Main menu:

Kalender

November

28 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
18.00 Vardagsmässa.
19.00 Corazon.

29 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

30 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan. ”Sång och musik till glädje”. Gospel Five, Motala.
17.00 Bibel på lätt svenska.
19.00 Keybordkurs.

December

2 Lö 11.00 – 14.00 Julstuga.

3 Sö 11.00 Gudstjänst (1: a söndagen i advent) ”Ett nådens år” Matt. 21:1–9. (alt. Mark. 11:1–11) Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Corazon och Psalmorkestern. Bibelutdelning till nya konfirmander. Kyrkfika. Veckogr. 5.

5 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

6 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

7 To 14.00 Julblommefest för våra äldre (80+). Diakonirådet.
17.00 Bibel på lätt svenska.

8 Fr 18.30 Fikafredag med ungdo-mar.

10 Sö 11.00 Gudstjänst med Luciatåg (2:a söndagen i advent) ”Guds rike är nära” Luk. 21:25-36 (alt. Mark. 13:24-27). Pred. Carina Törn. Org. Rachel Sidestam. Söndagsskola. SEU:s terminsavslutning. Utgångs-kollekt till sjukhuskyrkan. Kyrkfika. Församlingsmöte. Veckogr. 6.

12 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning (termins-avslutning).
18.00 Vardagsmässa.
19.00 Corazon.

13 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

14 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. Lucia.
17.00 Bibel på lätt svenska (termins-avslutning).

17 Sö 11.00 Gudstjänst (3:e söndagen i advent) ”Bana väg för Herren” Matt. 11:2–11 (alt. Mark. 1:1–8). Pred. Timothy Stayton. Sång och musik av Maria Fahlén Eriksson med familj. Kyrkfika. Veckogr. 7.

19 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
19.00 Corazon.

20 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.

22 Fr 19.00 ”Vi sjunger in julen”. Julkonsert med Stefan Silversten och Corazon.

24 Sö 11.00 Gudstjänst (julafton) Samling vid krubban med alla barn. Insamling till mission i andra länder. Medv. Josef Nsumbu. Org. Timothy Stayton. Veckogr. 1.
25 Må 15.00 ”Betlehemsträff”. Ett internationellt sång- och musik-program, samt samtal vid fikabordet. Josef Nsumbu m.fl.

31 Sö 11.00 Gudstjänst (Söndagen efter jul – nyårsafton) ”Guds barn” Matt. 2:13-23 (alt. Mark. 10:13-16). Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Veckogr. 2.

Januari

1 Må 11.00 Förnyelsegudstjänst med Nattvard (nyårsdagen) ”I Jesu namn”. Luk. 2:21 (alt. Mark. 6:14-17). Möjlighet till dopbekräftelse och dopförnyelse. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 3.

6 Lö 16.00 Trettondedag jul. ”En stjärna lyser så klar”. Ett musikprogram med Gry Kaijankoski. Albin och Wilma Graaf. Bertil Olsson. Hans Murman m.fl. Veckogr. 3.

7 Sö 11.00 Gudstjänst (1:a söndagen efter trettondedagen) ”Jesu dop”. Matt. 3: 13 – 17 (alt. Mark. 1:9–11). Pred. Timothy Stayton. Org. Börje Sennerö. Kyrkfika. Veckogr. 3.

11 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan.

13 Lö 9.00 – 21.00 Sy-Lan

14 Sö 11.00 Gudstjänst (2:a söndagen efter trettondedagen) ”Livets källa”. Joh. 2:1 – 11 (alt. Mark. 5:21-43). Pred. Samuel Lindholm. Org. Stefan Silversten. Sång av Quien Tieu. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 4.

16 Ti 9.30 Morgonbön och fika (termins-start).
17.00 Svenskundervisning (termins-start).
18.00 Vardagsmässa.
19.00 Corazon (terminsstart).

17 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning (terminsstart).
18.00 Scout (terminsstart).

18 To 17.00 Bibel på lätt svenska (termins-start).
18.00 Ekumenisk bönevecka: Inledningsgudstjänst i S:t Eskilskyrkan. Tema: Du skall också älska invandrare som dig själv, eftersom ni själva var invandrare i Egypten. Veckogr. 5.

