Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för dem som på något sätt drabbats av Covid 19.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan på nätet: Den Helige Anden

IMG_3096kJoh. 14:15–21 (s.1587-1588 i Psalmboken)
Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er. Ännu en kort tid, sedan ser världen mig inte längre, men ni skall se mig, eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, och den som älskar mig skall bli älskad av min fader, och jag skall älska honom och visa mig för honom.”

Inledning
Idag firar vi en av de viktigaste händelserna för den Kristna kyrkan. Det handlar om den dagen då Jesu lärjungar fylldes av den Heliga Anden. Det var den dagen då de kristna fick den utlovade kraften och började, genom Petrus, vittna om Jesus för andra utan att vara rädda. Det var den dagen som den första kristna församlingen grundades formellt med tretusen nya omvända, de som hade tagit till sig Petrus ord och som lät döpa sig. Det var en stor dag, Pingstdagen!

Men vad är egentligen den Heliga Anden?
I Bibeln presenteras ibland den Heliga Ande som en sak, men ibland blir den en person.

– En sak?
I Gamla Testamentet används det hebreiska ordet ”ruah” eller ”rúach” för att tala om Anden i allmänhet. Själva ordet betyder vind eller vindfläkt. Bilden om ”vind” är en av de vanligaste i Bibeln. I Nya Testamentet hittar man begreppet ”pneuma” på grekiska, från verbet ”pnéô” som betyder att blåsa, att fläkta (se Joh.3.8). Här uppfattas också Anden som en vind.
Bilden om ”vind” handlar inte om den vind som blåser och fäller träd i skogen, utan Bibeln talar om vissa aspekter som kan beskriva anden, t.ex. osynlighet och immaterialitet. Där finns också kraft och frihet.
I samma aspekt används också en annan bild på flera ställen i Bibeln, nämligen ”vatten”. Den betyder en källa till liv. En tredje bild som också är vanlig i Bibeln är ”eld”. Den talar om värme och helighet.

– En person
Anden får också en fysisk betydelse. I Bibeln säger man att en kropp utan ande är död. Anden har även en antropologisk innebörd eftersom den handlar om den osynliga delen av människans personlighet. Bibeln gör en stor skillnad mellan Guds Ande och människans, även om båda är från Gud. Enligt skapelsens berättelse fick inget djur det som människan fick. Gud blåste sin Ande i henne för att göra henne till en levande skapelse. Guds Ande är Gud själv som är helig. Den Heliga Anden har en stor uppgift hos den person som tar emot den: att ge liv, att hjälpa, att tala (den Heliga Anden har en röst), att vittna (om Herren och om att vi är Guds barn), att överbevisa, att leda, att undervisa, att påminna, att trösta, att ge kraft till den som blir trött, att föda (på nytt), d.v.s. att förnya. Den Heliga Anden delar ut sina gåvor till alla dem som tar emot den.

Vad kan Guds Ande ha för uppgift/verksamhet?
– Skapar en stark relation med Herren
Andens verksamhet är i första hand knuten till Jesu liv som Messias. Johannes döparen vittnade om det när han sa: ”Jag döper er med vatten… Han skall döpa er med helig ande och eld” (Luk.3.16). Jesus förmedlar Anden till sitt folk (Apg.), och uppfyller så profetian i Joel 2.28. Genom den Heliga Anden sätts den troende i en intim relation, en hemlighetsfull förening med Kristus (Joh.15.4), en ”unio mystica”.
Det är den relation som dagens evangelietext beskriver i kärlekstermer. Ingen får ta emot den Heliga Anden om han inte älskar Gud. Den som älskar Herren håller hans bud. Den som håller Herrens bud tar emot Hjälparen. Den som älskar Herren blir också älskad av Gud. Det skapas en stor öppenhet mellan Gud och den kristne som har tagit emot den Heliga Anden. En sådan relation kan världen inte förstå (unio mystica). Därför trodde folk som såg lärjungarna på Pingstdagen att de var berusade. Så kan det bli även för oss idag att vi kan betraktas som galna människor.
Petrus, en av lärjungar som har fått den utlovade kraften stiger fram med starka ord i en bestämd röst: ”Judar, ja alla ni som bor i Jerusalem, detta skall ni veta, lyssna till mina ord.” I sitt tal påminner Petrus judarna om bl.a. en gammal profetia som de brukade läsa ur Joels bok, för att förklara det som har hänt.

– Delar ut gåvor
Den Heliga Anden är också en gåva från Gud. Den Heliga Anden verkar hos den människa som har tagit emot den. Det innebär ett nytt sätt att leva. Den som öppnar sitt hjärta för den Heliga Anden bär frukt: tungotal, syner, uppenbarelse, övernaturliga inslag, profetior, förutsägelser osv. På Pingstdagen uppmärksammades tungotal mycket. Många talar idag bara om obegripliga språk, ”himmelska tal” mm. Men begreppet ”dialektos” (på svenska ”dialekt”) som används i Nya Testamentet för att beskriva det som hände på Pingstdagen betyder på grekiska ”verkligt språk”, ett språk som används. Åhörarna överraskades av att var och en kunde höra budskapet på sitt språk, trots att alla lärjungar var galiléer. Här ser vi den universella kyrkans födelsestund. Kyrkan grundas med ett mycket internationellt perspektiv. Det handlar om en öppen kyrka, ett svar på den splittring som orsakades av Babels torn. Men tyvärr vi lever lika splittrade idag som då och tänker ofta bara på oss själva, på våra begränsade dogmer.

Vad kan vi lära oss idag?
Det finns mycket som drar oss hit och dit. En del leder oss på Herrens väg, men en annan del förstör vår vandring så att vi inte kan koncentrera oss på det vi skall göra. Vi har då ”mycket liten” tid för Herren. Vi lämnar inget utrymme till den Heliga Ande att verka i oss. Även när vi sitter i kyrkan så är ibland våra tankar långt borta. På det sättet håller kyrkan på att tystas. Vi vågar inte stå upp för att tala till alla dem som skrattar åt oss. I stället för att höja rösten kommer andra prioriteringar som tvingar oss att hålla tyst. Det behövs bestämda röster även idag, från dem som älskar Herren. Vi måste höja tonen utan att vara rädda.
Här vill jag tacka Gud för dig som är med i kyrkan idag. Men jag vill särskilt tacka honom för dagens konfirmander. Medan många undrar om vad ni gör i kyrkan, medan era jämnåriga tycker att ni slösar er tid genom att gå på konfirmations undervisning, medan idrott och många andra aktiviteter i staden lockar stora skaror, har ni i alla fall sett det här som viktigt. Nu vet ni att Gud har lagt i er olika gåvor. Bland er finns duktiga musiker, fina sångröster bibelintresserade, äventyrsälskare, mm. Det vill säga att Gud kan kalla er till olika uppgifter i samhället och i kyrkan. Ty ni är en del av Kristi kropp.
Om vi älskar Herren, låt oss hålla hans bud, låt oss gå ut och förkunna det för andra! Petrus säger i sin predika att solen skall vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Detta kan säkert också beskriva den situation som vi befinner oss i just nu, med mycket blod som rinner på jorden och vi blir nästan blinda av dagens mörker.
Stå upp, med Herrens kärlek och en stark röst, låt dina frukter blomma och låt oss förvandla världen!

Amen!

Pingstdagen
20160515
Predikan av Josef Nsumbu

Skriv en kommentar