Main menu:

Kalender

December

3 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
   17.00 Svenskundervisning.
   19.00 Corazon.

4  On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
    18.00 Scout.

6  Fr 18.30 Fikafredag.

8  Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard (2:a söndagen i advent) ”Guds rike är nära” Mark. 1:14 – 15. Pred. Sverker Grohp. Medv. Josef Nsumbu. Org. Maria Fahlén. Söndagsskola. Veckogr. 5.

10  Ti 9.30 Morgonbön och fika.
      17.00 Svenskundervisning.
      19.00 Corazon.

11  On 14.00 Julfest med våra årsrika (80+).
      18.00 Scout. 

12  To 14.00 RPG i Elimkyrkan. Lucia. 

15  Sö 11.00 Gudstjänst med medv. av ungdomar (3:e söndagen i advent) ”Bana väg för Herren” Luk. 3:1 – 15. Pred. AnnaMaria Rose. Org. Stefan Silversten. SEU:s terminsavslutning. Kyrkfika. Veckogr. 6. 

17  Ti 9.30 Morgonbön och fika.
      17.00 Svenskundervisning. Terminsavslutning.
      19.00 Corazon.

18  On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning. 

19  To 19.00 Vi sjunger in julen. Corazon med församlingsinstrumentalister och solister.

22  Sö 11.00 Gudstjänst (4:e söndagen i advent) ”Herrens moder” Luk. 1:39 – 45. Pred. Timothy Stayton. Org. Maria Fahlén Eriksson. Kyrkfika. Veckogr. 7.

24  Ti 11.00 (julafton) Samling vid krubban med barn i fokus. Medv. AnnaMaria Rose. Org. Mats Ernvik. Veckogr. 1.

25  On 15.00 Julbön (juldagen) ”Jesu födelse” Matt. 18:1–5. Pred. Josef Nsumbu. Org. Timothy Stayton. Kyrkfika (obs. knytis). Veckogr. 1.

29  Sö 11.00 Gudstjänst (söndagen efter jul) ”Guds barn” Matt. 18:1–5. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 1.

31  Ti 17.00 Nyårsbön. Josef Nsumbu m.fl. Org. Stefan Silversten.

Januari

1  On 11.00 Gudstjänst med nattvard (Nyårsdagen) ”Guds hus”. Joh. 2:23-25. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Sång av John Rönnebratt. Veckogr. 2.

5  Sö 11.00 Missionsgudstjänst (trettondedagsafton). Pred. Bertil Åhman (f.d. Kongomissionär). Sång och musik av bröderna Nsumbu. Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete. Kyrkfika. Veckogr. 2.

6  Må 16.00 (trettondedag jul) ”En stjärna lyser så klar” Musikprogram med Gry Kaijankoski.

7  Ti 9.30 Morgonbön och fika.

8  On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.

11  Lö 16.00 Missionscafé. Samtal om mission.

12  Sö 11.00 Temagudstjänst ”Mission”. (1:a söndagen efter trettondedagen) Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 3.

14  Ti 9.30 Morgonbön och fika.
      17.00 Svenskundervisning.
      19.00 Corazon.

15  On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
      18.00 Ledarutbildning – Alla barn är lika olika.

16  To 17.00 Bibelsamtal.

19  Sö 11.00 Temagudstjänst Mission. (2:a söndagen efter trettondedagen) Pred. Kristina Färdeman (f.d. missionär i Ecuador). Medv. Josef Nsumbu. Org. Mats Ernvik. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 4.
      18.00 Ekumenisk bönevecka. Inledningsgudstjänst. (Se separat program).

21  Ti 9.30 Morgonbön och fika.
      17.00 Svenskundervisning.
      18.00 Vardagsmässa.
      19.00 Corazon.

22  On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
      18.00 Scout. 

23  To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan. ”Sånger från mitt hjärta” med AnnaMaria Rose.

24  Fr 18.30 Tacokväll.

26  Sö 11.00 Temagudstjänst i Taizéanda Mission. (3:e söndagen efter trettondedagen) Pred. Timothy Stayton. Org. Stefan Silversten. Corazon. Goda Nyheter för livet (f.d. Gideoniterna). Kyrkfika. Veckogr 5.
      18.00 Ekumenisk bönevecka. Avslutningsgudstjänst. (Se separat program).

28  Ti 9.30 Morgonbön och fika.
      17.00 Svenskundervisning.
      18.00 Corazon.

29  On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
      18.00 Scout.

30  To 17.00 Bibelsamtal.

Februari

1  Lö 11.00 Missionscafé. Samtal om mission.

2  Sö 18.00 Temagudstjänst Mission med nattvard. (kyndelsmässodagen) Pred. Pastor Antonio Kiasisua från Patmoskyrkan, Stockholm. Medv. Josef Nsumbu. Sång av dam-kören ”Bamama Jerusalem” från Stockholm. Org. Rachel Sidestam. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 6.

4  Ti 9.30 Morgonbön och fika.
    17.00 Svenskundervisning.
    19.00 Corazon.

5  On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
    18.00 Scout.

6  To 14.00 RPG i Elimkyrkan. Årsmöte.

7  Fr 18.30 Fikafredag.

9  Sö 11.00 Gudstjänst (septuagesima) ”Nåd och tjänst” Matt. 19:27-30. Pred. AnnaMaria Rose. Medv. Josef Nsumbu. Psalmorkestern. Kyrkfika. Veckogr. 7.

11  Ti 9.30 Morgonbön och fika.
      17.00 Svenskundervisning.
      19.00 Corazon.

12  On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
      18.00 Scout.

13  To 17.00 Bibelsamtal.

16  Sö 11.00 Gudstjänst (sexagesima/ reformationsdagen) ”Det levande ordet” Joh. 6:60 – 69. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Solist Rolf Svanerö. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 1. 

18  Ti 9.30 Morgonbön och fika.
      17.00 Svenskundervisning.
      18.00 Vardagsmässa.
      19.00 Corazon.

19   On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.

20   To 14.00 RPG i Pingstkyrkan.  Blommor & Grönt i Gunnarsbo.

21   Fr 18.30 Tacokväll.

23   Sö 11.00 Sånggudstjänst (fastlagssöndagen) ”Kärlekens väg” Mark. 10:32 – 45. Dialogpredikan av Allan Forcado och Josef Nsumbu. Sång av Rekarne röster under ledning av Viola Rosenquist. Org. Timothy Stayton. Kyrkfika. Veckogr. 2.

25  Ti 9.30 Morgonbön och fika.
      17.00 Svenskundervisning.
      19.00 Corazon. 

26  On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
      18.00 Scout.

27  To 17.00 Bibelsamtal.

29  Lö 16.00 Familjelördag.

Mars

1  Sö 11.00 Gudstjänst (1:a s. i fastan) ”Prövningens stund” Mark. 1:12 13. Pred. Josef Nsumbu. Org. Mats Ernvik. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 3.