Main menu:

Kalender

Maj

30   To 8.00 Friluftsgudstjänst (Kristi himmelsfärds dag) ”Herre över allting”. Pred. Timothy Stayton. Musik: Stefan Silversten. Medtag egen fikakorg. Veckogr. 6. 

Juni

4  Ti 9.30 Morgonbön och fika.

    17.00 Svenskundervisning. 

5  On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.

6  To 17.00 Familjetorsdag. Nationaldagsfirande.

7  Fr 18.30 Taco-kväll.

9  Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard (pingstdagen) ”Den heliga Anden” Joh. 14:15-21. Pred. Josef Nsumbu. Org. Rachel Sidestam. Kyrkfika. Veckogr. 7.

11  Ti 9.30 Morgonbön och fika.

      17.00 Svenskundervisning.

12  On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.

13  To 17.00 Bibelsamtal: En timme om Apostlagärningarna.

16  Sön 11.00 Gudstjänst (heliga trefaldighets dag, missionsdagen) ”Gud – Fader, Son och Ande” Matt. 28:16–20. Pred. Timothy Stayton. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 1.

18  Ti 18.00 Sommarmusik med Stefan Silversten.

20  To 14.00 Familjetorsdag. Midsommarfirande, utflykt till landet.

23  Sön 18.00 Gudstjänst (den helige Johannes döparens dag) ”Den Högstes profet” Luk. 1:57-66. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 2.

25  Ti 18.00 Sommarknytis.

30  Sön 18.00 Gudstjänst (2: a s. e. trefaldighet) ”Kallelsen till Guds rike” Joh. 1:35 – 46. Pred. Timothy Stayton. Org. Mats Ernvik. Kyrkfika. Veckogr. 3.

Juli

2  Ti 18.00 Sommarmusik med AnnaMaria Rose och Yvonne Karlsson.

4  To 17.00 Familjetorsdag.

7  Sö 18.00 Gudstjänst med Nattvard (3:e s. e. trefaldighet) ”Förlorad och återfunnen” Luk. 15:8 – 10. Pred. Josef Nsumbu. Org. Maria F. Eriksson. Kyrkfika. Veckogr. 4.

9  Ti 18.00 Sommarknytis.

14  Sö 18.00 Gudstjänst (4:e s. e. trefaldighet) ”Att inte döma” Joh. 8:1 – 11. Pred. AnnaMaria Rose. Org. Timothy Stayton. Kyrkfika. Veckogr. 5.

16  Ti 18.00 Sommarmusik med Gry Kaijankoski.

21  Sö 18.00 Gudstjänst (apostladagen) ”Sänd mig” Matt. 16:13 – 20. Pred. Josef Nsumbu. Org. Timothy Stayton. Kyrkfika. Veckogr. 6.

23  Ti 18.00 Sommarknytis.

28  Sö 18.00 Gudstjänst (6:e s. e. trefaldighet) ”Efterföljelse” Matt. 16:24 – 27. Pred. Timothy Stayton. Medv. Anna Maria Rose. Org. Rachel Sidestam. Kyrkfika. Veckogr. 7.

30  Ti 18.00 Sommarknytis.

Augusti

4  Sö 18.00 Gudstjänst med Nattvard (Kristi förklarings dag) ”Jesus förhärligad” Mark.       9:1 – 13. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 1. 

6  Ti 18.00 Sommarknytis.

11  Sö 18.00 Gudstjänst (8:e s. e. trefaldighet) ”Andlig klarsyn” Matt. 7:22 – 29. Pred. Sverker Grohp. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 2.

13  Ti 18.00 Sommarmusik med familjen Eriksson.

18  Sö 18.00 Gudstjänst (9:e s. e. trefaldighet) ”Goda förvaltare” Luk. 12:42 – 48. Pred. Birgitta Keller.  Org. Mats Ernvik. Kyrkfika. Veckogr. 3.

25 Sö 18.00 Gudstjänst (10:e s. e. trefaldighet) ”Nådens gåvor” Matt. 18:18 – 22. Pred. Samuel Lindholm. Org. Timothy Stayton. Kyrkfika. Veckogr. 4.

 27  Ti 9.30 Morgonbön och fika.

        17.00 Svenskundervisning.

        19.00 Corazon.

28  On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.

30  Fr kl. 18.30 Taco-kväll.

31  Lö kl. 10 – 14 Nyforsdagen.

September

1  Sö 11.00 Samlingssöndagen. Gudstjänst med Nattvard (11:e trefaldighet) ”Tro och liv” Matt. 21:28 – 31. Pred. Josef Nsumbu. Medv. Anna Maria Rose. Org. Stefan Silversten. Corazon. Söndagsskola. Paj-knytis med information om höstterminen. Veckogr. 5.