Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för dem som på något sätt drabbats av Covid 19.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Andakter i Stilla veckan

Varje dag i stilla veckan kommer vi att lägga upp andakter på vår Facebook-sida. Vi håller kyrkan öppen för stillhet och bön tis-fredag 17-18.

Måndag 6/4 2020

Tisdag 7/4 2020

Viktig information pga Coronavirus!

  • Församlingens årsmöte är framflyttat till  lördagen den 25 april till att börja med. Den gamla styrelsen fortsätter arbetet till dess att årsmöte kan hållas.
  • Vi  serverar inte kyrkfika tills vidare i samband med våra gudstjänster.
  • Corazon, svenskundervisning, bibelstudier och familjelördag är inställda tills vidare.
  • Vi har ”Öppen kyrka” för bön, stillhet och ljuständning varje tisdag–fredag kl 17–18.
  • Vi lägger ut en förinspelad kortversion av varje söndags gudstjänst på denna hemsida till kl 11.
  • Under påskveckan har vi ”Öppen kyrka” tisdag–fredag kl 17–18. På påskdagen firar vi gudstjänst i S:t Eskilskyrkan. Vi planerar att lägga ut andakter för varje dag i stilla veckan på denna hemsida.

Vi har färre gudstjänstdeltagare än vanligt och får inte in någon avgift för kyrkfikat. Även om du inte kan delta på plats, kan du ge en #karantänkollekt så att S:t Eskilskyrkan kan fortsätta förmedla hopp i Eskilstuna!

Ge en #karantänkollekt genom att använda:

Swish: 123 091 54 13
Plusgiro 33 62 29 – 0
Bankgiro 387-1951

Predikan av Birgitta Keller Palmsöndagen 2020

Joh 12:1-16

Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lasaros bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. 2Man ordnade där en måltid för honom; Marta passade upp, och Lasaros var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår, och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sade: ”Varför sålde man inte oljan för trehundra denarer och gav till de fattiga?” Detta sade han inte för att han brydde sig om de fattiga utan för att han var en tjuv; han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sade: ”Låt henne vara, hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid.”

Läs mer »

Kristus är uppstånden!

Mitt i dessa orostider får vi bli påminda om att Jesus har uppstått från de döda! På påskdagen 12/4 kl 11 i S:t Eskilskyrkan och här på vår hemsida firar vi gudstjänst med temat ”Kristus är uppstånden!” Välkomna! Josef Nsumbu predikar och Stefan Silversten spelar.

Förinspelad webbgudstjänst på Palmsöndagen

Vägen till korset 2020-04-05>

Vi har spelat in en kortare version av vår gudstjänst i S:t Eskilskyrkan palmsöndagen 2020. Birgitta Keller predikar, Mats Ernvik spelar orgel och AnnaMaria Rose står för bibelläsning och bön. Medverkar gör också Josef Nsumbu och Stefan Silversten. Vi hör Psalmer och Sånger nr 499, ”Dig vi lovsjunger, ärar” och 105 ”Hosianna, Davids son”. Som postludium spelas Partita över ”O Gott, du frommer Gott” av J S Bach.

Ge en #karantänkollekt genom att använda:

Swish: 123 091 54 13
Plusgiro 33 62 29 – 0
Bankgiro 387-1951

Palmsöndag i S:t Eskilskyrkan

Vi fortsätter att fira gudstjänster söndagar kl 11 i S:t Eskilskyrkan, men följer givetvis myndigheternas lagar och förordningar i coronakrisens spår. Vi lägger även upp förinspelade kortversioner av våra gudstjänster som ni kan lyssna på här på sidan. På söndag 5 april kl 11 firar vi Palmsöndagen. Församlingens ordförande Birgitta Keller predikar, Josef Nsumbu medverkar och Mats Ernvik spelar orgel. Välkomna att ta del av gudstjänsten på plats, eller på nätet!

Fika-fredag

Nu på fredag den 3 april har vi en ungdomskväll i kyrkan som vi kallar Fika-fredag. Vi träffas och fixar något fika tillsammans. Vi hittar på något kul att göra. Vi riktar oss till den som känner sig som ungdom i ålder 12-20? år. Vi avslutar kvällen med en andakt. Vi börjar klockan 18:30 och håller på till ca 21:00. Kan bli senare då vi har att göra  med ungdomar.

Vi räknar med att köra men det kan ändras på grund av covid-19.
Välkommen!

Webbgudstjänst 29 mars 2020 Försonaren

Här kan man finna en förinspelad kortversion av S:t Eskilskyrkans i Eskilstuna:s gudstjänst 20-03-29. Josef Nsumbu och AnnaMaria Rose talar, Stefan Silversten, Maria Fahlén Eriksson och Viveka Silversten spelar och sjunger. Vi hör Psalmer och sånger nr 10 Lov ära och pris, nr 45 Jesus för världen givit sitt liv, och nr 606 Jag har i himlen en vän så god.

S:t Eskilskyrkans swishnummer: 123 091 54 13
Plusgiro 33 62 29 – 0, Bankgiro 387-1951

Gudstjänst Försonaren 2020-03-29

eller

Guds mäktiga verk, predikan av Josef Nsumbu

Luk.1:39–45

Då sade Maria: ”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort. 54/55Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid.”

Läs mer »