Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för dem som på något sätt drabbats av Covid 19.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan på nätet: Samhällsansvar

Dr. Mukwege

Matt. 22:15 – 22
Då gick fariseerna bort och kom överens om att försöka få fast honom för något han sade. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga: ”Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg oss vad du anser: är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren?” Jesus märkte deras onda avsikt och sade: ”Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med.” De räckte honom en denar, och han frågade: ”Vems bild och namn är det här?” — ”Kejsarens”, svarade de. Då sade han till dem: ”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.” 22När de hörde detta blev de häpna. De lät honom vara och gick sin väg.

I söndags firade vi en fin gudstjänst tillsammans med våra barn och ungdomar. Det var tacksamhetsdag. Det finns mycket som vi måste tacka Gud för. Under veckan har jag gått och tänkt på detta fina land Sverige. Men framför allt har jag tänkt på alla våra äldre som har arbetat mycket för att detta land skall bli så utvecklat och fint. Det måste vi också vara tacksamma för. Men det betyder samtidigt att vi nu måste göra vårt bästa så att vi också kan lämna ett bättre land åt  kommande generationer. Det handlar om att ta ansvar för det samhälle som vi lever i. Men man kan ställa sig frågan om hur man skall göra det.

Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? var en fråga som fariseerna och Herodes anhängare ställde till Jesus. I Sverige vet man att skattpengar används för samhällets bästa. Men det står att syftet med frågan från  frågeställarnas sida  var att de ville försöka ”få fast Jesus för något som han sade”. Det betyder att det handlade om en fälla. Vi måste veta att israeliterna under den tiden styrdes av en ockupationsmakt. Skatten betalades då till den makten, till Kejsaren i Rom. En bojkott som skulle drabba ockupanternas ekonomi skulle kunna bli ett starkt tryck som t.o.m skulle kunna driva ut dem ur landet. Det krävdes en revolutionär ledare, som Jesus, för att sätta igång en sådan process. Men om Jesus skulle stödja det förslaget skulle han bli anklagad. Det skulle räcka för att gripa honom och kasta honom i fängelse, eller kanske döda honom. Därför fanns Herodes anhängare med på plats. Om Jesus skulle svara positivt på frågan, skulle han betraktas som förtryckarnas/ockupanternas stödjare.

De trodde att de hade satt honom i en knepig situation, vilket gjorde att de blev häpna när de hörde hans svar. Han kallade dem för hycklare.                                 

När det gäller frågans innehåll kan man tänka på olika situationer som vi lever i, som vi inte tänker så mycket på och där vi tycker att allting är normalt. Man ställa sig många liknande frågor idag: Är det rätt eller fel att kriga? Är det rätt eller fel att tortera människor? Är det rätt eller fel att ta emot flyktingar? Är det rätt eller fel att inte ta emot asylsökande? Är det rätt eller fel att kasta ut folk som söker skydd? Är det rätt eller fel att ge bidrag till de fattiga? Är det rätt eller fel att kyrkan talar politik? Är det rätt eller fel att kyrkan håller tyst i politiska frågor? Är det rätt eller inte …?

Dagens tema är samhällsansvar. Var och en av oss kan ställa sig frågan om hur man som individ, men också som grupp, tar ansvar för vårt samhälle. Är det genom självmordsbombningar? Är det genom att skräpa ner i hela staden? Är det genom att förstöra andras saker? Är det genom att orsaka motsättningar mellan folk? Är det genom att betrakta andra människor som mindre värda? Är det genom att kasta ut invandrare? Är det genom att ta emot vem som helst? Är det genom att inte lyssna på de äldres och/eller de svagas klagomål? Vad är det som är rätt och inte …?

Nu har det gått sex veckor sen det svenska folket gick till val, och ännu har ingen ny regering bildats. Det är en situation som man hört talas om i andra länder. Trots att man inte kan tävla med det land som i modern tid kanske har slagit rekord  när det gäller hur länge man varit utan regering, nämligen Belgien, är det en egendomlig situation i det Sverige som alla har haft en positiv bild av, med politiker som kunde prata med varandra, respektera varandra och respektera sina medmänniskor. Låt oss hoppas att dagens svenska politiker också kan komma nu till insikt om att de först måste ta ansvar för landet och de människor som bor i det, och att de skall lämna sin egoistiska prestige d.v.s. att de inte i första hand ska tänka på sig själva.

