Main menu:

Kyrkoavgift

S:t Eskilskyrkans församlings och S:t Eskilskyrkans Ungdoms (SEU)  arbete är möjligt tack vare frivilliga ledare och många personliga insatser i form av kollekter och gåvor. Anställdas löner, kyrkan skötsel och uppvärmning och omkostnader beskostas av frivilla gåvor.

Kyrkoavgiften är en enkel form för ett regelbundet givande – en gåva direkt från din månadsinkomst – för närvarande 1% av den beskattningsbara inkomsten. 70% av kyrkoavgiften tillfaller församlingen. Återstående 30% använder Equmeniakyrkan för att stödja olika pionjärprojekt.

Den som önskar stödja S:t Eskilskyrkans församling med sin kyrkoavgift skall anmäla detta senast den 31 oktober. Blanketter för detta finns på S:t Eskilskyrkans expedition.

I Svenska Kyrkan är kyrkoavgiften obligatorisk. Den som önskar att kyrkoavgiften enbart skall tillfalla S:t Eskilskyrkans församling måste därför begära utträde ur Svenska Kyrkan. Detta skall göras senast den 31 oktober. Blanketter för detta finns på S:t Eskilskyrkans expedition. I samband med detta erbjuds du ett samtal med församlingens pastor om medlemskap i S:t Eskilskyrkans församling.

Om man vill kan man ge dubbla kyrkoavgifter dvs både till Svenska kyrkan och S:t Eskilskyrkan.

Ytterligare information, liksom medgivandeblankett, finns på Equmeniakyrkan under rubriken ”Ge en gåva”..