Predikan på nätet: Den Högstes Profet

sverkerLukas 1:67-80. Profeterna, Guds språkrör och nationens samvete. Vilka är de? En brokig skara som vi kan läsa om i Gamla testamentets böcker. Vi brukar dela in dem i större och mindre profeter efter storleken på böckerna. De större är Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Daniel. De mindre är Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habackuk, Sefanja, Haggaj, Sakarja och Malaki. Dessa profeter var verk-samma i Israel omkring 750-400 f Kr.

I vår tid betyder betyder profetia en förutsägelse om framtiden. Men då Gamla testamentets profeter var verksamma så var profetens uppgift lika mycket att berätta hur Gud ser på en aktuell situation, exempelvis att klyftorna mellan rika och fattiga blir större i landet. Jag citerar Jesaja 58: 7-9 :”Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen! Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår skall genast läkas. Din rättfärdighet skall gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg.” Då skall Herren svara när du kallar, när du ropar säger han: ”Här är jag.” Jesus säger 700 år senare: ”Den som gör min himmelske faders vilja är min bror,syster och mor.” Herrens inställning i den här frågan har inte ändrats.

Profeternas huvuduppgift var alltså att föra tillbaka folket till Gud. Några profeter fungerar som politiska rådgivare åt kungarna. Flera kastas i fängelse därför att de säger obehagliga saker om makthavarna. Profeterna har ett tydligt socialt budskap att Gud värnar om de fattiga och vill att hans folk också skall göra det. Tänk på det när Världens-Barn-bössan skakas framför ditt ansikte. Jesus ser på din insats med uppskattande blick. Jordens barn är världens framtid.

Amos profeterar: ”Låt mig slippa dina psalmer, jag vill inte höra ditt strängaspel! Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström!”
Profeterna förkunnar ofta hårda domar över folket och härskarna. Men de tröstar också människorna. Jeremia uttrycker Herrens avsikter med orden: ”Välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”
Jesaja är en av de mest citerade profeterna. Jesaja säger att någon gång i framtiden skall en ny viktig person födas,Herrens tjänare. Han skall ta över Israels roll som Guds ”reklampelare”. Så här beskriver Jesaja Herrens tjänares uppgift: ”Han skall föra ut rätten till folken…Det knäckta strået bryter han inte av, den tynande lågan släcker han inte.” (42:1,3)
”Jag skall göra dig till ett ljus för andra folk, för att min räddning skall nå över hela jorden” (49:6)
”Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.” (53:5)
För oss kristna är dessa profetior förutsägelser om Jesus Kristus.

Jag har nu i korthet talat om Gamla Testamentets profeter. Men det slutar inte här. Mänskligheten kommer att möta fler profeter. En av dem får bana väg för det nya som kommer. Så händer då det att en pojke växer upp och blir stark i anden. Han vistas i öde trakter till den dag då han skall träda fram inför Israel. Han är son till prästen Sakarias och hustrun Elisabet. Pojkens kommande verksamhet nämns redan i Malakis bok om än i kryptiska formuleringar. Hans namn är i detta specifika gammaltestamentliga sammanhang Elia.
När jag funderar över den här pojken, mannen, Den Högstes Profet så tror jag att vi låter honom berätta om sig själv och sitt berömda möte med Jesus vid Jordans strand utan skriftens ibland närmast poetiska språk.

