Bibelsamtal “VÅR FADER”

“VÅR FADER”
Vad är meningen med den bönen?
Vad betyder den för oss idag?
Bibelsamtal med pastor Josef Nsumbu
  • Torsdag 24/2 kl 18
  • Torsdag 31/3 kl 18
  • Torsdag 5/5 kl 18
Välkommen!