SEU-aktiviteter är uppskjutna

På den rådande smittläget har SEU-styrelsen beslutat att skjuta på terminsstart för följande verksamheter.

Scout startar 2/2
Söndagsskolan startar 13/2
Konfa och ungdomssamlingarna startar 18/2.