Main menu:

Kalender

Oktober

9 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

10 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

11 To 17.00 Bibel på lätt svenska.

13 Lö 9.30 Regionfest i Karlskoga Folkhögskola för Equmeniakyrkans region Svealand. Tema: ”Ett i Kristus – en kyrka för alla”. Seminarium, grupparbete, förtroenderåd mm. Öppet för alla, men anmälan krävs!

14 Sö 11.00 Ung gudstjänst av och med SEU (Tacksägelsedagen) ”Lovsång” Luk. 17:11 – 19. Medv. AnnaMaria Rose m.fl. Org. Stefan Silversten. Insamling till Equmenia. Söndagsskola. Kyrkfika. Höstmarknad och dragning på konstlotteriet. Veckogr. 1.

16 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

17 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

18 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan. ”Musikalen Vänner”. Ann-Sofi Forslund.
17.00 Bibel på lätt svenska.
19.00 Samtal S:t Eskil.

19 Fr 18.30 Taco-kväll.

20 Lö 9.00 – 21.00 Sy-lan.

21 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard (21 e. Tref.) ”Samhällsansvar” Matt. 22:15 – 22. Pred. Josef Nsumbu. Org. Psalmorkestern. Ars Musica. Kyrkfika. Veckogr. 2.

23 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

24 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

25 To 17.00 Bibel på lätt svenska.

26-28 Fr-sö Höstglöd Ekumenisk konferens i Elimkyrkan.

28 Sö 11.00 Gudstjänst (22 e. Tref.) ”Frälsningen” Matt. 23:37 – 24:2. Pred. Timothy Stayton. Org. Rachel Sidestam. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 3.

30 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
19.00 Corazon.

31
On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

November

1 To 14.00 RPG:s stormöte i S:t Eskilskyrkan. Kommunföreningen Eskilstuna. Love Knopp. ”Min bild av ett stängt land”.
17.00 Bibel på lätt svenska.
2 Fr 18.30 Fika-fredag.

3 Lö 11.00 Gudstjänst med ljus-tändning (Alla helgons dag) ”Helgonen” Matt. 5:1 – 12. Pred. Josef Nsumbu. Org. Mats Ernvik. Veckogr. 4.

4 Sö 18.00 Musik till tröst. Corazon och musiker.

6 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

7 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

8 To 17.00 Bibel på lätt svenska.

11 Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard (24 e. Tref.) ”Den yttersta tiden” Matt. 24:3 – 14. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 5.

13 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.

14 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

15 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. ”Livsglimtar i ord och ton”. Anneli & Gunnar Svensson.
17.00 Bibel på lätt svenska.
19.00 Samtal S:t Eskil.

16 Fr 18.30 Taco-kväll.

17 Lö 9.00 – 21.00 Sy-lan.
18.00 Tyska romanser under hundra år – Helene Lontos, sång och Staffi Lontos, piano.

18 Sö 11.00 Gudstjänst (Söndagen f. domssöndagen) ”Vaksamhet och väntan” Matt. 25:1 – 13. Pred. Carina Thörn. Org. Rachel Sidestam. Insamling till Sjukhuskyrkan. Kyrkfika. Veckogr. 6.

20 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
18.00 Vardagsmässa
19.00 Corazon.

21 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

22 To 17.00 Bibel på lätt svenska.

23 Fr 18.00 Globala veckan. ”Vem får höras? Vikten av demokrati”. Martin Schibbye.

25 Sö 11.00 Gudstjänst (Domsöndagen) ”Kristi återkomst” Matt. 25:31 – 46. Pred. Timothy Stayton. Org. Mats Ernvik. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 7.

27 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

28 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

29 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. ”Människor vi mött under våra år i Kina”. Marianne & Paul Sedin.
17.00 Bibel på lätt svenska.

30 Fr 18.30 Fika-fredag.

December

1 Lö 11.00 – 14.00 Julstuga.

2 Sö 11.00 Gudstjänst (1: a söndagen i Advent) ”Ett nådens år” Matt. 21:1 – 9. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Corazon. Psalmorkestern. Insamling till mission i andra länder inleds. Kyrkfika. Veckogr. 1.