Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för dem som på något sätt drabbats av Covid -19.

Vi ber för en positiv förändring kring det rådande läget.

Vi ber för alla barn och ungdomar som nu går på sommarlov.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan av Josef Nsumbu 14/6 ”Vårt dop”

Matt. 3:11–12

Johannes döparen sade: ”Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.”

Läs mer »

Vårt dop

Gudstjänsten den 14 juni kl 11 i S:t Eskilskyrkan med temat ”Vårt dop”. Josef Nsumbu predikar och Mats Ernvik spelar. Vi hör: PoS 80 Hur ljuvt det är att komma 146:4-5 I stormar och strider 221 Skynda till Jesus 200:5-8 Ack, är det redan här så skönt

2020-06-14 Gudstjänst bild/ljudfil

Vårt dop

Söndagen den 14 juni kl 11 firar vi gudstjänst i S:t Eskilskyrkan med temat ”Vårt dop”. Josef Nsumbu predikar och Mats Ernvik spelar. Gudstjänsten kommer att livesändas via Facebook. Gudstjänsten kommer även att finnas tillgänglig via websidan för senare lyssning.

Det finns möjlighet att ge en #karantänkollekt till S:t Eskilskyrkan genom att använda:

Swish: 123 091 54 13
Plusgiro 33 62 29 – 0
Bankgiro 387-1957

Predikan av AnnaMaria Rose, ungdomsdiakon, 7 juni ”Gud – Fader, son och Ande”

Matt 28:16-20 De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: »Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Bibeltexten som vi hörde läsas är de allra sista raderna i Matteusevangeliet. Jesus är på väg att lämna sina lärjungar och han sänder ut dem i världen. De har vandrat med honom under ca 3 års tid. De hade levt nära Jesus i en tight gemenskap. De har sett honom bemöta och ta sig an alla slags människor med alla slags behov. De har fått se fantastiska under ske, människor har blivit friska från sjukdomar och befriade från plågor och de har hört alla hans predikningar. De har sett honom dömas till döden och de har sett honom levande igen. Nu har han kallat dem till ett berg där han om en stund kommer att försvinna från dem upp i himlen. När de nu får se honom faller de ner på knä i vördnad och hyllar honom…men några tvivlade…men några tvivlade. Hur är det möjligt? Hur kan de inte tro i den här situationen efter allt de har sett och hört och varit med om? Vad är det de inte tror på? Varför tror de inte? Vad är det som de inte får att stämma?

Idag är det SEUs terminsavslutning, framför oss ligger sommaren. När höstterminen börjar kommer några av oss inte vara kvar här. Några har flyttat och kommer att utbilda sig på annan ort. Du kanske har varit med i den här gemenskapen mer än tre år, kanske större delen av ditt liv. Du kanske känner väl till hur det är och fungerar i den här församlingen. Du kanske har en självklar tro. Bli inte förvånad om du kommer att börja tvivla. Du kommer att tvivla på dig själv, om du kommer att klara dig eller om du kommer att kunna fatta rätt beslut. Du kommer att tvivla på dina föräldrar om de verkligen kan förstå hur det är för dig och om de verkligen kan ge det stöd du behöver. Du kommer kanske att tvivla på den här gemenskapen som du funnits med i och du kommer att hitta brister du inte upptäckt tidigare. Om nu allt det här kommer att vackla, vad finns det då av stabilitet och stadga kvar? Vad går att hålla fast vid?

Vi ska ta fram ett trosdokument, en trosbekännelse. Den apostoliska trosbekännelsen som vi läser tillsammans ibland i våra gudstjänster. Öppna Psalmboken bakifrån så har du den på vänster sida. Ursprungsdokumentet är från 200-talet, från den fornkristna församlingen, tiden då de allra första kristna församlingarna bildades. Den har omarbetats under åren för att på det tydligaste sättet beskriva den kristna tron. Den kallas apostolisk eftersom den anses vara en pålitlig sammanfattning av apostlarnas tro, de första kristnas tro. Ni vet de där vi läste om nyss som tvivlade ibland.

Vi läser tillsammans…

Apostoliska trosbekännelsen
Vi tror på Gud, allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, universella kyrkan,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

Amen

Ser ni att det är tre rader med kursiv text? Vi tror på Gud, allsmäktig Fader… Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre… Vi tror på den heliga Anden. Den här bekännelsen leder oss till treenigheten som är dagens tema, Gud – Fadern, Sonen och Anden. Är ni bra på matte? 1+1=? 1+1+1=? I det här fallet är Guds matematik annorlunda är vår. 1+1+1=1. Gud är treenig – tre i ett. Gud är en men är tre personer samtidigt.

Gud är Fadern – skaparen som har sagt sitt bliv till allt levande, som har en tanke med att du och jag finns till.

Gud är Sonen – Jesus som levde som människa, som blev till genom den heliga Anden, föddes till jorden, som levde som den bästa förebild man kan tänka sig (som konfirmanderna visade exempel på i sin sketch), som gav sitt liv i kärlek till dig och mig, som genom uppståndelsen har all makt i himlen och på jorden, som lovar att vara med oss alla dagar till tidens slut, precis som det står i texten vi läste.

Gud är den heliga Anden – hjälparen, som finns överallt precis som vinden, som är Guds ständiga närvaro mitt ibland oss, som ständigt är beredd att betjäna dig och mig, ständigt beredd att förklara Gud för oss.

Fadern, Sonen och den heliga Anden är EN Gud, och samtidigt verkar de var för sig.

Om det är krångligt att förstå treenigheten, kan man tänka på hur vatten (H2O) också kan upplevas på tre olika sätt: som ånga, rinnande vätska och fast is.

 

Ingen av oss kan fullt ut förstå trons mysterium. Så när du tvivlar på Gud eller på dig själv eller på din omgivning så låt ditt tvivel få leda dig till nytt utforskande som gör det möjligt att bryta ny mark i din tro på Gud, dig själv eller din omgivning. Vi tar det igen. Låt ditt tvivel få leda dig till nytt utforskande som gör det möjligt att bryta ny mark i din tro på Gud, dig själv eller din omgivning. Amen

Gud – Fader, Son och Ande

Gudstjänsten den 7 juni kl 11 i S:t Eskilskyrkan med temat ”Gud – Fader, Son och Ande”.  S:t Eskilskyrkans Ungdom medverkar, AnnaMaria Rose predikar och Stefan Silversten spelar. Vi hör: PsoS 199 Den blomstertid nu kommer, 837 Trosbekännelsen, 821 Du är en bön, 845 Må din väg gå dig till mötes. Psalmer i 2000-talet Gå med Gud

2020-06-07 Gudstjänst – ljudfil

Gud – Fader, Son och Ande

Söndagen den 7 juni kl 11 firar vi gudstjänst i S:t Eskilskyrkan med temat ”Gud – Fader, Son och Ande”.  S:t Eskilskyrkans Ungdom medverkar, AnnaMaria Rose predikar och Stefan Silversten spelar. Det kyrkfika med studentfirande som var planerat kommer tyvärr inte att bli av p g a det rådande coronaläget.

Gudstjänsten kommer att livesändas via Facebook. Gudstjänsten kommer även att finnas tillgänglig via websidan för senare lyssning.

Det finns möjlighet att ge en #karantänkollekt till S:t Eskilskyrkan genom att använda:

Swish: 123 091 54 13
Plusgiro 33 62 29 – 0
Bankgiro 387-1957

Sommarmusik 2020

Predikan av Josef Nsumbu 31/5 ”Den heliga Anden”

Apg. 2:1–11

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.

I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.” Läs mer »