Main menu:

Kalender

Augusti

19   Sö 18.00 Gudstjänst (12 e. Tref.) ”Friheten i Kristus” Mark. 7:31 – 37. Pred. Carina Thörn. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 7.

21   Ti 19.00 Corazon. Terminsstart.

25   Lö 12 – 15 Nyforsdagen.

26   Sö 18.00 Sommarmusik med Gry Kaijankoski. Betraktelse: Timothy Stayton. Kyrkfika. Veckogr. 1.

28   Ti 9.30 Morgonbön och fika. Terminsstart.
      17.00 Svenskundervisning. Termins-start
      19.00 Corazon.

29   On. 18.00 Scout. Terminsstart.

September

2    Sö 11.00 Samlingssöndagen. Gudstjänst med Nattvard och installation av Ungdomsdiakon (14 e. Tref.) ”Enheten i Kristus” Joh. 17:9 – 11. Pred. AnnaMaria Rose. Medv. Helen Friberg. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Corazon. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 2.