Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för de som har drabbats av CoVid-19.
Vi ber för en positiv förändring kring det rådande läget.
Vi ber för höstterminen.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan på nätet: Att höra Anden och höra rätt

Matteus 4:1-11
Kan vi höra Guds röst? Hur låter den? Vilken dialekt talar han? För han talar väl svenska? Eller?

Det jag ska säga er idag är tankar jag bär med mig från en helg på Berget i Rättvik där jag ett par dagar fick förmånen att lyssna på Hans Johansson, en pastor som avled alltför ung för några år sedan. Berget är en plats för samtal, retreater och meditation som jag varmt rekommenderar.

Så att höra Guds röst… Fadern ska sända er en hjälpare sa Jesus. (Joh 14:26) En hjälpare som skulle leda oss rätt när han lämnat oss. Jesus insåg att vi skulle komma att behöva det. Skulle vi börja leva på egen hand skulle vi snart tappa spåret som vi gjort innan Gud sände sin son till jorden. Själva vitsen med Jesus tid på jorden var ju att föra oss rätt och visa på på Guds vilja och väg med oss människor. Människor glömmer lätt.

Så han ville vi skulle finna den rätta vägen att gå när han lämnat oss.

För att hitta måste man röra på sig. Man måste prova sig fram. Sitter man bara still kommer man ingenstans. Man hittar ingenting. Även för att höra rör man sig automatiskt ibland, man sätter sig upp, man sätter handen till örat, man vrider på huvudet.

För att hitta vägen måste man leta, för att hitta ett svar måste man fråga och söka, för att höra svaret måste man lyssna. Att hitta, höra, förstå kräver aktivitet. Så är det också när vi vill höra Guds röst, höra vad anden vill säga till oss. Höra och förstå vilken väg vi ska ta. Vilka val vi ska göra. Det kräver aktivitet. Vi måste göra något.

Men hur hör man då rätt? Hur ska man veta vad anden vill säga till en? Hur ska man veta vad som leder rätt och vad som är de rätta valen, den rätta vägen? Livet är ju fullt av problematiska situationer och dilemman. Ska jag sätta mig själv främst eller den andra? Ska jag ta på mig den där uppgiften? Hur ska jag använda mina pengar? Hur ska jag hantera mina vänner och inte minst, hur ska jag hantera dem jag ogillar?

Låt oss se vad Jesus kan ge för ledning.

I Matt 4 berättas att Jesus är i öknen och att han har förts dit ut av Anden. Varför ut i öknen? Och varför fastar han? Har anden fått honom att sluta äta? Kan det vara för att i öknen är det stillhet, att där kan anden få honom att lyssna. Och fastan, kan det vara för att om man ska leta mat i öknen så får man hålla på med det hela tiden, man kan inte tänka på så mycket annat. Kan det vara så att Jesus genom andens ingivelse insett att om han ska höra Guds röst måste han vara i stillhet, i tystnad och utan störande sysslor som tar kraft och energi. Här ligger första lärdomen jag vill lägga fram idag. När vi inte hör vad Gud vill med oss är problemet inte att han inte säger något eller visar oss något utan att vi inte tar oss tid att lyssna eller se. Vi måste lyssna efter Guds röst, då kommer vi höra den. För att förstå honom måste vi läsa och lyssna på evangeliet och då kommer vi att lättare höra vad han vill. Vi måste börja se oss omkring, då kommer vi att se vårt uppdrag. Då kommer vi att se vart vi ska gå. I våra dilemman behöver vi tänka – Vilken väg öppnar Gud här? Förhoppningsvis kommer vi då att känna och förstå.

Men hur vet vi då att det är Guds röst vi hör och inte någon annans, lättjans röst eller girighetens, egoismens röst eller rädslans eller någon annan? Jo man kan känna igen de andra på taktiken.

Det står att syftet med Jesus vistelse i öknen var att han skulle sättas på prov. Varför då? Ville Gud vara elak, eller testa honom eller var det för att han skulle lära sig något eller var det helt enkelt för att denna text skulle bli till så vi idag kan dra lärdom av den?

Mycket riktigt, prövningarna kommer. När hungern började kännas kommer frestaren till honom står det. Han frestar Jesus med samma lockelser vi frestas av idag. Med resurser och tillgångar, i detta fall mat till en hungrig men också osårbarhet och makt.

