En scoutkväll om Island med äventyrar-/utmanarscouterna den 18 april

Som du kanske hört kommer Eskilstuna SMU vara Home Hospitality-värdar och ta emot 20 st pojkscouter och ledare från Island 7-10 augusti. Vi ska ge; en matupplevelse, en naturupplevelse och en kulturupplevelse. En del av förbere-delserna innebär att scouterna lär sig mer om landet som de gästande scouterna kommer ifrån. Scouterna har gjort kollage med hjälp av bilder och text som finns att se i kyrkans församlingssal. Här nedan har också kårens äventyrar och utmanarscouter skrivit ihop fakta. 
Vi började scoutkvällen med en brainstorm om vad vi visste om Island utan att ta hjälp av böcker eller internet. Följande ord kom vi gemensamt fram till; Vulkaner, ö, Rejykavik, Valar, ungefär lika många invånare som Göteborg, varma källor, islandshästar, en ö som bildades vid vulkan utbrottet dit 10 forskare för att studera naturlivet, republik, isländska, lever av turismen, glaciär.

Island

Är en ö som ligger norr om Atlanten, mellan Grönland och de Brittiska öarna. Island är en republik, vars president heter Olafur Ragnar Grimsson och en kvinnlig statsminister vid namn Johanna Sigurdardottir. Man betraktar Island som en av de äldsta i världen med att ha en ännu aktiv demokrati.

Island har en befolkning som täcker 3 invånare per kvadratmeter, alltså är Island det land i Europa med glesaste befolkningen.  Islands nationaldag är den 17 juni, vilket är samma datum år 1944 då Island  erkändes som självständigt ifrån Danmark. Danskan har präglat den isländska dialekten, vilket gör att väldigt många av de äldre danskarna och de äldre islänningarna har lätt till att förstå varandra.

Man upptäckte sannolikt Island redan på 700-talet utav de iriska eremiterna, även kallade Paper, vilka då bosatte sig där. Det påstås även att vikingen Floke Vilgerdarsson från Rogala var den  som namngav Island, men även var den första som försökte att påbörja en odling på ön, vilket inte gav ett lovande resultat. Efter Vikingen Floke anlände två norska fosterbröder vid namn Ingolf Arnarson och Hjörleif, de var kom från början ifrån Sunnefjord och lämnade Norge runt 870 med två olika skepp med folk och boskap med avsikt att vräka Ingolf från sitt ämbete som kung över ön. Med andra ord, de försökte få Gudarna att anvisa lämpliga boställen för norrmännen för att de skulle kunna bosätta sig på en ny plats och bygga upp ett nytt samhälle. Det tog tre år för de norska bröderna för att finna en plats där de påbörjade sitt bygge av ett nytt samhälle. Denna plats döptes till Reykjavik, på svenska menas med Rökviken. Vilket härstammar ifrån de rykande källorna som finns på Island. Bedrövligt nog, så hade fosterbrödernas trälar fått tillfälle att slå ihjäl den ena brodern, nämligen Hjörleif. Vilket gjorde att man ansåg att Ingolf var den förste som på  allvar hade bosatt sig på Island.

Snabbt efter deras påbyggande av ett samhälle koloniserades ön i snabbtakt utav de norska invandrarna, främst utav de stormän som flydde och emigrerade från Norge då deras dåtida konung Harald Hårfager enade norge och gjorde som enmäktig som kung genom de stora sjöslaget vid Hafrsfjord år 872. Därav att 1262 bildades en union mellan Norge och Island. Sedan, vid Kalmarunionen 1397, kom Norge likaså Island under danskt styre. Vilket fortsatte för Islands del fram till 1904 då det på börjades en förhandling om självstyre. 1918 fick sig Island sig sitt självstyre men under en fortsatt union med Danmark. Vilket det i sig ledde till och fortsatte med det faktum att Danmark skötte det politiska styret och utrikespolitik. De hade en gemensam kung, de sågs som självständigt, men under ett danskt styre. Sedan, under andra världskriget, ockuperades Danmark utav tyskarna, medan Island ockuperades utav britterna. Men den 17 juni 1944 löpte däremot, mitt under kriget och ockupationerna, unionsavtalet med Danmark ut. Det vill säga att istället för att Island skulle förlänga sitt unionsavtal så beslöt sig Island för att utropa sig som en republik för att slippa att bli ockuperat av tyskarna. Det här såg som en sorts förräderi utav de danska befolkningen och den danska konungen.

