Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för dem som på något sätt drabbats av Covid -19.

Vi ber för en positiv förändring kring det rådande läget.

Vi ber för alla barn och ungdomar som nu går på sommarlov.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan på nätet: Den Högstes profet

Luk. 1:67–80

Hans far Sakarias fylldes av helig ande och talade profetiska ord: ”Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter, frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund, den ed han svor vår fader Abraham: att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, ty du skall gå före Herren och bana väg för honom. Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han skall komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg.” Och pojken växte och blev stark i anden. Och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel.

Idag är den helige Johannes Döparens dag. I kyrkoåret är dagen tillägnad minnet av Johannes Döparens födelse. Den är en av kyrkoårets äldsta helger som i princip/traditionellt firas den 24 juni, dvs sex månader före jul.

Dagens evangelium handlar om Sakarias sång. Den är en av de fyra hymner som bevarats i Lukas 1–2. De andra är Marias ”Magnificat” (Luk. 1:46-55), Änglarnas ”Gloria in excelsis deo (Luk. 2:14) och Symeons ”Nunc dimittis” (Luk. 2:29-32). Sakarias sång kallas ”Benedictus” (lovprisning), efter öppningsordet i den latinska Vulgata-översättningen. Denna hymn kan jämföras med Marias ”Magnificat”. Men skillnaden är att medan Marias sång liknar en psalm är Sakarias ”Benedictus” mer lik en profetia. Då får man jämföra sammanhangen.

Sammanhang

Vi vet att Maria prisade Gud efter att hon hade fått bekräftelse genom Elisabeths ord för vad ängeln hade sagt henne. Hon tänkte på hur Gud hade upphöjt henne, som var så ung och saknade hög ställning i samhället.

För Sakarias var det annorlunda. Han hade varit stum i nio månader, utan att ha kunnat säga ett enda ord sedan han hade haft besök av en ängel i templet. Det hade varit mycket svårt för honom, som hade varit med om en sådan stor upplevelse att inte kunna berätta det för andra.

Nu var barnet fött och det var bara han som visste vad det skulle bli av detta barn, eftersom ängeln hade berättat det bara för honom. I stället för att börja med att tala om själva händelsen, om hur det hela gick till, om vad han hade sett, så använde han sig i stället av en sång med ett profetiskt budskap.

Det kan låta egendomligt. Vad handlade det om?

Det profetiska budskapet sticker ofta ut från det vanliga. Oavsett om det handlar om en påminnelse om det som har varit, en beskrivning av det som finns eller ett meddelande om det som kommer, har en profetia alltid ett levande innehåll som kan göra många glada men också ”såra” andra.

Här handlar det om ett budskap om ett hopp i Gud och om en välsignad framtid. Det är lätt att säga att detta bara är positivt. Det är klart att det skulle ha glatt Israel som kände sig förtryckta i sin fångenskap, men dess förtryckare skulle inte ha blivit glada av det.

Det påminner mig om Kongos situation under kolonisationen. Simon Kimbangu, som kongoleser brukar kalla för profet, blev fängslad 1921 när han började tala om landets självständighet. Så är det också i många andra situationer. Även om man tror att alla skulle tycka att någonting är positivt, så finns det ändå de som ser det på ett annat sätt.

Budskapet

Sakarias sång består av två viktiga delar.

Först betonar han vad Herren gör eller har gjort:

 • Han besöker sitt folk och ger det frihet.
 • reser för sitt folk frälsningens horn och uppfyller sitt löfte.
 • ger frälsning från fiender och alla som hatar dem

–    visar barmhärtighet mot deras fäder.

 • står fast vid sitt heliga förbund.
 • står fast vid den ed som han svor deras fader Abraham.
 • rycker dem ur deras fienders hand.
 • låter dem tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom.

Den andra delen av Sakarias sång består av de ord som han säger till sin egen son. Det handlar nästan om en välsignelse:

 • Du skall kallas den Högstes profet.
 • Du skall gå före Herren och bana väg för honom.
 • Genom dig skall Guds folk veta att frälsningen är här, med förlåtelse för deras synder, genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Sakarja fortsätter:

 • De skall veta att han skall komma ner till oss från höjden och att det skall bli en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, att han skall styra våra fötter in på fredens väg.

Alla dessa ord hade Sakarias fått av den ängel som hade besökt honom i templet. Det är dessa ord som han skulle nämna för folket redan när han kom ut efter ängelns besök. Men vem skulle ha trott på honom? Kanske några skulle ha börjat kritisera honom, eftersom profetian handlade om hans egen son. Sakarias väljer här en välsignelsemetod. Han talar till sin egen son, en bebis (som säkert inte förstod då vad det handlade om), om det som Gud vill att alla skall få veta.

Genom orden till Johannes Döparen ser vi också att när Gud gör sitt/sin del, är vi människor också kallade att göra vårt. Han kallar oss till tjänst. Vi måste hjälpas åt så att våra medmänniskor skall få ta emot Herren. Vi skall berätta för dem att vägen till frälsningen finns genom förlåtelse och mildhet, att man inte behöver stanna kvar i mörkret, utan får ta emot det stora ljuset, Jesus, som kommer med den fred som vår värld behöver.

Sommaren

Att läsa en sådan text medan vi är mitt i sommaren kan ha en stor betydelse för oss här och nu. Vi vet att många är de som har kämpat mycket för att förbättra sina liv. Kanske har en del saker gått lite snett. Det finns många som kanske t.o.m. har förlorat hoppet om sin framtid. En del kan ha blivit bittra kanske på grund av en situation som de har hamnat i och som de inte kan förstå eller göra något åt. Många är de som lever med stor oro för sin säkerhet eller i ensamhet, medan andra jublar och kan resa fritt.

Varför ett profetiskt budskap idag? Jo, Herren vill göra något nytt för dig/oss. ”Det som var är förbi, nu förkunnar jag något nytt”, säger Herren (Jes. 42:9). Genom att tala till sitt barn knyter Sakarias budskapet till framtiden. Så skall kyrkan också tänka på framtiden, på kommande generationen, i stället för vad vi äldre själva vill ha idag.

Min vän, Herren vill komma till dig nu, som en soluppgång för dig som är i mörker. Han vill styra dina fötter in på fridens och fredens väg. Han vill ge dig och hela vår värld ett nytt liv!

Låt oss be:

Herre, tack att du vill ge mig en ljus framtid. Tack att du vill öppna en dörr för min broder och min syster som sitter här nu, för att vi skall kunna se det ljus som du tänder framför oss. Vi vill leva i ditt hopp och i ditt ljus. Tänk på den som bara ser mörker framför sig. Tänk på den som har hamnat i en situation där alla utvägar är stängda. Tack för det nya livet. Amen!

Den helige Johannes Döparens dag
2017-06-25
Predikan av pastor Josef Nsumbu

Skriv en kommentar