Steve

Predikan på nätet: Ett löfte på Trettondedag Jul!

[singlepic=66,160,120,,right]En mor. En far. Ett barn. En hop änglar som visste att sjunga. Några rädda, yrvakna och förundrade herdar. En stor lysande stjärna och några österländska stjärntydare med dyrbara gåvor. Lägg till detta människors drömmar och längtan liksom en Gud som förstod att göra orden om kärlek till handling.

Alpha – kurstillfällen om kristen tro

[singlepic=60,160,120,,right]Under våren 2008 inbjuder vi tillsammans med andra församlingar i Eskilstuna till två Alpha-kurser om kristen tro. Varje tillfälle inleds med en måltid. Efter maten vidtar ett föredrag som inleder samtalet.De tio kurstillfällena är en bra form för att samtala om den kristna trons grunder.