Main menu:

Kalender

Augusti

18  Sö 18.00 Gudstjänst (9:e s. e. trefaldighet) ”Goda förvaltare” Luk. 12:42 – 48. Pred. Birgitta Keller.  Org. Mats Ernvik. Kyrkfika. Veckogr. 3.

25 Sö 18.00 Gudstjänst (10:e s. e. trefaldighet) ”Nådens gåvor” Matt. 18:18 – 22. Pred. Samuel Lindholm. Org. Timothy Stayton. Kyrkfika. Veckogr. 4.

27 Ti 9.30 Morgonbön och fika.

        17.00 Svenskundervisning.

        19.00 Corazon.

28  On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.

30  Fr kl. 18.30 Taco-kväll.

31  Lö kl. 10 – 14 Nyforsdagen.

September

1  Sö 11.00 Samlingssöndagen. Gudstjänst med Nattvard (11:e trefaldighet) ”Tro och liv” Matt. 21:28 – 31. Pred. Josef Nsumbu. Medv. Anna Maria Rose. Org. Stefan Silversten. Corazon. Söndagsskola. Paj-knytis med information om höstterminen. Veckogr. 5.