Main menu:

Kalender

November

30 Fr 18.30 Fika-fredag.

December

1 Lö 11.00 – 14.00 Julstuga

2 Sö 11.00 Gudstjänst (1:a söndagen i Advent) ”Ett nådens år” Matt. 21:1–9. Pred. Josef Nsumbu. Medv. AnnaMaria Rose. Org. Stefan Silversten. Corazon. Psalmorkestern. Insamling till mission i andra länder inleds, se notis på sidan 10. Kyrkfika. Veckogr. 1.

4 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

5 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

6 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. Lucia.
17.00 Bibel på lätt svenska.

9 Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard (2:a söndagen i Advent) ”Guds rike är nära” Matt. 13:31–34. Pred. Josef Nsumbu. Org. Timothy Stayton. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 2. Församlingsmöte.

11 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

12 On 14.00 Julblomfest med våra äldre (80+). Diakonirådet.
17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.
13 To 17.00 Bibel på lätt svenska (terminsavslutning).

16 Sö 11.00 Ung Gudstjänst (3:e söndagen i Advent) ”Bana väg för Herren” Matt. 11:12-19. AnnaMaria Rose. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. SEU:s terminsavslutning. Veckogr. 3.
16.00 Julkonsert med Ars Musica (entréavgift).

18 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning (termins-avslutning).
19.00 Corazon.

19 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.

20 To 19.00 Vi sjunger in julen. Corazon m.fl.

23 Sö 11.00 Gudstjänst (4:e söndagen i Advent) ”Herrens moder” Luk. 1:30-35. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 4.

24 Må 11.00 (Julafton) Samling vid krubban med barn i fokus. Medv. AnnaMaria Rose. Org. Stefan Silversten.
23.00 Julnattsgudstjänst i Elim-kyrkan.

30 Sö 11.00 Gudstjänst (Söndagen efter jul) ”Guds barn” Mark. 10:13–16. Pred. Timothy Stayton. Org. Rachel Sidestam. Kyrkfika. Veckogrupp 5.

31 Må 17.00 Nyårsbön.

Januari

1 Ti 11.00 Förnyelsegudstjänst med Nattvard (Nyårsdagen) ”I Jesu Namn” Luk. 13:6 – 9. Pred. Josef Nsumbu. Org. Timothy Stayton. Veckogr. 6.

6 Sö 16.00 Trettondedag jul ”Stjärnan från Betlehem” – sånger från advent till trettondagen. Gry Kaijankoski med familj, Gustav Nsumbu, Bertil Olsson, Hans Murman, m.fl. Veckogr. 6.

8 Ti 9.30 Morgonbön och fika (terminsstart).
17.00 Svenskundervisning (terminsstart).
19.00 Corazon (terminsstart).

9 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.

10 To 17.00 Bibel på lätt svenska (termins-start).

13 Sö 11.00 Gudstjänst (1:a söndagen efter trettondedagen). ”Jesu dop” Luk. 3:15-17, 21–22. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 7.

15 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
18.00 Vardagsmässa.
19.00 Corazon.

16 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout (terminsstart).

17 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan (ter-minsstart).
17.00 Bibel på lätt svenska.

18 Fr 18.30 Taco-kväll.
19.00 Ekumenisk bönevecka: Inledningsgudstjänst i Fors kyrka.

19 Lö 12.00 Lunchbön i Stadsparken vid Guds hand.
18.00 24-timmarsbön inleds.

20 Sö 11.00 Gudstjänst (2:a söndagen efter trettondedagen) ”Livets källa” Joh. 4:5–26. Pred. Josef Nsumbu. Org. Maria F. Eriksson. Medverkan av ungdomar. Gideoniterna. Kyrkfika. Veckogr. 1.
18.00 24-timmarsbön avslutas. Fest-gudstjänst i S:t Eskilskyrkan. Corazon och Stefan Silversten. Veckogr. 1.

22 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

23 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

24 To 17.00 Bibel på lätt svenska.

25 Fr 19.00 Ekumenisk bönevecka: Avslutningsgudstjänst i Elimkyrkan.

26 Lö 9.00 – 21.00 Sy-Lan.

27 Sö 11.00 Gudstjänst (3:e söndagen efter trettondedagen). ”Jesus skapar tro” Joh. 4:27-42. Pred. Sverker Grohp. Org. Timothy Stayton. Söndagsskola. Insamling till mission i andra länder avslutas. Kyrkfika. Veckogr. 2.

29 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

30 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

31 To 17.00 Bibel på lätt svenska.
17.00 Bibel på lätt svenska.

Februari

1 Fr Fika-fredag.

3 Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard (Kyndelsmässodagen) ”Uppenbarelsens ljus” Joh. 1:14-18. Pred. Timothy Stayton. Medv. Josef Nsumbu. Org. Mats Ernvik. Kyrkfika. Veckogr. 3.

5 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

6 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

7 To 17.00 Bibel på lätt svenska.
19.00 Samtal S:t Eskil.

8 Fr 18.30 SEU:s årsmöte.

10 Sö 11.00 Gudstjänst (5:e söndagen efter trettondedagen) ”Sådd och skörd” Mark. 9:38-41. Pred. AnnaMaria Rose. Org. Stefan Silversten. Medverkan av ungdomar. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 4.

12 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
18.00 Vardagsmässa.
19.00 Corazon.

13 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning
18.00 Scout.

14 To 14.00 RPG i Kjula Baptistkyrka. Årsmöte.
17.00 Bibel på lätt svenska.

15 Fr 18.30 Taco-kväll.

17 Sö 18.00 ”Andas in, andas ut”. Mässa med Corazon m.fl. Kyrkfika. Veckogr. 5.

19 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
19.00 Corazon.

20 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

21 To 17.00 Bibel på lätt svenska.

23 Lö 16.00 Bibelhelg med riks-evangelist Göran Holmberg: ”Jesus i Gamla Testamentet. Kan det gamla ge något nytt?”.

24 Sö 11.00 Gudstjänst (Sexagesima) ”Det levande ordet” Joh. 7:40-52. Pred. Evangelist Göran Holmberg. Medv. Josef Nsumbu. Org. Rachel Sidestam. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 6.

26 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

27 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

28 To 17.00 Bibel på lätt svenska.

Mars

1 Fr 18.30 Fika-fredag.

3 Sö 11.00 Gudstjänst (Fastlagssöndagen) ”Kärlekens väg” Joh. 12:20-33. Pred. Birgitta Keller. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 7.