Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för vår nya konfirmandgrupp.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan på nätet: Förlorad och återfunnen

Mark. 9:1–13 
Jesus sade: ”Sannerligen, några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Guds rike komma med makt.”

Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sade Petrus till Jesus: ”Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia.” Han visste inte vad han skulle säga, de var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och en röst hördes ur molnet: ”Detta är min älskade son. Lyssna till honom.” Och plötsligt, när de såg sig om, kunde de inte se någon annan där än Jesus.

När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett, innan Människosonen hade uppstått från de döda. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda. Och de frågade honom: ”Varför säger de skriftlärda att Elia först måste komma?” Han svarade: ”Visst kommer Elia först och återställer allt. Men varför står det då skrivet att Människosonen skall lida mycket och bli föraktad? Jag säger er: Elia har redan kommit, men med honom gjorde de som de ville, som det står skrivet om honom.”

Idag är det Kristi förklarings dag. Det vill säga att vår Herre Jesus Kristus förklaras. Med andra ord man får en bättre uppfattning om vem Jesus verkligen är.

Enligt dagens evangelietext sker det genom att Jesus blir förhärligad, det vill säga att han blir lovprisad, berömd, ärad, upphöjd.

En dag var jag på en resa i Kongo. Vi skulle ta oss till andra sidan av floden med en färja. Vattennivån var ganska låg, eftersom det var torrtid. Det betyder att färjan inte kunde komma ända fram till kajen. Bilarna måste köra några meter i vattnet innan de kunde ta sig upp på färjan. Där såg vi en kort och smal förare komma med sin lilla jeep. Han hade det så svårt att komma upp på färjan att många började skrika på honom.

Dagen efter var det en stor konferens som hela staden hade väntat på länge. En expert skulle komma för att sätta igång ett viktigt program för att bekämpa en sjukdom som kostade många människoliv i området. När alla var samlade visade det sig att den expert/läkare som man hade väntat på var den lilla föraren. Folket i området hade inte känt igen honom. Inte ens de som redan hade sett honom på bild kunde ana att han bara var en liten, kort och smal människa.

Jesus hade just frågat sina lärjungar om vem människorna trodde att han var. Svaren blev många. Sen frågade han vem lärjungarna själva tyckte att han var. Efter Petrus svar blev Jesus säkert ändå inte övertygad om att de hade förstått vem han var. Sex dagar senare tog han med sig tre av dem upp på ett högt berg för att be, enligt Lukas. Men egentligen var det för att de skulle få en riktig uppfattning om eller en tydlig förklaring till vem Jesus verkligen var.

Det händer att vi har felaktiga föreställningar om varandra. Det är ibland så att vi inte ens helt förstår den väg som vi har valt i livet, den Herre som vi följer, den kyrka eller den församling som vi befinner oss i.

Det behövs en förklaringsdag, ett förklaringstillfälle. Vissa människor måste man se på hemmaplan för att kunna förstå deras liv. För andra är det på jobbet som de visar sitt riktiga jag. För andra räcker det med att det uppstår prövningar för att man ska upptäcka en helt ny sida av deras personlighet.

På berget blev det en stund då Jesus blev upphöjd. Fyra viktiga händelser inträffade där:

  • Jesus förvandlades. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder.
  • Mose och Elia som stod där och talade med Jesus.
  • Ett moln sänkte sig över dem.
  • En röst hördes ur molnet: ”Detta är min älskade son. Lyssna till honom.”

Den första händelsen visar att Jesus är den levande sol som lyser över hela skapelsen. Han är ”världens ljus”, står det i Bibeln. Inget mörker finns i honom, skriver Johannes (1 Joh. 1:5–10).  Han är helig. Lärjungarna skulle aldrig fått den uppfattningen genom enbart Petrus svar: Du är Messias.

Den andra händelsen visar att Mose, som representerar lagen, Elia som representerar profetian och Jesus, Guds son, som bildade det nya förbund som vi hör till, du och jag, är förenade. Här faller uppfattningen bort att Gamla Testamentet och dess gud är annorlunda än Nya Testamentet. Gud är den samme igår, idag och evinnerligen.

Lärjungarna skulle inte förstått detta enbart genom Petrus svar. Det var kanske det som tog Petrus att börja tänka på hur de skulle kunna stanna kvar där på berget.