– Om du är Guds son gör stenarna till bröd! Ät!

Han pekar på att Jesus kan fixa det han behöver för att må bra. Han behöver ju bara använda den magiska makten han har. Han försöker också så ett frö av tvivel. Han använder det lilla ordet om. ”För du är väl Guds son?” Men Jesus säger nej och

– Vi behöver också orden som utgår från Guds mun.
– Kasta dig utför stadsmuren! Du blir räddad! Alltså, du kan vara odödlig!
– Du ska inte pröva Gud.
– Ja men kolla på denna värld. Om du tillber mig, inte så svårt, ska jag ge dig allt detta. Du får all makt bara du gör detta lilla.
– Man ska bara tillbe Gud. Ingen annan.

Den ondes taktik är att erbjuda makt utan kamp, framgång utan slit. Låt det vara vår andra lärdom idag – kännetecknen att se upp med. Erbjudanden om makt utan kamp, framgång utan slit kommer från frestaren. Han ger inget utan att det kostar i slutet.

– Jag ger dig makten om du lämnar över något viktigt till mig. Det viktigaste du har, din tillbedjan, din lojalitet… Du får framgången så lätt, bara säg ” Jag tillber dig” så är det klart!

Sedan lämnade djävulen honom. Han lyckades inte. Inte heller försöket att splittra sonen från fadern med tvivel lyckades. Att inte lita på att fadern ger. Att ta själv och inte vänta på att få. Lägg märke till att Jesus inte säger ”Jag vill inte” Hans vapen i striden är inte hans egen vilja, den litar han inte på. Han säger ”Man ska inte”. Något ”man inte ska” går utöver något man själv inte vill. Då lutar man sig på något som sedan tidigare är fastslaget. Som man själv inte hittat på och kan ändra om man vill. Det står fast. Han hänvisar till de gränser fadern satt upp och behöver då inte ta striden på sig. Jag tror att vi ska tänka så oftare än vi gör.

Ännu en taktik den onde använder är halvsanningarna. Det som låter riktigt men som inte är sant. Ormen använder den taktiken i lustgården. Gud har sagt till Adam och Eva att de får äta av alla träden utom ett. För då ska de dö. Alla utom ett. Ormen får Eva att äta av just det trädet med argumentet ”Har han verkligen sagt att ni inte får äta av något av träden? (1 Mos 3:1) Märk skillnaden mellan alla träd utom ett/inget träd. Ormen talar om träden och förbud men han säger inte det Gud sagt utan nästan det Gud sagt. Eva svarar lite förvirrad -Nja vi får inte äta av just det där trädet. Ormen – det säger han bara för att begränsa er frihet. Gå inte med på det! Acceptera inte gränserna! Gör vad du vill! Gör det som känns bra! Titta vad gott det ser ut!

När vi inte håller gränserna mellan vad vi bör göra och vad vi kan göra drar vi olycka över oss. Halvsanningar förvrider verkligheten. Den som yttrar halvsanningen vill inte ha hela sanningen. Den rösten kommer inte från anden. Tredje lärdomen: Halvsanningarna kan låta bra men de är inte hela sanningen. Halvsanningar är lockande men farliga. Halvsanningar ger enkla svar på svåra frågor. Det finns aldrig enkla svar på svåra frågor. Kom ihåg Ingen makt utan kamp, ingen framgång utan slit. Kom ihåg det när nästa problem ska lösas.

Så till sist – hur låter Guds röst? Den låter som vår röst, han talar med vår röst till oss. Vänta inte på några andra ljud. Den vi lever med lär vi känna. Den vi lever med lär vi oss att förstå. Vår livskamrats röst känner vi igen.

Amen

Predikan 20 oktober 2019 av Samuel Lindholm i S:t Eskilskyrkan

Vi hör inte om vi inte lyssnar.
Ingen makt utan kamp, ingen framgång utan slit
Halvsanningar låter bra men de är inte hela sanningen.

• Vad behöver du för att kunna förstå Guds väg för dig?

• Vilka röster händer det att du blandar ihop med Guds röst?

• Vilka halvsanningar märker du är aktuella just nu? Vad låter bra men är inte hela sanningen?

Skriv en kommentar