Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för Sveriges framtid.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Välkommen till en kväll med Martin Schibbye

Välkommen till helgens samlingar

Lördag  Sy-lan kl 9.00-21.00 anmälan till Carin Torstensson 070-6424370.

Lördag kl 18.00 Tyska romanser under hundra år
Heléne Lontos sång
Staffi Lontos piano
 
Söndag kl 11.00 Välkommen  till gudstjänst kl 11.00
Dagens tema är ” Vaksamhet och väntan” Matt. 25:1-13
Carina Thörn, sjukhusdiakon predikar och Rachel Sidestam spelar.
Utgångskollekt till sjukhuskyrkan
Kyrkfika
Veckogrupp 6 

Predikan på nätet: Den yttersta tiden

Matt. 24:3–14
När Jesus satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram och sade: ”Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?” Jesus svarade: ”Se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födslovärkarna. Då skall man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk skall hata er för mitt namns skull. Då skall många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter skall framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad. Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma. Läs mer »

Taco-kväll

Fredagen den 16 november är det dags för Taco-kväll.

Vi börjar klockan 18:30 och håller på till ca 21:00. 

Vi riktar oss till den som känner sig som ungdom i ålder 12-20? år. 
Vi träffas för en trevlig stund tillsammans och för ungdomarna och de som vill kommer det att vara någon form av program under kvällen. 
Vi börjar med att äta och avslutar kvällen med en andakt. För att veta hur många som kommer vill jag att du anmäler dig till mickesporrong@hotmail.com senast torsdag 15 november.
Vi kommer att ta ut en kostnad på 25 kronor för maten.

Under hösten kommer vi sedan att ha ungdomskvällar varannan fredag jämna veckor. Varannan gång Taco-kväll och den andra gången Fika-fredag. 

Välkommen!

Den yttersta tiden”

På söndag 11 november kl 11 firar vi gudstjänst med nattvard i S:t Eskilskyrkan. Temat är ”Den yttersta tiden”. Josef Nsumbu predikar och det blir medverkan av AnnaMaria Rose m fl. Musik och sång Stefan Silversten. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogrupp 5 ansvarar.

Snart dags för Julstugan

Predikan på nätet: Alla helgons dag

AnnaMaria Rose – ungdomsdiakon

Nu brinner ljus på våra kyrkogårdar och minnesplatser. Alla generationer möts i tankar och minnen. När man ser en kyrkogård på avstånd är den alldeles översållad av ljuspunkter som om stjärnhimlen fallit ner. Mycket vackert och stämningsfullt. Och jag tänker på stjärnhimlen som Abraham fick blicka upp mot. En löfteshimmel som gav hopp och framtidstro. Så får den här helgen på året vara en påminnelse för oss om vårt evighetshopp.

Det är en helg av minnen när vi tänker på dem som gått före, dem som inte finns kvar hos oss. Kanske känner du dig mer ensam än vanligt den här helgen. Jag önskar dig, alldeles speciellt, tröst och hopp. Läs mer »

Musik till tröst sön 4/11 kl 18