Det moln som sänktes över dem vid den tredje händelsen var ett tecken på Gud själv. Så uppenbarade han sig också för israeliterna i öknen för att leda dem under dagen och under natten uppenbarade han sig då som en eld. Den Gud som uppenbarade sig på berget var den som skulle leda dem, skydda dem och t.o.m. bära dem. Har vi Gud med oss blir vi ledda, skyddade och burna av honom.

Den sista händelsen handlar om en Gud som talar. Hans röst hörs i allas öron och den har bara ett budskap: -Detta är min älskade son. Lyssna till honom.

Idag är det många förkunnare, många Guds tjänare som vill bli sedda och som mest talar om sig själva. Men till dig som ofta betonar din egen frihet och bara vill lyssna till din egen röst, du som säger ”jag går på min magkänsla”, du som ofta tror att det bara är det som du säger som måste ske, till dig säger Herren idag: ”Detta är min älskade son. Lyssna till honom”, eller: ”Här är mitt heliga budskap, mitt levande ord. Lyssna till det”.

Förra helgen var jag på ett internationellt bibelläger i Karlskoga. Under frågestund reste sig en ung kvinna som sa: ”Jag har besökt många kyrkor och fått lyssna till många predikanter. Men jag har märkt att det nästan bara finns falska profeter/förkunnare/ pastorer/präster osv. Jag var nära att tappa min tro. Men här på lägret upptäcker jag att det finns hopp. Min fråga är: Var har ni, goda pastorer/präster tagit vägen och varför har ni låtit falska profeter gå före er och synas mest?” Hennes oro är sann och svaret kan bli: ”Detta är min älskade son. Lyssna till honom”, säger Herren.

Vilken röst lyssnar du till?

Vilken röst lyssnar du på? Mose var en av de tjänare som Gud hade mycket förtroende för. Han betraktas t.o.m. som en ”prototyp” till Jesus. Men vid två tillfällen gjorde han stora misstag som han blev bestraffad för:

  • När Israels folk behövde vatten i öknen, sa Gud till honom att han skulle tala till en klippa (4 Mose 20:7–11). Men han slog sin käpp på klippan, i stället för att tala. Han lyssnade till sin egen röst, eftersom första gången folket behövde vatten sa Gud till Mose att han skulle slå på klippan (2 Mose 17:6). Han litade på den käpp som han redan han hade gjort många under med.
  • Efter att han hade hämtat de tio bud som Gud själv hade skrivit på stenar (2 Mose 31:18) blev han arg när han märkte att israeliterna hade gjort sig en gud av guld. Han kastade stenarna på marken och de gick sönder (2 Mose 32:15–20). Han var tvungen att återvända till Gud och be honom göra nya tavlor. Men då sa Gud: ”Skriv ner dessa befallningar …” (2 Mose 34:27–35). Det betyder att Gud vägrade skriva en gång till själv.

Vilken röst lyssnar du på? Somliga lyssnar bara på sin pappa, andra bara på sin mamma, bror, vän, fru, man osv. Men Herren säger till dig och till mig idag: ”Detta är min älskade son. Lyssna till honom”.

Herren ser vår naivitet och uppenbarar sig. När vi har svårt att förstå är han där och förklarar för oss. Petrus såg Jesu storhet och härlighet när han upptäckte sin egen litenhet. Även frågan om Elia hade med okunskap att göra. Lärjungarna ställde frågan till Jesus som tog sin tid och gav dem svar. Det kan hända att vi också har saker som vi inte begriper. I ödmjukhet får vi be honom förklara dem för oss. När vi upphöjer Herren och erkänner vår litenhet inför honom, då upptäcker vi hans storhet och hans härlighet.

Mose var ödmjuk och gick tillbaka till Gud som visade honom sin nåd, så att när han kom hem strålade hans ansikte. Tyvärr, täckte han sitt ansikte för att folket inte skulle bli bortskrämda. Men Paulus utmanar oss att låta andra få se Guds nåd i oss (2 Kor. 3:9–18). Det kan bli ett riktigt förklaringstillfälle för dem.

Till sist kommer en fråga: Vilket tecken visar att du verkligen har lyssnat din Herren, att du har varit i kontakt med honom?

Ibland tycker man att det är synd att man är samma person efter en gudstjänst som innan. Har man fått höra Herrens röst bör man ställa sig frågan: Herre, vad skall jag göra? Vad är min del i allt detta? Ty, Herren förklaras i sin härlighet under varje gudstjänst som firas i hans ära!

Amen!

Kristi förklarings dag
2019-08-04

Predikan av pastor Josef Nsumbu

 

 

Skriv en kommentar