Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för dem som på något sätt drabbats av Covid 19.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan på nätet: Ett är nödvändigt

IMG-20150920-WA0016Matt. 6:31-34
Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Hälsningar
Det är en glädje för mig att få predika igen i Sverige. Först vill jag framföra många hälsningar från era syskon i Kristus i Kongo. Jag vill också tacka er för ert fortsatta intresse för Kongokyrkan. Vi behöver era böner, särskilt nu när vi befinner oss i svåra tider.

Ett är nödvändigt
”Ett är nödvändigt” sa Jesus den dagen när han höll sin bergspredikan. Den predikan känner ni väl till. Han började med saligprisningarna, sedan talade han om bekymmer. Högt ropade han till folket: ”Bekymra er inte för mat och dryck, eller för kläder att sätta på kroppen. Fråga inte ” Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss?”

Man kan ställa sig frågan: Varför en sådan befallning? Var Jesus inte för hård i sitt tal? Nej! Det tror jag inte. På Jesu tid var judarna fortfarande under romarnas makt. De hade inte tillräckligt med mat eller dryck eller kläder för sin överlevnad. Kom ihåg att en dag sade Jesus till sina lärjungar: ”Det gör mig ont om folket. I tre dagar har de varit hos mig och har ingenting att äta. Jag vill inte låta dem gå härifrån hungriga. Ge dem mat, kanske orkar de inte ta sig hem” (Matt. 15:32). Stackars förtryckta människor som hade så svårt att skaffa mat, dryck och kläder! Hur skulle de kunna låta bli att bekymra sig?

En annan dag, en söndag, när Jesus var på väg tillsammans med sina lärjungar, blev dessa hungriga och de fick plocka något att äta efter vägkanten. Att skaffa sig mat och dryck var för judarna ett stort problem under Jesu tid, eftersom de levde under romarnas kolonisation så att de inte riktigt kunde klara sin försörjning.

Hemma i Kongo har vi nästan samma situation idag. Det är svårt för många att skaffa mat och/eller dryck och/eller kläder, trots att vi ”officiellt” inte är koloniserade så som judarna under Jesu tid var. Det är en stor skillnad för er här i Sverige. Ni har tillräckligt med mat, dryck och kläder. Men trots er goda situation materiellt kommer Jesu ord också till er idag: ”Bekymra er inte för mat, dryck och kläder, eftersom vår fader i himlen vet att ni behöver allt detta.”

Jesus menade att vi skulle ägna lite mer tid åt Gud. Vi måste först söka hans rike och hans rättfärdighet, sedan får vi allt det andra också, eftersom Gud vet att vi behöver det. Det är detta som är nödvändigt. Vi skall inte bara ägna tid åt att skaffa livsmedel eller bekymra oss så mycket för detta att vi ibland gråter och varken hinner söka eller sprida budskapet om Guds rike. Det händer ofta hemma i Kongo. Här gråter man säkert inte på grund av brist på mat.,

Jesu ord betyder inte att man inte skall planera i livet. Man måste alltid planera och prioritera. Men enligt Jesus skall vår planering inte hindras av bekymmer. Bekymren måste vi genom våra böner lägga i Guds händer. Ty, vi har en mäktig Gud i himlen som tar hand om fåglarna, sade Jesus. Fåglarna sår aldrig eller skördar eller samlar i lådor, men de får mat varenda dag. Jesus fortsatte och sade att vi människor är mycket mer värdefulla inför Gud än fåglarna. Låt oss lita på Gud.

Ända till tidens slut!
Skrifterna säger att vi skall gå ut och göra alla folk till Jesu lärjungar; att vi skall döpa dem och lära dem att hålla de bud som Jesus har gett till sina lärjungar, ända till tidens slut. Det som är nödvändigt är att söka Guds rike och att gå ut och göra alla folk till Jesu lärjungar. Tack vare era förfäder som lydde Jesu ord och tog sig till Kongo, kan vi träffas idag som syskon, och vi kan fortsätta vandra tillsammans och stödja varandra på vägen.

Men i Kongo har vi hört ganska mycket om och märkt själva att ni har blivit trötta på mission i s.k. u-länder, särskilt i Kongo, för att ni redan har gjort mycket och att ni tycker att det får räcka. Ni har redan bestämt er för att sätta punkt för missionsarbetet och sluta stödja oss. Är Jesu befallning främmande för er idag? Nej! Jesus sade: ”till tidens slut”. Har tiden nått sitt slut för er i Sverige? Det tror jag inte. Har Jesus redan kommit tillbaka? Nej! Men varför tröttnar ni då på den mission som ni själva, med Guds kraft, började en gång i tiden? Så länge vi lever här på jorden är det gott om tid för oss att söka Guds rike och hans rättfärdighet och sprida det budskapet över hela världen, så som det befalldes av Herren Jesus själv.
Hemma i Kongo sjunger vi så här: ”Om vi själva inte kan gå för att sprida Guds rike, låt oss då samla ihop av vår egendom som kan skickas ut”.

Vad är det som är nödvändigt nu?
Ett är nödvändigt. Inte mat och inte dryck, inte kläder heller, trots att vi behöver allt detta för att kunna leva. Men det som är nödvändigt är:
– Att först söka Guds rike och hans rättfärdighet, att ta ansvar för att sprida det för hela världen, till tidens slut.
– Att förkunna Jesus för alla folk, till tidens slut.
– Att leva andligt i Kristus Jesus, till tidens slut.
– Att överge eller lämna våra synder, till tidens slut.
– Att liksom himlens fåglar lita på Gud för mat och dryck och kläder, till tidens slut.
– Att stödja mission och gå ut för att göra alla folk till Jesu lärjungar, till tidens slut.
– Att älska vår nästa, både vänner och fiender, till tidens slut. Är din fiende hungrig? Ge honom/henne att äta. Är han/hon törstig? Ge honom/henne att dricka, säger skrifterna.
– Att ta ställning för det goda, till tidens slut.
– Att hålla fred med alla människor, till tidens slut. Varför hålla fred en dag och kriga en annan dag?

Paulus sade: ”Andligt har ni börjat bra. Varför vill ni då sluta kroppsligt?”
Ett är nödvändigt: att börja andligt, fortsätta andligt och sluta andligt. Att börja med Kristus, fortsätta med Kristus och sluta med Kristus till tidens slut. Då vinner vi i allt det vi gör för honom.

Kära vänner i Kristus, Mohamed Ali, den amerikanska boxaren, vann mycket, eftersom han hade en hemlighet: Han började alltid hårt, fortsatte boxas hårt och slutade också hårt. Den som vill vinna i Kristus måste söka Guds rike och hans rättfärdighet”hårt” (intensivt), sprida budskapet ”hårt”, till tidens slut.

Gud med oss i allt vi gör i Jesu namn.

Amen!

Hälsning vid slutet av gudstjänst
Till sist vill jag framföra ett stort tack till denna församling, för ert intresse och engagemang för mission och särskilt för Kongo. Tack för att ni ville ta emot vårt sändebud, pastor Josef Nsumbu. Tack för allt vad ni gör för honom och för hela hans familj. Ni får behålla honom hur länge ni vill, till ”tidens slut”!

2015-09-13 (15:e söndagen efter Trefaldighet)
Predikan av pastor Edi Diafuanakana (Kongokyrkans kyrkoledare)

Alla bilder fotograferade av Tutonda  Nsumbu

IMG-20150920-WA0028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastor Marcel Edi Diafuanakana

IMG-20150920-WA0026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastor Daniel Mateta Lubaki (Kongokyrkans ekonomichef)

 

 

 

 

Skriv en kommentar