Viktig information pga Corona-virus

  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anstränger oss att genomföra våra gudstjänster och samlingar på ett säkert sätt vad gäller avstånd mellan deltagare och en maxgräns på 50 personer vid våra samlingar i kyrkan. Om man inte kan komma till S:t Eskilskyrkan kan man även ta del av många av våra gudstjänster via vår Youtube-kanal, vår Facebook-sida eller vår hemsida.
  • Varje onsdag mellan 17-18 ber vi tillsammans. Kyrkan är öppen för den som vill vara där och be, och vill man hellre be hemma gör man så. Böneämnen kan sändas till josef@eskilskyrkan.se.

Vi har färre gudstjänstdeltagare än vanligt och får inte in någon avgift för kyrkfikat. Även om du inte kan delta på plats, kan du ge en kollekt så att S:t Eskilskyrkan kan fortsätta förmedla hopp i Eskilstuna!

Ge en kollekt genom att använda:

Swish: 123 091 54 13
Plusgiro 33 62 29 – 0
Bankgiro 387-1951