Main menu:

Bilder

Månadens förbönsämne

Vi ber för årsmötena och terminen vi har framför oss.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta vår pastor

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Alla länkar

Andra kyrkor i Eskilstuna

Svenska Missionskyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Omröstning

Vill du kunna lyssna på inspelad gudstjänst här på hemsidan?

Se resultat

Loading ... Loading ...

Predikan på nätet: Det levande ordet

Joh. 6:60 – 69 
Många av hans lärjungar som hörde honom tala sade: ”Det är outhärdligt, det han säger. Vem står ut med att höra på honom?” Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord, sade till dem: ”Får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se Människosonen stiga upp dit där han var förut? Det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror.” Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte: ”Det var därför jag sade er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av Fadern.”

Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sade till de tolv: ”Inte vill väl ni också gå er väg?” Simon Petrus svarade: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.” Läs mer »

Predikan på nätet: Nåd och tjänst

Matteusevangeliet 19:27-30 
Petrus sade: ”Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss?” Jesus svarade: ”Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen sätter sig på härlighetens tron, skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen och ärva evigt liv. Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist.”

Septuagesima
Den här söndagen heter septuagesima i kyrkoalmannackan. Det vill säga att vi befinner oss cirka sjuttio dagar innan påsk. Med andra ord, vi lämnar nu jultiden och tankarna börjar vända sig mot Jerusalem. Det blir dags då att ställa sig frågan om varför Jesus kom, varför vi skall följa honom osv. Detta stämmer överens med många frågor som Jesu lärjungar hade om sin framtid. Läs mer »

Taco-kväll

Fredagen den 10:e februari är det dags för en ny Taco-kväll.
Vi börjar klockan 18:30 och håller på till ca 21:00.

För dig i tonårsåldern.
Du som är intresserad av vår verksamhet är också välkommen.
Vi träffas för en trevlig stund tillsammans och för ungdomarna och de som vill kommer det att vara någon form av program under kvällen. Vi börjar med att äta och avslutar kvällen med en andakt. För att veta hur många som kommer vill jag att du anmäler dig till mickesporrong@hotmail.com senast torsdag 9 februari.
Vi kommer att ta ut en kostnad på 25 kronor för maten.

Välkommen

Kallelse till församlingens årsmöte

Lördag 4 februari kl 16.00 i S:t Eskilskyrkan

  • Verksamhetsberättelse för 2016
  • Förslag till församlingens inriktning och verksamhetsplan 2017
  • Förslag till budget 2017
  • Köksrenovering och energieffektivisering – förslag på åtgärder
  • Valberedningens förslag till val

Årsmöteshandlingar finns i kyrkan fr o m fredag kväll den 27/1 2017.
Om någon vill ha handlingar på mailen kontakta catharina.dahlen@gmail.com

Vi ser fram emot ett välbesökt årsmöte, där vi tar gemensamma beslut.
Varmt välkomna!

Styrelsen/ Catharina Dahlén, ordförande

Årsmöte för S:t Eskilskyrkans Ungdom

Ett verksamhetsår har gått och det är dags för årsmöte för S:t Eskilskyrkans Ungdom.

Fredagen den 3 februari träffas vi i församlingssalen i kyrkan. Vi börjar förhandlingarna klockan 18:oo och bryter för fika någon gång mitt i mötet. Det kommer inte att vara någon Taco-kväll denna kvällen utan den är flyttad till den 10 februari. Vi hoppas på en god uppslutning och ser fram emot ett bra möte.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas i kyrkan från och med fredag kväll den 27 januari.

Väl mött

Predikan på nätet: Jesus skapar tro

2 Kung 5:1–4, 9–15
Naaman, den arameiske kungens överbefälhavare, hade stort inflytande hos sin herre och var högt ansedd, eftersom det var genom honom som Herren hade gjort araméerna segerrika. Men han led av spetälska. Under ett härjningståg hade araméerna tagit en liten flicka från Israel som fånge. Hon kom i tjänst hos Naamans hustru, och en dag sade hon till sin matmor: ”Om min husbonde bara kunde komma till profeten i Samaria! Då skulle han bli botad från sin spetälska.” Naaman gick till sin herre och berättade vad den israelitiska flickan hade sagt.
Läs mer »

Den ekumeniska böneveckan

Från ekumeniska böneveckans avslutningsgudstjänst i S:t Eskilskyrkan. Till höger det kors som byggdes med byggstenar från muren ovan.

Den Ekumeniska böneveckan i Eskilstuna avslutades på söndag 22/1 med en ekumenisk gudstjänst i S:t Eskilskyrkan. Veckans program liksom avslutningsgudstjänstens var föreslagna av kyrkan i Berlin/Tyskland som fick inspiration från Berlinmuren.

En mur byggdes under gudstjänsten som en bild av alla murar som vi människor bygger och som skiljer oss från Gud och från varandra. Men den muren plockades ned och förvandlades till ett kors som försonar oss med Gud och med varandra.

Temat blev: Kristi kärlek lämnar oss inget val (2 Kor. 5:14). Medverkade pastorer och representanter från olika kyrkor. Pingstpastor Carl-Vilhelm Hasselgren predikade och talade om Bibeln, världens mest lästa bok. Det var ju Bibelns dag och avslutning på Bibelsutställning på Stadsbiblioteket.

Kvällen avslutades med ett fika i församlingsvåningen!

Predikan på nätet: Livets källa

Joh.4:5–26
Jesus sade: ”Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Men det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa, men jag säger detta för att ni skall bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste, och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Ty de verk som Fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig. Läs mer »