Main menu:

Kalender

Oktober

13  Sö 11.00 Temagudstjänst. ”Den Heliga Anden”. Pred. Timothy Stayton. Org. Stefan Silversten. Söndagsskola. Insamling till Equmenia riks. Kyrkfika. Veckogr. 4.

15 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
    17.00 Svenskundervisning.
    18.00 Vardagsmässa.

16  On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
                             18.00 Scout.

17   To 14.00 RPG:s stormöte i Pingstkyrkan. Kommunföreningen Eskilstuna. ”I hövve på en präst”. Karin Wibom.

  17.00 Familjetorsdag.

20   Sö 11.00 Temagudstjänst. ”Den Heliga Anden”. Pred. Samuel Lindholm. Org. Rachel Sidestam. Kyrkfika. Veckogr. 5.

22   Ti 9.30 Morgonbön och fika.

     17.00 Svenskundervisning.

23  On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
    18.00 Scoutgudstjänst med scout-invigning. Kyrkfika.

25  Fr 18.30 Tacokväll.
  18.30 Höstglöd i Elimkyrkan.

27  Sö 11.00 Temagudstjänst. ”Den Heliga Anden”. Pred. Birgitta Keller. Org. Mats Ernvik. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 6.
   16.00 Avslutningsgudstjänst för Höstglöd i Elimkyrkan.

29   Ti 9.30 Morgonbön och fika.
   17.00 Svenskundervisning.

30   On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.

31   To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan. ”Hedlandets naturreservat – en bortglömd pärla?” Sten Ullerstad.

November

2    Lö 11.00 Gudstjänst med ljuständning (Alla helgons dag) ”Helgonen” Matt. 5:13 – 16. Pred. Josef Nsumbu. Medv. AnnaMaria Rose. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 7.

3    Sö 18.00 Musik till tröst. Joh. 6:37 – 40. Corazon. Veckogr. 7.

5   Ti 9.30 Morgonbön och fika.
   17.00 Svenskundervisning.

6   On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
   18.00 Scout.

7  To 17.00 Bibelstudier.

8   Fr 18.30 Fikafredag: Churchbattle.

10  Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard (21:a s. e. trefaldighet). Bibel-äventyr med Annika Nilsson. Org. Timothy Stayton. Söndagsskola. Utgångskollekt till Skolkyrkan. Kyrkfika. Veckogr. 1.

12  Ti 9.30 Morgonbön och fika.
   17.00 Svenskundervisning.

13   On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
     18.00 Scout.

14   To 14.00 RPG i Elimkyrkan. ”Sången i mitt liv är Jesus”. Ulla & Claes Frankner.

17  Sö 11.00 Gudstjänst (Söndagen f. domssöndagen) ”Vaksamhet och väntan” Luk. 12:35 – 40. Pred. Tomas Lindroos. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. Veckogr. 2. Församlingsmöte.

19    Ti 9.30 Morgonbön och fika.
                             17.00 Svenskundervisning.
                             18.00 Vardagsmässa.

20   On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.

                             18.00 Scout.

21  To 17.00 Familjetorsdag.

22  Fr 18.30 Tacokväll.

23  Lö 16.00 Globala veckan med Anna-Carin Persson Stenbeck, internationell handläggare på Equmeniakyrkan.

24  Sö 11.00 Gudstjänst (Domsöndagen) ”Kristi återkomst” Joh. 5:22 – 30. Pred. Timothy Stayton. Org. Mats Ernvik. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 3.

26  Ti 9.30 Morgonbön och fika.
  17.00 Svenskundervisning.

27  On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
   18.00 Scout.

28   To 14.00 RPG i Pingstkyrkan. ”Nytt leende, nytt liv”. Op Smile Narkosläkare Mikaela Jonasson.

30    Lö 11 – 14 Julstuga.

December

1  Sö 11.00 Gudstjänst (1: a s. i advent) ”Ett nådens år” Matt. 21:1 – 9. Pred. Josef Nsumbu. Medv. AnnaMaria Rose. Org. Stefan Silversten. Corazon. Psalmorkestern. Bibelutdelning till konfirmationskandidater. Insamling till mission i andra länder inleds. Kyrkfika. Veckogr. 4.