Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för Sveriges framtid.
Vi ber för den nya terminen.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Ekumeniska Böneveckan

Varje år 18-25 januari samlas kristna kyrkor världen över till gemensam bön, i år har kyrkorna i Indonesien sammanställt materialet och SKR (Sveriges Kristna Råd) har översatt det. Nu går vi som kyrkor samman i Eskilstuna och ber och firar gudstjänst gemensamt under den här veckan. Varje dag firas gudstjänst eller bes det enligt ovanstående schema, utöver det sker från lördag 19 januari kl 18 till söndag 20 januari bön i 24 timmar runt om i vår stad av församlingsmedlemmar.
Välkommen att be med oss!

Fredag 18 januari kl 18 Inledningsgudstjänst Fors kyrka
Lördag 19 januari kl 12 Lunchbön vid Guds hand i Stadsparken
kl 18.00 24:a bön inleds. Rullande schema i de olika kyrkorna.
Söndag 20 januari kl 18 Festgudstjänst i S:t Eskilskyrkan
24:a bön avslutas
Måndag 21 januari kl 12 Lunchbön Kjula Baptiskkapell
Tisdag 22 januari kl 12 Lunchbön Ansgarskyrkan,
Carmen + syrisk-ortodoxa kvinnor
Onsdag 23 januarikl 12 Lunchbön Pingstkyrkan
Torsdag 24 januarikl 12 Lunchbön Katolska kyrkan
Fredag 25 januari kl 18 Avslutande gudstjänst ElimKyrkan

Livets källa

På söndag 20/1 kl 18 avslutas 24-timmarsbön med Taizé-gudstjänst i S:t Eskilskyrkan. Kören Corazon med musiker medverkar under Stefan Silverstens ledning. Efteråt blir det fika och veckogrupp 1 ansvarar.

På söndag 20/1 kl 11 firar vi gudstjänst i S:t Eskilskyrkan med temat ”Livets källa”. Josef Nsumbu predikar och Maria F. Eriksson spelar och sjunger. Det blir medverkan av
ungdomar och av Gideoniterna. Efteråt blir det kyrkfika och veckogrupp 1 ansvarar.

Taco-kväll

Fredagen den 18 januari är det dags för Taco-kväll.

Vi börjar klockan 18:30 och håller på till ca 21:00. 

Vi riktar oss till den som känner sig som ungdom i ålder 12-20? år. 
Vi träffas för en trevlig stund tillsammans och för ungdomarna och de som vill kommer det att vara någon form av program under kvällen. 
Vi börjar med att äta och avslutar kvällen med en andakt. För att veta hur många som kommer vill jag att du anmäler dig till mickesporrong@hotmail.com senast torsdag 17 januari.
Vi kommer att ta ut en kostnad på 25 kronor för maten.

Tag gärna med brädspel om ni har.

Välkommen!

Veckoverksamheten startar igen

S:t Eskilskyrkans verksamhet startar denna vecka igen för terminen. Välkommen till våra samlingar och verksamheter!

  • Tis 9.30 Morgonbön och fika
  • Tis 17.00 Svenskundervisning för nyanlända
  • Tis 19.00 Kören Corazon (kontakta Stefan Silversten 0732-511 412)
  • Ons 17.00 Öppen kyrka för stillhet, bön och ljuständning
  • Ons 18.00 Scout (OBS! Börjar först 16 jan)
  • Torsdagar 17.00 Bibel på lätt svenska
  • Varannan fredag 18.30 Samling för ungdomar med taco eller fika. OBS! Börjar först 18 januari.
  • Varannan söndag kl 11.00 med början 13 jan Söndagsskola.

Jesu Dop

På söndag 13/1 kl 11 firar vi gudstjänst i S:t Eskilskyrkan med temat ”Jesu Dop” Det blir predikan av pastor Josef Nsumbu, sång och musik av Stefan Silversten. Det blir söndagsskola, kyrkfika och veckogrupp 7 ansvarar.

Predikan på nätet: I Jesu namn

Stjärnan från Betlehem

Sö 6/1 2019 16.00 Trettondedag jul ”Stjärnan
från Betlehem” – sånger från advent
till trettondagen. Gry Kaijankoski med
familj, Gustav Nsumbu, Bertil Olsson,
Hans Murman, m.fl. Veckogrupp 6.

Predikan på nätet: Herrens Moder

Luk. 1:30-35

Ängeln sade till Maria: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.

Läs mer »