Från 1952 har Island lyckats utvidga sina fiskegränser från tre till 200 nautiska mil. Under denna gränsvidgning har Island och Storbritannien inlett en konflikt som de kallar för torskkrigen.Torskkrigen var en serie utav konflikter som uppstod mellan åren 1948 och 1976 mellan Island och Storbritannien, Vilket till största delen handlade om rätten att fiska torsk. Bakgrunden till denna konflikt har sin grund i den expanderande fiskegräns som har utsträckt sig från 1972 från 12 sjömil till 50 sjömil utanför kusten. Detta ledde till en konflikt angående den ekonomiska zon ett land kunde ha rätt till och vilka fiskemetoder som var acceptabla vid djuphavsfiske. Det gick så långt att de brittiska trålarna som tog sig in i zonen skyddades utav den brittiska flottan. Konflikten avslutades i samband med att den isländska regeringen 1973 tillät att ett begränsat antal brittiska tråkar fick fiska under kontrollerade former inne i zonen.

Geografi

Den södra delen av kusten från sydöstra spetsen heter Horn eystra till Ölfusas utlopp, och bildar en reguljär både, bildad utav en sandslätt av avlagringar från floderna som kommer från början ifrån Vatnajökull. På västra kusten finns fjordbildningar, bland annat två stora som bukter som heter Faxaflói och Breiðafjörður. De ligger i mellan de tre halvöarna som heter Reykjanes, Sneafellsnes och den stora triangelformade halvön i nordväst, som kallas västlandet, vars västpunkt är Bjargtangar. Den sista halvön har en mängd vikar var av JökulsfjÖrour är den största. Från den norra kusten går fjordarna Húnaflói, Skagafjörður och Eyjafjörður inåt land liksom de öppna vikarna Skjálfandi, Axarfjörður och Þistilfjörður, varemellan halvön Melrakkaslétta med Islands nordligaste udde Hraunhafnartangi skjuter fram. Þistilfjörður begränsas i öster av den smala halvön Langanes, som bildar Islands nordostliga, långt utlöpande näs.

Klimat

Island påverkas i stor utsträckning av de havsströmmar som omger ön, havets temperatur runt ön påverkas i sin tur utav Golfströmmen och Irmingerströmmen från sydväst som värmer upp vattnet. Man har även uppmätt att deras värmerekord ligger på 30,5 grader och uppmättes den 22 juni 1939 i Teigarhorn på sydöstra kusten. Islands lägsta temperatur låg på –38 grader och uppmättes den 22 januari 1918.

Religion

Ungefär 80% tillhör den isländska kyrkan – den evangeliska – lutherska statskyrkan, 5% är fristående ifrån den lutherska församlingarna, 2,5% tillhör den isländska stiftet av den Romerska – katolska kyrkan och ungefär 3% av befolkningen tillhör något av de tjugotal andra kristna trossamfund som pingströrelserna och Jehovas vittnen. Mindre än 1 % av islänningarna tillhör den ickekristna rörelsen.

Järnvägar

Island har aldrig haft någon riktig järnväg dock har två lok används en gång när hamnen i Reykavik byggdes och även när ett kraftverk på Islands östkust byggdes.

/Linda Frid, Linus Blom, Kristoffer Hedlund, Johannes Nykvist.

 

Några bilder från Island

[slideshow id=35]

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.