Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för en bra uppstart av den nya terminen.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Nådens gåvor

På söndag 25 augusti kl 18 firar vi gudstjänst i S:t Eskilskyrkan med temat ”Nådens gåvor”. Samuel Lindholm predikar, Rolf Svanerö sjunger och Stefan Silversten spelar. Det blir kyrkfika och veckogrupp 4 ansvarar.

Goda förvaltare

Nu på söndag 18 augusti kl 18 firar vi gudstjänst i S:t Eskilskyrkan med temat ”Goda förvaltare”. Församlingens ordförande Birgitta Keller predikar och Mats Ernvik spelar på orgeln. Det blir kyrkfika  och veckogrupp 3 ansvarar.

Predikan på nätet: Andlig klarsyn

Andlig klarsyn   Matt.7:22-29
Det kommer en dag, det kommer en dag, har du säkert hört många gånger. Kanske känner du en inre oro inför de orden? Jesus säger:”På den dagen”. Uttrycket går tillbaka till ”Herrens dag”,använt i GT om den dag då Gud på ett avgörande sätt skall ingripa mot ondskans makter i världen, förhärliga Israel och upprätta sitt rike. Från Jesaja 13:9 kommer orden ”Skoningslös kommer Herrens dag med vrede och glödande harm. Jorden skall läggas öde, synderna skall han förinta.” I dagens text läser vi:”Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn?” Läs mer »

Sommarmusik med Familjebandet ”Musik för denna tid”

Tisdagen den 13 augusti 2019 kl. 18:00 blir det sommarmusik  i S:t Eskilskyrkan. Det är Familjebandet som består av familjen Eriksson som tar oss med på en musikalisk resa med temat ”Musik i denna tid”. Välkommen!

Andlig klarsyn

På söndag 11 augusti kl 18 firar vi gudstjänst i S:t Eskilskyrkan med temat ”Andlig klarsyn”. Det blir predikan av Sverker Groph och musik och sång av Stefan Silversten. Det blir kyrkfika och veckogrupp 2 ansvarar.

Predikan på nätet: Förlorad och återfunnen

Mark. 9:1–13 
Jesus sade: ”Sannerligen, några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Guds rike komma med makt.”

Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sade Petrus till Jesus: ”Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia.” Han visste inte vad han skulle säga, de var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och en röst hördes ur molnet: ”Detta är min älskade son. Lyssna till honom.” Och plötsligt, när de såg sig om, kunde de inte se någon annan där än Jesus.

När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett, innan Människosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda. Och de frågade honom: ”Varför säger de skriftlärda att Elia först måste komma?” Han svarade: ”Visst kommer Elia först och återställer allt. Men varför står det då skrivet att Människosonen skall lida mycket och bli föraktad? Jag säger er: Elia har redan kommit, men med honom gjorde de som de ville, som det står skrivet om honom.” Läs mer »

Kristi Förklarings dag

På söndag 4 augusti kl 18 firar vi gudstjänst med nattvard i S:t Eskilskyrkan med temat ”Jesus förhärligad”. Josef Nsumbu predikar, Stefan Silversten spelar och sjunger. Det blir kyrkfika och veckogrupp 1 ansvarar.

Predikan på nätet: Sänd mig

Matt. 16:13-20
När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: ”Vem säger människorna att Människosonen är?” De svarade: ”Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet.” — ”Och ni”, frågade han, ”vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens son.” Då sade Jesus till honom: ”Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.” Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. Läs mer »