Main menu:

Kalender

Maj

29   Ti 9.30 Morgonbön och fika.
        17.00 Svenskundervisning.
        19.00 Corazon.

30   On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning (Terminsavslutning).

31   To 14.00 RPG: Resa/utflykt.
        17.00 Bibel på lätt svenska. 

Juni

3   Sö 11.00 Gudstjänst (1:e s. e. Trefaldighet) ”Vårt dop” Joh. 3:1–8. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Sång av KFUM-kören. Kyrkfika. Församlingsmöte. Veckogr. 3.

5   Ti 9.30 Morgonbön och fika.
     17.00 Svenskundervisning (Termins-avslutning).

7   To 17.00 Bibel på lätt svenska (Terminsavslutning).

10   Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard (2:a s. e. Trefaldighet) ”Kallelse till Guds rike” Luk. 14:15–24. Pred. Carin Dernulf. Medv. Josef Nsumbu. Sång & musik: Maria F. Eriksson. Kyrkfika. Veckogr. 4.

12   Ti 18.00 Sommarmusik. Stefan Silversten.

17   Sö 11.00 Gudstjänst (3:e s. e. Trefaldighet) ”Förlorad och återfunnen” Luk. 15:1–7. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 5.

24   Sö 18.00 Gudstjänst (Den helige Johannes Döparens dag) ”Den Högstes profet” Luk. 1:5–7. Pred. Timothy Stayton. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 6.

26   Ti 18.00 Sommarknytis.

Juli

1   Sö 18.00 Gudstjänst (Apostladagen) ”Sänd mig” Luk. 5:1–11. Pred. Sverker Grohp. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 7.

3   Ti 18.00 Sommarmusik. Stefan Silversten.

8   Sö 18.00 Gudstjänst (6:e s. e. Trefaldighet) ”Efterföljelse” Matt. 5:20–26. Pred. Timothy Stayton. Org. Stefan Silversten. Sång av John Rönnebratt. Kyrkfika. Veckogr. 1.

15   Sö 18.00 Gudstjänst med Nattvard (Kristi förklarings dag) ”Jesus förhärligad” Matt. 17:1–8. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Sång av Rolf Svanerö. Kyrkfika. Veckogr. 2.

17   Ti 18.00 Sommarknytis.

22   Sö 18.00 Gudstjänst (8:e s. e. Trefaldighet) ”Andlig klarsyn” Matt. 7:15–21. Pred. Birgitta Keller. Org. Timothy Stayton. Kyrkfika. Veckogr. 3.

29   Sö 18.00 Gudstjänst (9 e. Tref.) ”Goda förvaltare” Matt. 25:14 – 30. Pred. Josef Nsumbu. Org. Rachel Sidestam. Kyrkfika. Veckogr. 4.

31   Ti 18.00 Sommarknytis. 

Augusti

5   Sö 18.00 Gudstjänst med Nattvard (10 e Tref.) ”Nådens gåvor” Joh. 15:1 – 9. Pred. Maria Öhrvall. Medv. Josef Nsumbu. Org. Mats Ernvik. Veckogr. 5.

12   Sö 18.00 Gudstjänst (11 e. Tref.) ”Tro och liv” Luk. 18:9 – 14. Pred. Samuel Lindholm. Org. Maria Fahlén Eriksson. Kyrkfika. Veckogr. 6.

14   Ti 18.00 Sommarknytis

19   Sö 18.00 Gudstjänst (12 e. Tref.) ”Friheten i Kristus” Mark. 7:31 – 37. Pred. Carina Thörn. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 7.

21   Ti 19.00 Corazon. Terminsstart.

25   Lö 12 – 15 Nyforsdagen.

26   Sö 18.00 Sommarmusik med Gry Kaijankoski. Betraktelse: Timothy Stayton. Kyrkfika. Veckogr. 1.

28   Ti 9.30 Morgonbön och fika. Terminsstart.
      17.00 Svenskundervisning. Termins-start
      19.00 Corazon.

29   On. 18.00 Scout. Terminsstart.

September

2    Sö 11.00 Samlingssöndagen. Gudstjänst med Nattvard och installation av Ungdomsdiakon (14 e. Tref.) ”Enheten i Kristus” Joh. 17:9 – 11. Pred. AnnaMaria Rose. Medv. Helen Friberg. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Corazon. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 2.