Jag heter Johannes. Jag har en viktig uppgift och ser på livet och tillvaron med ögon som inte blundar för sanningen. Jag ropar högt här ute i öknen om rätt och orätt. Herdarna och de fattiga som delar min vardag har hört mig. De har berättat om mig när de gjort besök i städerna. Min glädje finns i Herren Gud. Mer behöver jag inte. Min föda består av gräshoppor och vildhonung, mina kläder är enkla. Behöver en människa överflöd? Till våra styrande i samhället har jag en del bistra budskap Många makthavare lever ett oärligt liv i överflöd, tjänar pengar på att lura de fattiga och männen är ofta otrogna mot sina fruar. ”Kom till Jordanfloden och dränk era dåliga tankar och gör bättring!” ropar jag. Idag har många kommit till mig för att vara med om ett bättringens dop.
”Stig ner i flodens vatten och bekänn era synder! Res er upp och lev det liv som anstår den som fruktar Gud är min uppmaning till dem alla!”
Många mäktiga här i landet vill åt mig. De gillar inte alls att jag påpekar hur fel de lever. De vill få tyst på mig. Några vill säkert att jag ska dö, mörda mig.. Det kanske slutar så men en sak är säker. Kampen för det goda upphör inte med mig. Den har bara börjat! Någon starkare skall komma…..Alla vid flodens strand ser Jesus komma. Jag känner mig tillintetgjord, jag är inte värdig att ens knyta upp hans sandaler. Profeterna har förutsagt att denne man skall döpa med helig ande och eld.
Men till allas förvåning kommer Jesus från Nasaret hit till Jordanfloden för att bli döpt av mig. Det borde vara tvärtom att jag skulle döpas av honom. Jag protesterar inför allt folket men Jesus svarar: ”Låt det ske. Det är så vi skall uppfylla allt som tillhör rättfärdigheten.”
Folket vid floden ser hur jag sänker ned och reser upp Jesus ur vattnet. Något oväntat händer. Himlen delar sig….Anden sänker sig som när en duva går ner i sin flykt. Anden vilar över Jesus. Gud säger tydligt: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde.”
Vi inser när vi läser Bibeln att här vid floden Jordan sker en helig handling med Johannes som verktyg. När jag läser om Jesu dop så upplever jag personligen en ordlöshet………….Vem kan på djupet förstå ett möte mellan en levande Gud och hans människoson. Inte jag. Men efter det här s.k. Johannesdopet så säger Jesus: ” Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.” Den uppmaningen ska vi förhålla oss till.

De som lever mycket nära Johannes Döparen förstår hans agitatoriska predikningar. För de andra är han en udda, obehaglig pratmakare. Han kan inte hålla tyst utan talar alldeles för högt om det som många vet. Han lever farligt. Johannes får också plikta med sitt liv. Ändå är det så att de som likt Johannes vågat tala högt om orättvisor och fördomar inte har tystats genom snabb, våldsam död. Vi andra minns dem och tänker på vad de förkunnade och gjorde. Vi tar till oss deras tankar och vill omsätta dem i våra egna liv. Vi som läser Bibeln glömmer aldrig Johannes Döparen och glömmer inte heller hans efterföljare. Vi känner tacksamhet över att människor vandrat tillsammans med Johannes och banat väg för Herren. Vi har mycket i våra liv att tacka dem för som tagit Jesu efterföljelse på djupaste allvar vad det än kostat. Många minns namn som Martin Luther (reformatorn som också levde farligt och kunde ha hamnat på bålet), Die Weisse Rose (tyska ungdomar som vågade motstånd i Nazi-Tyskland, samtliga halshöggs), Dietrich Bonhoeffer (präst, teolog och motståndskämpe, avrättad i april 1945 Tyskland), Martin Luther King (Medborgarrättskämpe,mördad 1968 i Memphis Tennessee),Nelson Mandela (27 år i fängelse, viktig symbol för kampen mot apartheidregimen) m.fl.

Profetians gåva att med klarsyn se brister, systemfel i olika organisationer och även hela samhällen, har inte dött ut. Profeten Joel säger: ”Det skall komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män se syner.”
Du är inte bortglömd. Herren utgjuter sin ande över alla. Du är ämnad att som Johannes Döparen leva med sanningen. Jesu ande öppnar din mun. Du får räkna med att ibland på grund av detta bli marginaliserad bland människor. Din uppgift är ändå mycket stor. Jesus har inga andra händer än dina.
Vi låter oss ej tystas
i denna tysta tid,
en dag ska marken grönska,
då står vi alla starka,
då är den här vår tid.
(Wolf Biermann)
Amen

Predikan av Sverker Grohp

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.