Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för en hållbar värld.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta vår pastor

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Båtsmansgatan avstängd från Tegelbruksgatan 16-23 februari

Kommunen meddelar att nu går det åter att åka Tegelbruksgatan förbi Järntorget, men i stället stängs Båtsmansgatan av och man får åka till kyrkan via Zetterbergsgatan – Lindtorpsgatan . För att göra gatan tillgänglig kommer Båtmansgatan att dubbelriktas under den perioden. Du som går eller cyklar kan passera platsen gående.

Vi har noterat att Båtsmansgatan inte hela tiden är avstängd som kommunen säger. I skrivande stund fredag 16 feb kan man köra över en ramp in på gatan. Men man kan alltså få köra runt kvarteret och mot den normala enkelriktningen på Båtsmansgatan för att komma till S:t Eskilskyrkan under tiden 16-23/2

Söndag 18 februari

Söndag 18 februari kl 11 firar vi gudstjänst i S:t Eskilskyrkan under temat ”Prövningens stund”. Det blir predikan av pastor Josef Nsumbu och Stefan Silversten spelar.  Det blir kyrkfika och veckogrupp 2 ansvarar.

Predikan på nätet: Kärlekens väg

Luk. 18:31–43 
Han samlade de tolv omkring sig och sade till dem: ”Vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om Människosonen skall gå i uppfyllelse. Han skall utlämnas åt hedningarna, de skall håna och skymfa honom och spotta på honom, och de skall prygla honom och döda honom, och på den tredje dagen skall han uppstå.” Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem, och de kunde inte förstå vad han sade.

När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nasaret gick förbi, och då ropade han: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig.” De som gick främst sade åt honom att vara tyst, men han ropade ännu högre: ”Davids son, förbarma dig över mig.” Jesus stannade och sade till dem att leda fram honom, och då mannen kom närmare frågade Jesus: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?” Han svarade: ”Herre, gör så att jag kan se igen.” Jesus sade: ”Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig.” Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Läs mer »

Taco-kväll

Fredagen den 16:e februari är det dags för Taco-kväll.

Vi börjar klockan 18:30 och håller på till ca 21:00.

Vi riktar oss till den som känner sig som ungdom i ålder 12-20? år. 
Vi träffas för en trevlig stund tillsammans och för ungdomarna och de som vill kommer det att vara någon form av program under kvällen. 
Vi börjar med att äta och avslutar kvällen med en andakt. För att veta hur många som kommer vill jag att du anmäler dig till mickesporrong@hotmail.com senast torsdag 15 februari.
Vi kommer att ta ut en kostnad på 25 kronor för maten.

Sen kommer vi att köra fredagar ojämna veckor enligt nedan. De veckor det är fikafredag fixar vi något lättare fika tillsammans.

Fredag 16 februari, Taco-kväll
Fredag 2 mars, Fikafredag
Fredag 16 mars, Taco-kväll
Fredag 30 mars, Långfredag, ingen samling
Fredag 13 april, Taco-kväll
Fredag 27 april, Fikafredag
Fredag 11 maj, Taco-kväll
Fredag 25 maj, Fikafredag
Fredag 8 juni, Taco-kväll, avslutning

Välkommen!

Söndag 11 februari

Söndag 11 februari firar vi årshögtid med Nattvard i S:t Eskilskyrkan under temat ”Kärlekens väg”. Det blir predikan av pastor Josef Nsumbu, kören Corazon medverkar och Psalmorkestern spelar till psalmerna. Det blir söndagsskola, kyrkfika och veckogrupp 1 ansvarar.

Årsmöte 10 februari

Lördag 10 februari kl 16.00 har vi årsmöte i S:t Eskilskyrkans församling. Alla medlemmar är välkomna!

Församlingsutflykt till Torshälla

Några bilder från församlingsutflykten den 2 sept. 2017 till Torshälla. Dagen började med samling i Torshälla kyrkas församlingshem kl. 10.00 där alla delade upp i två grupper. Aktiviteterna bestod av tipspromenad i Torshälla centrum, guidning av Rådhuset samt Bergströmska gården. Efter lunch guidade församlingspedagog Eva Bånkestad alla upp i Kyrktornet (för de som vågade) samt gav en beskrivning av kyrkans tillkomst med hjälp av historiska personer i ett spontant drama. Dagen avslutades med en andakt vid koret hållen av Josef Nsumbu. Foto: John Rönnebratt Läs mer »

Ekumeniska böneveckan startade vid Guds hand

Ekumeniska böneveckan 2018 startade med lunchbön i Stadsparken vid Guds hand den 20 januari. Årets tema: Er kropp är den Heliga Andens tempel. Foto: John Rönnebratt