Main menu:

Kalender

Januari

29  On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
      18.00 Scout.

30  To 17.00 Bibelsamtal.

Februari

1  Lö 16.00 Missionscafé. Samtal om mission.

2  Sö 11.00 Temagudstjänst Mission med nattvard. (kyndelsmässodagen) Pred. Pastor Antonio Kiasisua från Patmoskyrkan, Stockholm. Medv. Josef Nsumbu. Sång av damkören ”Bamama Jerusalem” från Stockholm. Org. Rachel Sidestam. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 6.

4  Ti 9.30 Morgonbön och fika.
    17.00 Svenskundervisning.
    19.00 Corazon.

5  On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
    18.00 Scout.

6  To 14.00 RPG i Elimkyrkan. Årsmöte.

7  Fr 18.30 Fikafredag. SEU:s Årsmöte klockan 18:30

9  Sö 11.00 Gudstjänst (septuagesima) ”Nåd och tjänst” Matt. 19:27-30. Pred. AnnaMaria Rose. Medv. Josef Nsumbu. Psalmorkestern. Kyrkfika. Veckogr. 7.

11  Ti 9.30 Morgonbön och fika.
      17.00 Svenskundervisning.
      19.00 Corazon.

12  On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
      18.00 Scout.

13  To 17.00 Bibelsamtal.

16  Sö 11.00 Gudstjänst (sexagesima/ reformationsdagen) ”Det levande ordet” Joh. 6:60 – 69. Pred. Josef Nsumbu. Org. Stefan Silversten. Solist Rolf Svanerö. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 1. 

18  Ti 9.30 Morgonbön och fika.
      17.00 Svenskundervisning.
      18.00 Vardagsmässa.
      19.00 Corazon.

19   On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.

20   To 14.00 RPG i Pingstkyrkan.  Blommor & Grönt i Gunnarsbo.

21   Fr 18.30 Tacokväll.

23   Sö 11.00 Sånggudstjänst (fastlagssöndagen) ”Kärlekens väg” Mark. 10:32 – 45. Dialogpredikan av Allan Forcado och Josef Nsumbu. Sång av Rekarne röster under ledning av Viola Rosenquist. Org. Timothy Stayton. Kyrkfika. Veckogr. 2.

25  Ti 9.30 Morgonbön och fika.
      17.00 Svenskundervisning.
      19.00 Corazon. 

26  On 17.00 Öppen kyrka för bön, stillhet och ljuständning.
      18.00 Scout.

27  To 17.00 Bibelsamtal.

29  Lö 16.00 Familjelördag.

Mars

1  Sö 11.00 Gudstjänst (1:a s. i fastan) ”Prövningens stund” Mark. 1:12 13. Pred. Josef Nsumbu. Org. Mats Ernvik. Söndagsskola. Kyrkfika. Veckogr. 3.