Main menu:

Kalender

 

September

 

19 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

20 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

21 To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan. ”Utsikt från fönster”. Egna dikter och sånger, allsång Ingvar Holmberg.
17.00 Bibel på lätt svenska.
19.00 Keybordkurs.

22 Fr 10 – 16 och 23 Lö 10 – 15 Föreningsmässan 2017 i Stiga Sports Arena med utställning och aktivitetspresentation. Välkommen till S:t Eskilskyrkans bord!

24 Sö 11.00 Gudstjänst (15 e. Tref.) ”Ett är nödvändigt” Luk. 10:38-42. Pred. Josef Nsumbu. Org. Timothy Stayton. Sång av ”Eskilstuna Allmänna sångförening” (dir. Peder Larsson). Kyrkfika. Veckogr. 2.

26 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

27 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

29 Fr 18.30 Taco-kväll

28 To 19.00 Samtal S:t Eskil med Annika Spalde (Se notis sidan 12 i församlingsbladet)

Oktober

1 Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard (Den helige Mikaels dag) ”Änglarna” Joh. 1:47-51. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Medv. Klosters kyrkokör och Corazon. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 3.

3 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

4 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

19.00 Världens Barnkonsert. Stålforsskolan.

5 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan. ”Min livsresa”. Esko Bjurman.
17.00 Bibel på lätt svenska.
19.00 Keybordkurs.

7 Lö 16.00 Tassenatta i Eskilstuna. Scouterna.

8 Sö 11.00 Gudstjänst (Tacksägelsedagen) ”Lovsång” Luk. 19:37-49. Pred. Catharina Dahlén. Org. Rachel Sidestam. Kyrkfika. Veckogr. 4.

10 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

11 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

12 To 17.00 Bibel på lätt svenska.
19.00 Keybordkurs.

13 Fr 18.30 Fikafredag

14 Lö 9.00 Regionfest i Karlskoga.
9.00 – 21.00 Sy-lan.

15 Sö 11.00 Gudstjänst med SEU (18 e. Tref.) ”Att lyssna i tro” Matt. 13:44-46. Org. Maria Fahlén Eriksson. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 5.

17 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
18.00 Vardagsmässa.
19.00 Corazon.

18 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

19 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. ”Älska livet i befintligt skick”. Lennart Lundström.
17.00 Bibel på lätt svenska.
19.00 Keybordkurs.

22 Sö 11.00 Gudstjänst (19 e. Tref.) ”Trons kraft” Mark. 2:1–12. Pred. Josef Nsumbu. Org. Psalmorkestern. Kyrkfika. Församlingsmöte. Vecko-grupp 6.

24 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

25 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

26 To 18.00 Bibelkväll om Markus-evangeliet, med Linda Alexandersson (se notis sidan 12 i församlingsbladet).

27 Fr 18.30 Taco-kväll

29 Sö 11.00 Gudstjänst (20 e. Tref.) ”Att leva tillsammans” Matt. 13:53-57. Samtalspredikan med Aarno Lindroos, Timothy Stayton och Josef Nsumbu: Om 500-årsjubileum av reformation med Martin Luther. Org. Mats Ernvik. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 7.

16.00 S:t Lukas ”Hur ska jag orka fortsätta leva?” Föreläsning av prästen Hilkka Hagelberg som inledning på ett samtal.

31 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
18.00 Vardagsmässa.
19.00 Corazon.

November

1 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

2 To 14.00 RPG i Kjula Baptistkyrka. Stormöte – med sång & musik. RPG Eskilstuna kommunförening.
17.00 Bibel på lätt svenska.
19.00 Keybordkurs.

4 Lö 11.00 Gudstjänst med ljuständning (Alla helgonsdag) ”Vårt evighetshopp” Luk. 6:20 – 26. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Veckogr. 1.

5 Sö 18.00 Musik till tröst. Corazon, Stefan Silversten. Veckogr. 1.

7 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

8 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

9 To 17.00 Bibel på lätt svenska.
19.00 Keybordkurs.

10 Fr 18.30 Fikafredag

11 Lö 9.00 – 21.00 Sy-lan.

12 Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard (22 e Tref.) ”Frälsningen” Joh. 12:35-43. Pred. Josef Nsumbu. Org. Börje Sennerö. Ars Musica. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 2.

14 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Besök av Tomas Sjödin (se notis sidan 12 i församlingsbladet)

15 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

16 To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan. ”Arkitekturhistorien sedd genom Eskilstuna” – Bengt Strandberg.
17.00 Bibel på lätt svenska.
19.00 Keybordkurs.

19 Sö 11.00 Gudstjänst (Söndagen f. Domssöndagen) ”Vaksamhet och väntan” Luk. 17:20-30. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 3.

21 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

22 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

23 To 17.00 Bibel på lätt svenska.
19.00 Keybordkurs.

24 Fr 18.30 Taco-kväll

25 Lö 15.00 Samling i Globala veckan.

26 Sö 11.00 Gudstjänst (Domsöndagen) ”Kristi återkomst” Matt. 13:47-50. Pred. Birgitta Keller. Org. Mats Ernvik. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 4.

28 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
18.00 Vardagsmässa.
19.00 Corazon.

29 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

30 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan. ”Sång och musik till glädje”. Gospel Five, Motala.
17.00 Bibel på lätt svenska.
19.00 Keybordkurs.

December

2 Lö 11.00 – 14.00 Julstuga (se annons i församlingsbladet).

3 Sö 11.00 Gudstjänst (1 i Advent) ”Ett nådens år” Matt. 21:1–9. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Corazon och Psalmorkestern. Kyrkfika. Veckogr. 5.