19 Fr 12.00 Lunchbön i Elimkyrkan. Tema: Inte längre som en slav utan som en kär broder.
18.30 Taco-kväll.

20 Lö 12.00 Lunchbön i Stadsparken vid Guds hand. Tema: Er kropp är den Heliga Andens tempel.
18.00 24-timmars-bön inleds.

21 Sö 11.00 Gudstjänst (3:e söndagen efter trettondedagen) ”Jesus skapar tro”. Matt. 8:5 – 13 (alt. Mark. 6:45-52). Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Corazon. Kyrkfika. Veckogr. 5.
18.00 24-timmars-bön avslutas.
19.00 Fest-gudstjänst i Pingstkyrkan. Tema: Hopp och helande.

22 Må 12.00 Lunchbön i Kjula Baptist-kyrka. Tema: Hör ropet från mitt folk från fjärran land. Bibelns dag.

23 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
12.00 Lunchbön i Ansgarskyrkan, Fröslunda. Tema: Låt oss se på de andras bästa.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

24 On 12.00 Lunchbön i Katolska kyrkan.
17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

25 To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan.
18.00 Ekumenisk bönevecka: Av-slutande gudstjänst i Fors kyrka. Temat: Han skall samla de kringspridda … från jordens fyra hörn.

28 Sö 11.00 Gudstjänst (Septuagesima) ”Nåd och tjänst”. Matt. 20:1 – 16. Pred. Sverker Grohp. Org. Timothy Stayton. Sång av Maria F. Eriksson. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 6.

30 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

31 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

Februari

1 To 17.00 Bibel på lätt svenska.

2 Fr 18.30 Fika-kväll.

4 Sö 11.00 Gudstjänst (Kyndelsmässodagen/Sexagesima) ”Det levande ordet”. Luk. 8:4 – 15 (alt. Mark. 4:1–20). Pred. Josef Nsumbu. Org. Rachel Sidestam. Sång av John Rönnebratt. Kyrkfika. Veckogr. 7.

6 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

7 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

8 To 14.00 RPG i Johanneberg. Års-möte.
17.00 Bibel på lätt svenska.

9 Fr 18.30 SEU:s årsmöte.

10 Lö 16.00 Församlingens årsmöte. Fika. Veckogr. 1.

11 Sö 11.00 Årshögtid med nattvard (fastlagssöndagen) ”Kärlekens väg”. Luk. 18:31–43 (alt. Mark. 10:32-45). Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Corazon och Psalmorkestern. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 1.

13 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

14 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

15 To 17.00 Bibel på lätt svenska.

16 Fr 18.30 Taco-kväll.

18 Sö 11.00 Gudstjänst (1:a söndagen i fastan) ”Prövningens stund”. Matt. 4:1–11 (alt. Mark. 11:27-33). Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Sång av Afutu Ramadan m.fl. Kyrkfika. Veckogr. 2.
16.00 S:t Lukasföreläsning med Elin Santell: ”Samtal med unga på liv och död. Om det existentiella samtalets betydelse”

20 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
18.00 Vardagsmässa.
19.00 Corazon.

21 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.

22 To 14.00 RPG i Elimkyrkan.
17.00 Bibel på lätt svenska.

25 Sö 11.00 Gudstjänst (2:a söndagen i fastan) ”Den kämpande tron”. Matt. 15:21-28 (alt. Mark. 14:3–9). Pred. Timothy Stayton. Org. Mats Ernvik. Sång av Rolf Svanerö. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 3.

27 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.
19.00 Corazon.

28 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

Mars

1 To 17.00 Bibel på lätt svenska.

2 Fr 18:30 Fika-fredag.
Världsbön-dagen.

4 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard (3:e söndagen i fastan) ”Kampen mot ondskan”. Luk. 11:14 – 26 (alt. Mark. 5:21-34). Pred. Josef Nsumbu. Org. Timothy Stayton. Sång av Ruha Eshaq. Kyrkfika. Veckogr. 4.