Main menu:

Kalender

Februari

7 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

8 To 14.00 RPG i Johanneberg. Års-möte.
17.00 Bibel på lätt svenska.

9 Fr 18.30 SEU:s årsmöte.

10 Lö 16.00 Församlingens årsmöte. Fika. Veckogr. 1.

11 Sö 11.00 Årshögtid med nattvard (fastlagssöndagen) ”Kärlekens väg”. Luk. 18:31–43 (alt. Mark. 10:32-45). Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Corazon och Psalmorkestern. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 1.

13 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

14 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

15 To 17.00 Bibel på lätt svenska.

16 Fr 18.30 Taco-kväll.

18 Sö 11.00 Gudstjänst (1:a söndagen i fastan) ”Prövningens stund”. Matt. 4:1–11 (alt. Mark. 11:27-33). Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Sång av Afutu Ramadan m.fl. Kyrkfika. Veckogr. 2.
16.00 S:t Lukasföreläsning med Elin Santell: ”Samtal med unga på liv och död. Om det existentiella samtalets betydelse”

20 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
18.00 Vardagsmässa.
19.00 Corazon.

21 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.

22 To 14.00 RPG i Elimkyrkan.
17.00 Bibel på lätt svenska.

25 Sö 11.00 Gudstjänst (2:a söndagen i fastan) ”Den kämpande tron”. Matt. 15:21-28 (alt. Mark. 14:3–9). Pred. Timothy Stayton. Org. Mats Ernvik. Sång av Rolf Svanerö. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 3.

27 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

28 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

Mars

1 To 17.00 Bibel på lätt svenska.

2 Fr 18:30 Fika-fredag.
Världsbön-dagen.

4 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard (3:e söndagen i fastan) ”Kampen mot ondskan”. Luk. 11:14 – 26 (alt. Mark. 5:21-34). Pred. Josef Nsumbu. Org. Timothy Stayton. Sång av Ruha Eshaq. Kyrkfika. Veckogr. 4.