Main menu:

Kalender

Mars

22 Sön 11.00 Årshögtidsgudstjänst med Nattvard (Marie bebådelsedag) ”En växande gemenskap”. Pred. Ulrika Morazán. Medv. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Corazon. Kyrkfika. Veckogr. 6.

24 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
17.00 Svenskundervisning.

25 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

28 Lö 16.00 Familjelördag.

29 Sö 11.00 Gudstjänst (5:e s. i fastan) ”Försonaren” Joh. 3:11 – 21. Pred. Carina Thörn. Sång & musik: Trio med Stefan Silversten, Annelie Lindholm och Maria Fahlén Eriksson. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 7.

31 Ti 9.30 Morgonbön och fika.

April

1 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

2 To 14.00 RPG i Elimkyrkan. RPG Eskilstuna kommunförening. Stormöte. Madeleine & Inge Ekelyck. ”Child friends – med hjärta för de utsatta barnen i Thailand”.
17.00 Bibelsamtal.

3 Fr 18.30 Fikafredag.

4 Lö 17.00 Välgörenhetskonsert med insamling till Sjukhuskyrkan. KFUM-kören.

5 Sö 11.00 Gudstjänst (palmsöndagen) ”Vägen till korset” Matt. 21:1–11. Pred. Birgitta Keller. Org. Mats Ernvik. Sång John Rönnebratt. Kyrkfika. Veckogr. 1.

6 Må 18.00 Andakt i Påskveckan. Org. Rachel Sidestam.

7 Ti 18.00 Andakt i Påskveckan. Org. Stefan Silversten.

8 On 18.00 Andakt i Påskveckan. Org. Börje Sennerö.

9 To 19.00 Getsemanestund. Nattvardsandakt (skärtorsdagen) ”Det nya förbundet”. Matt. 26:17–30. Josef Nsumbu. Org. AnnaMaria Rose. Veckogrupp 2.

10 Fr 11.00 Gudstjänst (långfredagen) ”Korset” Matt. 27:32–56. Pred. AnnaMaria Rose. Org. Stefan Silversten. Veckogr. 2.

12 Sö 11.00 Uppståndelsegudstjänst med Nattvard (påskdagen) ”Kristus är uppstånden”. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Corazon. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 2.

13 Må 11.00 Ekumenisk gudstjänst med Sjukhuskyrkan i Elimkyrkan. Pred. Carina Thörn.

15 On 18.00 Scout.

16 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan. ”Livsglimtar i ord och ton”. Anneli och K G Svensson. 18.00 Ledarutbildning – Alla barn är lika olika.

17 Fr 18.30 Tacokväll.

19 Sö 11.00 Gudstjänst (2:a s. i påsktiden) ”Påskens vittnen” Joh. 20:24–31. Pred. Josef Nsumbu. Org. Psalmorkestern. Kyrkfika. Veckogrupp 3.

21 Ti 9.30 Morgonbön och fika.

22 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

23 To 17.00 Bibelsamtal.

25 Lö 10 – 13 Städdag på Skölbytorp.
16.00 Familjelördag.

26 Sö 11.00 Gudstjänst av och med konfirmander (3:e s. i påsktiden) ”Den gode herden” Joh. 10:22 – 30. Pred. AnnaMaria Rose. Org. Stefan Silversten. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 4.

28 Ti 9.30 Morgonbön och fika.

29 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

30 To 14.00 RPG i S:t Eskilskyrkan. ”Min resa till Oberammergau”. Tord Dahlén.
20.00 Valborgsmässofirande på Båtsmansbacken. Vårtal: Tomas Lindroos (direktor Eskilstuna Stads-mission). Mötesledare: Samuel Lindholm. Sång och musik: Corazon m.fl. Psalmorkestern. Lotteri, servering från kl. 18.00..

Maj

1 Fr 18.30 Fikafredag.

2 Lö 10.00 – 12.00 Trädgårdsloppis (se notis sid. 12).

3 Sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard (4:e s. i påsktiden) ”Vägen till livet” Joh. 13:31-35. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Solister Nora Magnusson och Ida Björk. Kyrkfika. Veckogr. 5.

5 Ti 9.30 Morgonbön och fika.

6 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.

10 Sö 11.00 Gudstjänst (5:e s. i påsktiden) ”Att lyssna i tro” Joh. 17:9–17. Pred. Josef Nsumbu. Org. Mats Ernvik. KFUM-kören. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 6.

12 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
18.00 Vardagsmässa.

13 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
18.00 Scout.

14 To 14.00 RPG i Pingstkyrkan. ”Elvis i våra hjärtan, andliga sånger”. Bernt Nordström.

15 Fr 18.30 Tacokväll.

17 Sö 11.00 Gudstjänst (bönsöndagen) ”Bönen” Matt.6:5–8. Pred. Birgitta Keller. Medv. AnnaMaria Rose. Org. Stefan Silversten. Projektkör. Kyrkfika. Veckogr. 7.

19 Ti 9.30 Morgonbön och fika.

21 To 8.00 Friluftsgudstjänst på Båtsmansbacken (Kristi himmelsfärdsdag) ”Herre över allting” Joh. 17:1–8 alt. Ef. 4:7–13. Pred. Sverker Grohp. Musik: Timothy Stayton. Medtag egen fikakorg. Veckogr. 1.

24 Sö 11.00 Gudstjänst (Söndag f. pingst) ”Hjälparen kommer” Joh. 16:12–15. Pred. Carina Thörn. Org. Rachel Sidestam. Sång av Rolf Svanerö. Söndagsskola. Insamling till Sjukhuskyrkan. Kyrkfika. Veckogr. 1.

26 Ti 9.30 Morgonbön och fika.

27 On 18.00 Friluftsgudstjänst med Scout på Skölbytorp.
28 To RPG – resan.
17.00 Bibelsamtal.

29 Fr 18.30 Fikafredag.

30 Lö 16.00 Konfirmationssamkväm med anhöriga. Prova kåpor. Fotografering mm.

31 Sö 11.00 Konfirmationshögtid med nattvard (pingstdagen) ”Den heliga Anden” Joh. 7:37–39 alt. Ef. 2:17–22. Pred. Josef Nsumbu. Medv. AnnaMaria Rose. Org. Gry Kaijankoski. Kyrkfika. Veckogr. 2.

Juni

2 Ti 9.30 Morgonbön och fika.
19.00 Corazon.

3 On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.

4 To 17.00 Bibelsamtal. (terminsavslutning).

6 Lö 16.00 Nationaldagskonsert med Corazon.

7 Sö 11.00 Gudstjänst (heliga trefaldighets dag eller missionsdagen) ”Gud-Fader, Son och Ande” Joh. 11:18–27. Pred. AnnaMaria Rose. Org. Stefan Silversten. SEU:s terminsavslutning. Kyrkfika med studentfirande. Veckogr. 3.