Ukraina

Equmeniakyrkan nationellt vill erbjuda stöd, aktuell information och fungera som en sambandscentral till medarbetare och volontärer i arbetet för insatser i mottagandet av människor som söker sig till Sverige. Läs mer på:

https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/migration-och-mangfald/mottagande-flyktingar/

Internationella katastroffonden

Just nu kan du ge ett bidrag när det gäller kriget i Ukraina. Vill du vara med och bidra, så använder ni Equmeniakyrkans bankgiro 900-3286 eller swishar till 9003286. Märk gåvan ”Ukraina”.

https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/internationellt/engagera-dig-internationellt/katastroffonden/