin i S:t Eskilskyrkan. Tomas Sjödin kommer att tala om sin bok ”Det händer när du vilar”.  Den utgår från vårt behov att vila för att orka o på så sätt ta ansvar för kärleken, oss själva och vår uppgift. Han säger att det är en plikt att vila. Är det dags att återupptäcka vilodagen?

”Vilan är inte sista sucken av en utmattning, utan en öppning för nya begynnelser. I kärleken, i arbetet, i skaparprocesserna, i formandet av den människa jag vill bli och kanske inte ens vet att jag vill bli” citat ur boken som kom 2013

Tomas Sjödin kommer ursprungligen från Kramfors i Västernorrland. Idag bor han i Säve utanför Göteborg tillsammans med sin fru Lotta. Som författare, pastor, föreläsare och krönikör har han kommit att bli ett populärt och uppskattat namn.

Musik till tröst

På söndag 5 november kl 18.00 blir det Musik till tröst med kören Corazon under ledning av Stefan Silversten, samt en brasskvartett. Välkomna!