Årsmöte i SEU

Det är dags för årsmöte i SEU (S:t Eskilskyrkans ungdom) fredagen den 4 februari kl.18.00. Vi inbjuder medlemmar och intresserade församlingsmedlemmar. Årsmötet kommer att vara digitalt via Zoom. Hör av dig till vår ungdomsdiakon AnnaMaria Rose annamaria@eskilskyrkan.se så får du länken. Du får samtidigt årsmötets handlingar som är tillgängliga en vecka i förväg. Varmt välkommen!

SEU-styrelsen