Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för en bra avslutning på terminen.
Vi ber för dem som kämpar med psykisk ohälsa.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan på nätet: Prövningens stund

Matt. 16:21-23 Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade: ”Må Gud bevara dig, herre. Något sådant skall aldrig hända dig.” Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: ”Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.”

S:t Eskilskyrkan är en öppen kyrka. Här möts folk av olika kulturer och olika traditioner. Ty, vi vill vara en växande gemenskap. Dagens gudstjänst skulle kunna ses som en katolsk liturgi. Den är inspirerad av en katolsk kommunitet i Taizé, i Södra Frankrike. I Taizégudstjänsten betonas bön, sång och meditation. Välkommen!

Idag är första söndagen i fastan. Det vill säga att tankarna nu är vända mot påsken. Fastetiden brukar inledas med ett viktigt tema: ”Kärlekens väg”. Det påminner oss om den stora kärlek som Gud visade oss genom Jesus som inte vek undan för döden, utan gick korsets väg för vår frälsning. Med andra ord är den som verkligen älskar beredd att offra till och med sitt eget liv för någon annan.

Temat för denna söndag är ”Prövningens stund”. Ordet ”prövning” brukar ersättas med begreppet ”frestelse”. Det vill säga att dessa två ord ibland kan betyda samma sak. I den gamla översättningen av Herrens bön, t.ex., står det så här: ”… och inled oss icke i frestelse”. Men i den nya översättningen säger vi: ”… och utsätt oss inte för prövning”. I kyrkliga sammanhang skiljer man på dessa termer när man tänker på Guds prövning av människans tro och på satans frestelse till synd.

Frestelsen anses vara något som lockar och som drar (eventuellt till synd), vilket betyder att det mest handlar om vår inre människa, våra känslor. I det perspektivet blir frestelse en synonym till förförelse.

Det var precis det som hände med Kain när han märkte att Gud hade sett med välvilja på Abel och hans gåva, men inte på honom själv och hans gåva (1Mose 4:3–7). ”Kain sänkte blicken”. Det vill säga  han hade onda tankar och kände  skuld inom sig.

Varje gång vi sätter oss själva först och vill ha det andra har så är vi drabbade av avundsjuka. Vi frestas då, helt enkelt, att tycka illa om och tänka ont om andra, vilket kan ledas till synd.

Om vi tänker på prövning som något som prövar vår styrka, våra möjligheter så är prövning inte bara något negativt. Man skulle t.o.m. säga att den behövs. Men det som vi måste veta är att frestelse också kan ha externa orsaker, som prövningar.

I dagens evangelietext ser vi att Petrus som just hade fått beröm av Jesus för sin goda, starka och tydliga bekännelse om Jesus som Messias, nu i stället kallas för ”Satan”. Orsaken var att Petrus försökt förebrå Jesus efter att denne hade berättat för sina lärjungar om vad han skulle utsättas för i Jerusalem.

Begreppet ”satan” är ett hebreiskt låneord som betyder motståndare eller åklagare. Men nu har det fått en snävare religiös betydelse, så att vi inte kan kalla våra åklagare idag för satan.

Petrus blev, plötsligt, en motståndare till Guds vilja. Hans tankar blev en riktig frestelse för Jesus. De liknar djävulens i öknen, när han försökte få Jesus att förvandla stenar till bröd. Han vill tvinga Jesus att handla utanför Guds vilja.

Vad kan vi lära oss av allt det här?

  1. Frestelsen kan komma till vem som helst och alla människor kan prövas. Men Jakob rekommenderar oss att hålla ut när vi prövas, eftersom vi under prövningens stund, ofta styrs av vårt eget begär, som kan leda oss till synd och vidare till död.
  2. Alla människor prövas, men den som består provet får det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom, säger Jakob. (Jak. 1:12-15).
  3. Frestelserna och prövningarna, liksom förförelserna måste komma, men ve den människa genom vilken de kommer. Det betyder att vi måste undvika att bli orsaken till andras frestelser eller prövningar. Till Satan i öknen sa Jesus: ”Gå din väg, Satan” (Matt. 4:10), det vill säga ”försvinn härifrån” och till Petrus sa han: ”Håll dig på din plats, Satan” (Matt. 16:23), med andra ord ”behåll din plats, där jag känner igen dig, nämligen där du bekänner mig som Herre”. Idag vill också Jesus att du skall behålla din plats i tro och inte bli den som måste lämna –din plats just nu, genom att fresta andra.
  4. En tydlig rekommendation eller hemlighet, som Jakob ger oss, för att kunna bestå prövningar under vårt vardagsliv är: ”Håll detta i minnet, mina kära bröder. Varje människa skall vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede, ty en människas vrede åstadkommer inte det som är rättfärdigt inför Gud” (Jak. 1:19-20).

Amen!

Första söndagen i Fastan
2019-03-10

 Predikan av pastor Josef Nsumbu

 

Skriv en kommentar