Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för ungdomssituationen i Eskilstuna.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Välkommen på Familjetorsdag i S:t Eskilskyrkan

Predikan på nätet: Vårt evighetshopp

”Musikens betydelse som tröst är stor”, säger sångerskan Carolina Tholander, eftersom musiken ger utrymme för stora känslor, möjlighet att vila från orden och låta gråten komma. Det betyder att musiken kan spela en stor roll för den som sörjer.

Alla helgons helg är en stor helg. I min predikan igår nämnde jag ett telefonsamtal som jag hade med en god vän som arbetar på FN och som undrar vilken betydelse alla helgons helg har för kyrkan och för samhället, eftersom även FN tar hänsyn till den. Under samtalet kom vi fram till det att det kan kännas skönt att få veta att någon eller några kommer att tänka på en när man försvinner. Det handlar först och främst om hur vi tänker på varandra redan medan vi lever. Läs mer »

Predikan på nätet: Helgonen

Matt. 5:13-16
Jesus sade: ”Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna.
Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.”

Hebr. 12:1–3
När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet.
Läs mer »

Predikan på nätet: Att höra Anden och höra rätt

Matteus 4:1-11
Kan vi höra Guds röst? Hur låter den? Vilken dialekt talar han? För han talar väl svenska? Eller?

Det jag ska säga er idag är tankar jag bär med mig från en helg på Berget i Rättvik där jag ett par dagar fick förmånen att lyssna på Hans Johansson, en pastor som avled alltför ung för några år sedan. Berget är en plats för samtal, retreater och meditation som jag varmt rekommenderar.

Så att höra Guds röst… Fadern ska sända er en hjälpare sa Jesus. (Joh 14:26) En hjälpare som skulle leda oss rätt när han lämnat oss. Jesus insåg att vi skulle komma att behöva det. Skulle vi börja leva på egen hand skulle vi snart tappa spåret som vi gjort innan Gud sände sin son till jorden. Själva vitsen med Jesus tid på jorden var ju att föra oss rätt och visa på på Guds vilja och väg med oss människor. Människor glömmer lätt. Läs mer »

Konst- och hantverksutställning 5 – 12 oktober

Predikan på nätet: Tro och liv

Matt.21.28-31
”Vad säger ni om det här: En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sade: ’Min son, gå ut och arbeta i vingården i dag.’ Han svarade: ’Nej, det vill jag inte’, men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sade samma sak. Han svarade: ’Jag skall gå, herre’, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville?” De svarade: ”Den förste.” Då sade Jesus till dem: ”Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike.
Läs mer »

Medmänniskan

På söndag 15/9 kl 11 firar vi gudstjänst i S:t Eskilskyrkan med temat ”Medmänniskan”. Det blir predikan av Daniel Ernvik och medverkan av Josef Nsumbu. Psalmorkestern spelar, det blir söndagsskola och kyrkfika. Veckogrupp 7 ansvarar.

Fika-fredag

Nu på fredag den 13 september har vi en ungdomskväll i kyrkan som vi kallar Fika-fredag. Vi träffas och fixar något fika tillsammans. Vi hittar på något kul att göra. Vi riktar oss till den som känner sig som ungdom i ålder 12-20? år. Vi avslutar kvällen med en andakt. Vi börjar klockan 18:30 och håller på till ca 21:00. Kan bli senare då vi har att göra  med ungdomar.
Välkommen!