Main menu:

Kalender

Juni

25   Sö 18.00 Gudstjänst (Den helige Johannes Döparens dag) ”Den Högstes profet”. Luk. 1:67–80. Pred. Josef Nsumbu. Sång och musik: Gry Kaijankoski. Kyrkfika. Veckogr. 3.

27   Ti 17.00  Sommarmusik med Stefan Silversten.

Juli

2      Sö 18.00 Gudstjänst med Nattvard (3 e. Tref.) ”Förlorad och återfunnen”. Luk. 15:11-32. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Sång av Quien Tieu Kyrkfika. Veckogr. 4.

4      Ti 17.00 Sommarknytis.

9      Sö 18.00 Gudstjänst (4 e. Tref.) ”Att inte döma”. Luk. 6:36-42. Pred. Rune Onelöv. Org. Stefan Silversten. Sång av Ruaa Eshaq. Kyrkfika. Veckogr. 5.

16   Sö 18.00 Gudstjänst (Apostladagen) ”Sänd mig”. Mark. 3:7–19. Pred. Sverker Grohp. Org. Mats Ernvik. Kyrkfika. Veckogr. 6.

18   Ti 17.00 Sommarknytis.

23   Sö 18.00 Gudstjänst med vittnesbörd och utmaning. Basil Helo talar. Medv. Josef Nsumbu. Org. Börje Sennerö. Kyrkfika. Veckogr. 7.

30   Sö 18.00 Gudstjänst (Kristi förklarings dag) ”Jesus förhärligad” Luk. 9:28-36. Pred. Josef Nsumbu. Org. Timothy Stayton. Veckogr. 1.

Augusti

1      Ti 17.00 Sommarmusik med Familjebandet (familjen Fahlén Eriksson) ”Från här till lyckan”.

6      Sö 18.00 Gudstjänst (8 e. Tref.) ”Andlig klarsyn” Matt. 7:13-14. Pred. Rolf Svanerö. Org. Timothy Stayton. Kyrkfika. Veckogr. 2.

13   Sö 18.00 Gudstjänst (9 e. Tref.) ”Goda förvaltare” Luk. 16:1–13. Pred. Timothy Stayton. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 3.

15   Ti 17.00 Sommarknytis.

20   Sö 18.00 Sommarmusik med Gry Kaijankoski, Albin och Wilma Graaf. kyrkfika. Veckogr. 4.

22   Ti 19.00 Corazon (Terminsstart)

23   On 18.00 Scout (Terminsstart).

26   Lö 10 – 14 Nyforsdagen

27   Sö 11.00 Gudstjänst (11 e. Tref.) ”Tro och liv” Matt. 23:1–12. Pred. Timothy Stayton. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 5.

29   Ti 9.30 Morgonbön och fika (Terminsstart).

        17.00 Svenskundervisning (Terminsstart).

        19.00 Corazon

30   On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning (Terminsstart).

        18.00 Scout.

September

2      Lö 9.00 Församlingsutflykt (se notis sidan 10).

3      Sö 11.00 Samlingssöndagen. Gudstjänst med Nattvard (12 e. Tref.) ”Friheten i Kristus”. Mark. 2:23-28. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Corazon. Söndagsskola. Kyrklunch med återblickar från sommaren och information om hösten. Veckogr. 6.