Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för en hållbar värld.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta vår pastor

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan på nätet: Uppenbarelsens ljus

1 Sam. 1:21 – 28
När Elkana och hela hans familj gick upp till Shilo för att förrätta det årliga offret till Herren och frambära sitt löftesoffer, följde Hanna inte med. ”Jag väntar tills pojken har blivit avvand”, sade hon till sin man, ”då skall jag ta med honom och han skall få träda fram inför Herren och stanna där för all framtid.” Elkana svarade: ”Gör som du finner bäst och vänta tills han är avvand. Må Herren låta det bli som du har sagt.”
Läs mer »

Båtsmansgatan avstängd från Tegelbruksgatan 16-23 februari

Kommunen meddelar att nu går det åter att åka Tegelbruksgatan förbi Järntorget, men i stället stängs Båtsmansgatan av och man får åka till kyrkan via Zetterbergsgatan – Lindtorpsgatan . För att göra gatan tillgänglig kommer Båtmansgatan att dubbelriktas under den perioden. Du som går eller cyklar kan passera platsen gående.

Vi har noterat att Båtsmansgatan inte hela tiden är avstängd som kommunen säger. I skrivande stund fredag 16 feb kan man köra över en ramp in på gatan. Men man kan alltså få köra runt kvarteret och mot den normala enkelriktningen på Båtsmansgatan för att komma till S:t Eskilskyrkan under tiden 16-23/2

Predikan på nätet: Nåd och tjänst

Matt 20:1-16
Det första ordet som fångar min uppmärksamhet i dagens evangelietext är Jesus. Från honom kommer sedan en beskrivning av himmelriket.Det ordet har för många människor en klang av glädje och hopp om något bättre. När vi försöker precisera himmelriket med egna ord, så blir beskrivningarna olika beroende på vem som förklarar.  I ordförklaringen till 1917 års bibelöversättning kan man läsa följande om himmel och himmelrike: Israeliterna antog tillvaron av flera himlar ovanför varandra. Läs mer »

Predikan på nätet: Jesus skapar tro

Mark. 6:45 – 52
Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg över till Betsaida medan han själv skickade hem folket. När han hade skilts från dem gick han upp på berget för att be. På kvällen var båten mitt ute på sjön, och han var ensam kvar på land. Han såg hur de slet vid årorna därför att de hade motvind. Strax före gryningen kom han till dem, gående på vattnet, och han var på väg förbi dem. När de fick se honom gå på vattnet trodde de att det var en vålnad, och de skrek till, för alla såg de honom och blev förskräckta. Men han talade genast till dem och sade: ”Lugn, det är jag. Var inte rädda.” Och han steg i båten till dem, och vinden lade sig. Men de blev utom sig av häpnad, för de hade inte förstått något av detta med bröden, utan de var förstockade.
Läs mer »

Predikan på nätet: I Jesu namn

Luk. 2:21
När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande.

Ett Nytt År är här
Nu är vi inne på det nya året. 2017 har försvunnit och 2018 har kommit. Många har firat detta hela natten. Andra har avskilt en stund i bön. Men det finns också de som inte har tänkt på någonting speciellt.

För oss är det viktigt att börja det nya året vid det heliga bordet, då vi också får tillfälle att förnya vårt engagemang för Herren.

Därför får vi börja det nya året ”I Jesu namn”. Detta är också dagens tema. Läs mer »

Predikan på nätet: Guds Barn

Matt.2:13-23 
När de hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: ”Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det.” Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Från Egypten har jag kallat min son.

När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig, och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var två år eller därunder; det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia: Rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan: Rakel begråter sina barn, hon låter inte trösta sig, ty de finns inte mer.

När Herodes hade dött visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sade: ”Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. De som ville ta barnets liv är döda.” Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. Men när han hörde att Archelaos var kung i Judeen efter sin far Herodes vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen, och där bosatte han sig i en stad som heter Nasaret, för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: Han skall kallas nasaré. Läs mer »

Vi söker ungdomsledare, diakon eller pastor med inriktning mot unga

S:t Eskilskyrkans församling, Eskilstuna söker dig vars hjärta klappar för barn och ungdomar och för Jesus

I församlingen finns söndagsskola, scout, tonåringar och konfirmander och ett öppet flykting- och integrationsarbete med fler grupper.

Vi önskar utveckla vårt barn-och ungdoms- och familjearbete.

Vi söker ungdomsledare, diakon eller pastor med inriktning mot unga och föräldrar eller annan lämplig utbildning.

Församlingens pastor arbetar heltid och församlingsmusiker har 65 % tjänst.
S:t Eskilskyrkans församling tillhör Equmeniakyrkan och har 190 medlemmar. Läs mer »

Predikan på nätet: Ett nådens år

Årets konfirmander fick varsin Bibel

Matt. 21:1–9 
När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!”

Sakarja 9:9–10
Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem! Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen skall förintas. Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände. 
Läs mer »