Gudstjänster i juni

Under juni månad firar vi följande gudstjänster i S:t Eskilskyrkan:

5 juni kl 11 Konfirmationshögtid. Josef Nsumbu predikar, Stefan Silversten spelar. Veckogrupp 2.

12 juni kl 11. “Gud – Fader, Son och Ande”. Sven Andersson predikar och Mats Ernvik spelar. Kyrkfika. Veckogrupp 3.

19 juni kl 11. “Vårt dop”. Birgitta Keller predikar, Maria Fahlén Eriksson spelar. Kyrkfika. Veckogrupp 4.

26 juni kl 11. “”Den högstes profet”. Josef Nsumbu predikar, Rachel Sidestam spelar. Veckogrupp 5.