Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för dem som på något sätt drabbats av Covid -19.

Vi ber för en positiv förändring kring det rådande läget.

Vi ber för alla barn och ungdomar som nu går på sommarlov.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Viktig information pga Coronavirus!

  • Församlingens årsmöte är framflyttat till  lördagen den 5 september. Den gamla styrelsen med de nya föreslagna som adjungerade ledamoter fortsätter arbetet till dess att årsmöte kan hållas.
  • Vi  serverar inte kyrkfika tills vidare i samband med våra gudstjänster.
  • Corazon, svenskundervisning, bibelstudier och familjelördag är inställda tills vidare.
  • Vi lägger ut en förinspelad kortversion av varje söndags gudstjänst på denna hemsida och vår Facebook-sida till kl 18. Någon gång livesänder vi gudstjänsten i sin helhet på Facebook.
  • Varje onsdag mellan 17-18 ber vi tillsammans hemma. Böneämnen kan sändas till josef@eskilskyrkan.se.

Vi har färre gudstjänstdeltagare än vanligt och får inte in någon avgift för kyrkfikat. Även om du inte kan delta på plats, kan du ge en #karantänkollekt så att S:t Eskilskyrkan kan fortsätta förmedla hopp i Eskilstuna!

Ge en #karantänkollekt genom att använda:

Swish: 123 091 54 13
Plusgiro 33 62 29 – 0
Bankgiro 387-1951

Dags för Sommarmusik

Att inte döma

Söndagen den 5 juli kl 18 firar vi gudstjänst i S:t Eskilskyrkan med temat ”Att inte döma”. Josef Nsumbu predikar och Mats Ernvik spelar. Gudstjänsten kommer att livesändas på Facebook och även finnas här på websidan för senare lyssning.

 

Det finns möjlighet att ge en #karantänkollekt till S:t Eskilskyrkan genom att använda:

Swish: 123 091 54 13
Plusgiro 33 62 29 – 0
Bankgiro 387-1957

 

Förlorad och återfunnen

Gudstjänsten den 28 juni i S:t Eskilskyrkan med temat ”Förlorad och återfunnen”. Birgitta Keller predikar och Maria Fahlén Eriksson spelar och sjunger. Vi hör: PoS 202 De blomster som i marken bor 231 Oändlig nåd 191 Den dag du gav oss, Gud, är gången

 

2020-06-28 Gudstjänst – bild/ljudfil

Förlorad och återfunnen

Söndagen den 28 juni kl 18 (obs tiden) firar vi gudstjänst i S:t Eskilskyrkan med temat ”Förlorad och återfunnen”. Birgitta Keller predikar och Maria Fahlén Eriksson spelar. Gudstjänsten kommer att livesändas på Facebook och även finnas här på websidan för senare lyssning.

Det finns möjlighet att ge en #karantänkollekt till S:t Eskilskyrkan genom att använda:

Swish: 123 091 54 13
Plusgiro 33 62 29 – 0
Bankgiro 387-1957

Predikan av Josef Nsumbu 21 juni ”Den högstes profet”

Luk. 1:67–80

Hans far Sakarias fylldes av helig ande och talade profetiska ord: ”Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet.

Läs mer »

Den högstes profet

Förinspelad kortversion av gudstjänst söndagen den 21 juni med temat ”Den högstes profet”. Josef Nsumbu predikar, AnnaMaria Rose och Yvonne Karlsson sjunger och spelar.

2020-06-21 Gudstjänst – bild/ljudfil

Den högstes profet

Söndagen den 21 juni kl 18 (obs tiden) firar vi gudstjänst i S:t Eskilskyrkan med temat ”Den högstes profet”. Josef Nsumbu predikar och det blir sång och musik av AnnaMaria Rose och Yvonne Karlsson. En förinspelad kortversion av gudstjänsten kommer även att finnas tillgänglig på Facebook och via websidan.

Det finns möjlighet att ge en #karantänkollekt till S:t Eskilskyrkan genom att använda:

Swish: 123 091 54 13
Plusgiro 33 62 29 – 0
Bankgiro 387-1957

Predikan av Josef Nsumbu 14/6 ”Vårt dop”

Matt. 3:11–12

Johannes döparen sade: ”Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.”

Läs mer »