Main menu:

Kalender

 

Augusti

 

20   Sö 18.00 Sommarmusik med Gry Kaijankoski, Albin och Wilma Graaf. kyrkfika. Veckogr. 4.

22   Ti 19.00 Corazon (Terminsstart)

23   On 18.00 Scout (Terminsstart).

26   Lö 10 – 14 Nyforsdagen

27   Sö 11.00 Gudstjänst (11 e. Tref.) ”Tro och liv” Matt. 23:1–12. Pred. Timothy Stayton. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 5.

29   Ti 9.30 Morgonbön och fika (Terminsstart).

        17.00 Svenskundervisning (Terminsstart).

        19.00 Corazon

30   On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning (Terminsstart).

        18.00 Scout.

September

2      Lö 9.00 Församlingsutflykt (se notis sidan 10).

3      Sö 11.00 Samlingssöndagen. Gudstjänst med Nattvard (12 e. Tref.) ”Friheten i Kristus”. Mark. 2:23-28. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Corazon. Söndagsskola. Kyrklunch med återblickar från sommaren och information om hösten. Veckogr. 6.