Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för dem som på något sätt drabbats av Covid 19.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Försonaren

På söndag 29 mars kl 11 firar vi gudstjänst igen i S:t Eskilskyrkan! Temat är ”Försonaren” och det är Carina Thörn som predikar, Maria Fahlén och Stefan Silversten som sjunger. Det blir söndagsskola och veckogrupp 7 ansvarar.

Kortversion av S:t Eskilskyrkans gudstjänst 22 mars

Eftersom många håller sig hemma pga risk för Coronasmitta har vi lagt upp en kortversion av vår gudstjänst på Jungfru Marie Bebådelsedag 2020, inspelad i förväg. Predikan Josef Nsumbu, textläsning och bön AnnaMaria Rose och musik Stefan Silversten och Viveka Silversten. Vi hör ”Ständigt i förändring” av Ingalill Sjönneby och Psalmer och Sånger 461a: ”Gudakärlek utan like”, Text C. Wesley, E Nyström, musik J J Rousseau. Med tillstånd.

S:t Eskilskyrkans swishnummer: 123 091 54 13
Plusgiro 33 62 29 – 0,   Bankgiro 387-1951

Gudstjänst 2020-03-22

Ifall ovanstående länk inte skulle fungera finns en länk till samma fil på Soundcloud här:

https://soundcloud.com/user-733013259/gudstjanst-2020-03-22

Predikan av Josef Nsumbu: Kampen mot ondskan

Mark. 9:14–32 

När de kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade: ”Vad är det ni diskuterar?” — ”Mästare”, svarade en i mängden, ”jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom kastar den omkull honom, och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, och de kunde inte.” Han sade: ”Detta släkte som inte vill tro! Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom!” De kom fram med pojken, och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far: ”Hur länge har det varit så här med honom?” Fadern svarade: ”Sedan han var liten, och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss, om du kan.” Jesus sade: ”Om jag kan? Allt är möjligt för den som tror.” Då ropade pojkens far: ”Jag tror. Hjälp min otro!” När Jesus såg att folk strömmade till sade han strängt till den orena anden: ”Du stumma och döva ande, jag befaller dig: far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka.” Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sade att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp, och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de: ”Varför kunde inte vi driva ut den?” Han svarade: ”Den sorten kan bara drivas ut med bön.”

 

Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sade: ”Människosonen skall överlämnas i människors händer, och de kommer att döda honom, och tre dagar efter sin död skall han uppstå.” Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga.

Läs mer »

S:t Eskilskyrkan öppen för stillhet och bön

I det oroliga världsläget just nu behöver vi tid att reflektera, stilla vår oro och be. Därför håller S:t Eskilskyrkan öppet varje tisdag – fredag kl 17.00-18.00 framöver. Välkomna för en stilla stund!

Viktig information pga Coronavirus!

  • Församlingens årsmöte är framflyttat till  lördagen den 25 april till att börja med. Den gamla styrelsen fortsätter arbetet till dess att årsmöte kan hållas.
  • Vi  serverar inte kyrkfika tills vidare i samband med våra gudstjänster.
  • Corazon, svenskundervisning, bibelstudier och familjelördag är inställda tills vidare.
  • Vi har ”Öppen kyrka” för bön, stillhet och ljuständning varje tisdag–fredag kl 17–18.
  • Vi lägger ut en förinspelad kortversion av varje söndags gudstjänst på denna hemsida till kl 11.
  • Under påskveckan har vi ”Öppen kyrka” tisdag–fredag kl 17–18. På påskdagen firar vi gudstjänst i S:t Eskilskyrkan. Vi planerar att lägga ut andakter för varje dag i stilla veckan på denna hemsida.

Vi har färre gudstjänstdeltagare än vanligt och får inte in någon avgift för kyrkfikat. Även om du inte kan delta på plats, kan du ge en #karantänkollekt så att S:t Eskilskyrkan kan fortsätta förmedla hopp i Eskilstuna!

Ge en #karantänkollekt genom att använda:

Swish: 123 091 54 13
Plusgiro 33 62 29 – 0
Bankgiro 387-1951

Predikan på fastlagssöndagen av Josef Nsumbu: Kärlekens väg

Mark.10:32–45

De var nu på väg upp mot Jerusalem, och Jesus gick först. De var fyllda av bävan, och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de tolv och talade om för dem vad som skulle hända med honom: ”Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen skall utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda, och de skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som skall göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom, och efter tre dagar skall han uppstå.” Läs mer »

Församlingsblad nr 2 2020

Välkommen att ta del av nya numret av församlingsbladet. Det tryckta församlingsbladet kommer att finnas tillgängligt i kyrkan senare i veckan. 

Klicka på länken nedan för att läsa här.

Församlingsblad Nr 2 2020>>>

Familjelördag

familjelördag

Familjelördag 29 feb, 28 mars, 25 april kl 16-18