Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för dem som på något sätt drabbats av Covid 19.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Viktig information pga Coronavirus!

  • Församlingens årsmöte är framflyttat till  lördagen den 5 september. Den gamla styrelsen med de nya föreslagna som adjungerade ledamoter fortsätter arbetet till dess att årsmöte kan hållas.
  • Vi  serverar inte kyrkfika tills vidare i samband med våra gudstjänster.
  • Corazon, svenskundervisning, bibelstudier och familjelördag är inställda tills vidare.
  • Vi lägger ut en förinspelad kortversion av varje söndags gudstjänst på denna hemsida och vår Facebook-sida till kl 11. Någon gång livesänder vi gudstjänsten i sin helhet på Facebook.
  • Varje onsdag mellan 17-18 ber vi tillsammans hemma eller i S:t Eskilskyrkan. Böneämnen kan sändas till josef@eskilskyrkan.se.

Vi har färre gudstjänstdeltagare än vanligt och får inte in någon avgift för kyrkfikat. Även om du inte kan delta på plats, kan du ge en #karantänkollekt så att S:t Eskilskyrkan kan fortsätta förmedla hopp i Eskilstuna!

Ge en #karantänkollekt genom att använda:

Swish: 123 091 54 13
Plusgiro 33 62 29 – 0
Bankgiro 387-1951

Gud – Fader, Son och Ande

Söndagen den 7 juni kl 11 firar vi gudstjänst i S:t Eskilskyrkan med temat ”Gud – Fader, Son och Ande”.  S:t Eskilskyrkans Ungdom medverkar, AnnaMaria Rose predikar och Stefan Silversten spelar. Det kyrkfika med studentfirande som var planerat kommer tyvärr inte att bli av p g a det rådande coronaläget.

Gudstjänsten kommer att livesändas via Facebook. Gudstjänsten kommer även att finnas tillgänglig via websidan för senare lyssning.

Det finns möjlighet att ge en #karantänkollekt till S:t Eskilskyrkan genom att använda:

Swish: 123 091 54 13
Plusgiro 33 62 29 – 0
Bankgiro 387-1957

Sommarmusik 2020

Predikan av Josef Nsumbu 31/5 ”Den heliga Anden”

Apg. 2:1–11

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.

I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.” Läs mer »

Gudstjänst på pingstdagen

En förinspelad gudstjänst från S:t Eskilskyrkan på pingstsöndagen, tema ”Den heliga Anden”. Josef Nsumbu predikar, Hans-Erik Åkerlund läser texter och Stefan Silversten spelar. Vi hör:
PsoS 396 Grip du mig, helige Ande. Text Pia Perkiö, Ull-Britt Gustafsson-Pensar, musik I Kuusisto
PsoS 827 Se hur Gudsvinden bär. Text & musik Ingmar Johánsson.

2020-05-31 Pingstdagen

Ge en #karantänkollekt genom att använda:

Swish: 123 091 54 13
Plusgiro 33 62 29 – 0
Bankgiro 387-1957

Församlingsblad nr 3 2020

Välkommen att ta del av nya numret av församlingsbladet. Det tryckta församlingsbladet kommer att finnas tillgängligt i kyrkan senare i veckan.Klicka på länken nedan för att läsa här.

Församlingsblad Nr 3 2020

Hjälparen kommer

En förinspelad gudstjänst från S:t Eskilskyrkan på söndagen före pingst, med temat ”Hjälparen kommer”. Sjukhusdiakon Carina Thörn predikar inte, men delar lite av hur det ser ut på hennes arbetsplats, Mälarsjukhuset i Coronatider. AnnaMaria Rose läser texter och böner och Stefan Silversten spelar. Vi hör:
PsoS 52 Herre, se vi väntar alla. Text E Bergquist, E Hane, musik tysk.
Ung Psalm 28 Varför ser ni mot höjden. Text Margareta Melin, musik Britta Snickars.
 
2020-05-24 Hjälparen kommer
Ge en #karantänkollekt till S:t Eskilskyrkan genom att använda:
 
Swish: 123 091 54 13
Plusgiro 33 62 29 – 0
Bankgiro 387-1957
 
Vill du skänka pengar till sjukhuskyrkan gör det på nummer:
 
Pg: 674515-2
Swish: 1236034755

Herre över allting

Här är en förinspelad gudstjänst i stället för vår traditionsenliga gökotta på Båtsmansbacken Kristi Himmelfärdsdag, som vi tyvärr inte kan genomföra i år. Sverker Groph predikar, Josef Nsumbu leder och Stefan Silversten spelar. Vi hör:
PsoS 15 Halleluja, sjung om Jesus, text William Chatterton Dix, Anders Frostenson, musik Rowland Hugh Prichard.
PsoS 300 O, hur saligt att få vandra, av Joël Blomqvist och Per Ollén
2020-05-20 Herre över allting
 
Ge en #karantänkollekt genom att använda:
 
Swish: 123 091 54 13
Plusgiro 33 62 29 – 0
Bankgiro 387-1951

Bönen

En förinspelad kortversion av S:t Eskilskyrkans gudstjänst den 10/5 2020. Kristina Färdeman predikar, AnnaMaria Rose leder. Stefan Silversten spelar och sjunger. Vi hör:
PsoS 212, Långt bortom rymder vida, text Augusta Lönborg, musik J Dahlöf
PsoS 184 Jesus kär, var mig när, text Lina Sandell, musik tysk.

2020-05-17 Bönen

Ge en #karantänkollekt genom att använda:

Swish: 123 091 54 13
Plusgiro 33 62 29 – 0
Bankgiro 387-1957