Är det rätt eller inte …? Många är de som blir bundna till de länder som de kommer ifrån. De vill inte ta ansvar för de nya länder som de har hamnat i. Det finns också andra som försöker stänga dörrar för sina medmänniskor och inte vill ta emot dem i det de kallar sina länder. Men vi måste veta att alla är vi invandrare i våra länder. Jag har redan berättat för er att jag var med på ett forskarmöte i Stockholm, för några år sedan. Där talade man om Europa och européerna i historien. Med tydliga vetenskapliga bevis kom man fram till att alla i Sverige är invandrare. Nordiska länder var från början sommarländer. Människan kom hit när det var varmt och flydde söderut när det var kallt, precis så som fåglarna gör. Jag blev den gladaste deltagaren på mötet när jag hörde att européerna har sitt ursprung i Afrika. Ingen kan idag säga exakt var han/hon kommer ifrån. Historien talar tydligt om att vi alla är invandrare på denna jord och i de länder som vi kallar våra.

Dagens gammaltestamentliga text (Jer. 29:4 – 7) talar om ett deporterat folk som utmanas göra det bästa för det land eller den stad som de har hamnat i. ”Ty dess välgång är er välgång”, står det skrivet. Just nu upplever vi nya stora folkvandringar. Orsakerna är många: krig, ekonomi, studier, äktenskap mm. Inget folk på jorden är undantaget från sådant. Men tyvärr har man upplevt och tolkat det olika. Ofta beror det på hur man engagerar sig för samhället. Om vi bara tar Sverige som exempel, så flyttade för drygt hundra år sedan många tusentals svenskar till Nordamerika, av ekonomiska skäl. För några decennier sedan, när industrin blommade här, försökte man importera arbetskraft hit för att kunna fortsätta att bygga upp landet. Min svåger (en kusin till min fru) som kom hit 1970-talet berättade för oss om hur myndigheterna lockade dem med svenskt medborgaskap, eftersom landet behövde dem. Idag vill man nästan inte ta emot någon. Man hör ofta att orsaken är att invandrare förstör samhället. Även om det tidigare fanns missbrukare, tjuvar och mördare i Sverige, så kopplas mycket av kriminaliteten idag till invandrare. Det kan man ibland förstå när man ser många invandrare som inte vill låta sig integreras i det nya landet.

Men frågan är: Är det rätt eller fel att betrakta alla invandrare som kriminella därför att några är det? Å andra sidan kan man också undra om det är rätt eller inte att tro att alla svenskar är främlingsfientliga därför att en del är det? Är det rätt eller inte att likställa alla västländer med de stormakter som behandlar befolkningen i fattiga länder som djur, de som har sålt vapen och initierat krig där, samt stängt dörrarna mot alla som har försökt fly. Konsekvenserna har ju drabbat alla länder. Är det rätt eller inte …?

Men låt oss säga att alla de som inte vill ta sitt ansvar för det land, den stad, det samhälle som de lever i, oavsett om de är medborgare eller invandrare, står utanför Guds budskap. Så här säger Herren: ”Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustrur och avla söner och döttrar, ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män, så att de föder söner och döttrar. Bli flera där, inte färre! Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra, och be till Herren för den.”

Innan jag avslutar denna predikan vill jag ta upp någonting som ni säkert har hört talas mycket om de senaste veckorna. Dr. Mukwege från Kongo är en av de som har fått Nobels fredspris i år. Men många vet riktigt inte vad det handlar om. Även om man säger att han har hjälpt över 50,000 våldtagna kvinnor i Östra Kongo, ställer man sällan frågan om varför dessa kvinnor har blivit våldtagna och vilka är de som har gjort det. Man vet t.o.m. att de som bär skulden har satt sina pengar i västerländska banker. Är det rätt eller inte…? Här skickar Mukwege själv en hälsning: ”Detta pris får betydelse bara om ni hjälper till så att allt detta skall ta slut”.

Varje predikan skall leda oss till en fråga: Vad skall vi göra? Här får vi en viktig rekommendation av Paulus från dagens episteltext (Rom. 13:7-10). Den är ingen teori, utan någonting konkret. Den handlar inte om någonting som man skall lära sig eller man behöver ”coachning” för, utan det räcker med en god vilja och ett frivilligt engagemang för att ta ansvar för det samhälle som vi lever i: ”Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: skatt, tullar, respekt, vördnad. Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte dräpa, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.”

Amen!

21: a söndagen efter Trefaldighet
2018–10-21
Predikan av pastor Josef Nsumbu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Skriv en kommentar