Gudstjänst

Gudstjänst med konfirmanderna om skapelse och miljö

På söndag – 28 mars kl.11.00 – möts vi till gudstjänst i S:t Eskilskyrkan.  Konfirmanderna har förberett gudstjänsten som handlar om skapelse och miljö. Ungdomarna kommer att sjunga liksom framföra ett drama. En del i gudstjänsten är en vandring runt i kyrkorummet mellan olika stationer där temat åskådliggörs. Bl.a. kommer vi att få en möjlighet …

Gudstjänst med konfirmanderna om skapelse och miljö Läs mer »

Gudstjänst i Fors kyrka

På söndag, fastlagssöndagen 14 februari, firar vi gemensam högmässogudstjänst med Eskilstuna församling i Fors kyrka klockan 11.00. S: t Eskilskyrkanskör, Corazon, medverkar med sång i gudstjänsten, Claes-Göran Ydrefors predikar. Kyrkfika serveras i församlingshemmet efter högmässan.

Nyårsbön i S:t Eskilskyrkan

Hur gör vi för att 2010 ska bli ett Gott Nytt År? Detta är utgångspunkten för den ekumeniska nyårsbönen i S:t Eskilskyrkan på nyårsaftonen kl.17.00. I nyårsbönen medverkar Kjell Öhrvall och Claes-Göran Ydrefors. Jarl Einar Johansson är organist. I nyårsbönen ges möjlighet till ljuständning.

Friluftsgudstjänst i Näshulta

På söndag – 2 augusti kl.14.00 – deltar vi i den ekumeniska friluftsgudstjänsten i Näshulta. Inbjudare är frikyrkoförsamlingen i Näshulta tillsammans med Svenska Kyrkan. I gudstjänsten predikar Claes-Göran Ydrefors. Maria Fahlén Eriksson medverkar med sång och musik . F.ö. medverkar bl.a kyrkoherde Håkan Jarl. Gudstjänsten hålls vid Blå huset i Näshulta. Ta väg 214 från …

Friluftsgudstjänst i Näshulta Läs mer »

Kårhajk Galax avslutades med friluftsgudstjänst

Den 16-17 maj var det dags för årets kårhajk för scouterna. Scouter och tonårsscouter kom till Skölbytorp lördag förmiddag och byggde vindskydd. Efter lunch startade hajken för miniscouterna. Miniscouterna gick en spårning med kontroller och frågor runt temat Galax. Vi var totalt trettioen miniscouter, scouter, tonårsscouter och ledare.