Predikan på nätet: Ett ord på tre bokstäver som gör skillnad

[singlepic=295,160,120,,]Det är de stora perspektiven som öppnar sig i texterna vi lyssnat till. Som att lyfta blicken från det där steg för steg-perspektivet  och se hur horisonten förenar himmel och jord.  Jag tänker att det är just det perspektivet som gäller i berättelsen om Jakobs dröm och Natanaels möte med Jesus. ”Här är himlens port”, utbrister Jakob förvånad, när ha vaknar upp ur sin dröm. ”Detta är en plats som väcker bävan, det måste vara Guds boning”. Här måste också Gud bo – inte bara i templet i Jerusalem, utan också här. Inte bara i det ordnade utan också i detta improviserade. Inte bara på en plats utan på många platser. Där i detta ingenstans, med en sten som kudde, där drömde Jakob om hur Gud reser en stege som förbinder himmel och jord. På den stegen såg Jakob hur änglar vandrade upp och ner som ett uttryck för att Gud bryr sig om såväl himmel som jord.För Natanael blev det en lika överraskande upplevelse att möta Jesus, och han brister ut i orden ”du är Guds son”. Det han hörde Jesus säga som röjde att Jesus visste vem han var, det fick Natanael att känna igen Jesus som Guds son. ”Du är Guds son, du är Israels konung”.

Så hjälpte Jesus Natanael att förstå sammanhangen när han säger – och han knyter an till Jakobs dröm – att ”ni skall få se himlens port öppen och Guds änglar stiga upp och ner över Människosonen”. Ni ska få se mer. Ni ska verkligen få vara med om mer. Med det Jesus säger om sig själv blir det alldeles uppenbart – också för Natanael – hur Gud i Jesus Kristus upprättar en plats för hans vilja. Vill du veta vad Gud vill, lyssna till Jesus Kristus! Vill du se vad Gud gör, så se på Jesus!

Jag fäster mig vid hur Gud håller samman himmel och jord, gudomligt och mänskligt. Det är verkligen ”och” som gäller. Himmel och jord. Gudomligt och mänskligt. Bilden för detta ”och” är korsets armar. Korsets påle reser sig som den stege Jakob drömde om och som Jesus talar om. Den som med Jesu egna ord restes och reses ”över Människosonen”. Här finns det som förbinder himmel och jord. Det är på den förbindelsen vi hänger upp den tvärbjälke som symboliserar relationen oss emellan.  Gud inte bara upprättar en relation mellan himmel och jord, mellan gudomligt och mänskligt, utan gör klart vad det är att vara människa genom att tala om oss som medmänniskor – att vi är människor med varandra. Lika halvt som korset blir om vi tänker bort själva tvärslån, lika halv blir vår förståelse av vad det är att vara människa om vi tänker bort vår relation med andra.

Evangelium den här söndagen, det är detta ”och”. Att Gud tänker samman istället för att tänka isär. Att Gud tänker hela livet. Det är detta som är vårt hopp. Ett litet ord på tre bokstäver med anspråk på att göra skillnad.

Berättelsen i 1 Mosebok om syndafallet, det är berättelsen om hur helheten rämnar. Hur det skapas revor i den väv som Gud skapat. Hur beroendet bryts upp och en del i skapelsen ställs mot en annan del. Hur det ena spelas ut mot det andra, och jag tänker att detta är också berättelsen om vår tid. Människa ställs mot människa. Folk mot folk. Land mot land. Kvinna mot man och man mot kvinna. En generation mot en annan generation. Rika mot fattiga. Religion mot religion. ”Vi” ställs mot ”dom”. Den som har mot den som inget har. Nord mot syd. Så mycket av det som händer också i vår tid bidrar till att splittra och skapa motsättningar.

Vad Gud kallar oss till, det är att som ängeln Mikael ta strid mot allt detta onda. Att se det som händer och sätta ord på det. Att stå upp i ett försvar för de goda krafter som bidrar till att hålla ihop. Att stå upp för detta ”och”. Att inte luras in i systen där människa ställs mot människa. Att inte luras av påståenden som säger att vi måste prioritera. Att resurserna inte räcker till alla. Att några måste ställas utanför. Att många måste vara fattiga för att några ska kunna leva i rikedom.

Med Jakobs ord har vi anledning att säga, när vi nu möts till gudstjänst, att detta är en plats som vi tänker om som en port till himlen. Att detta är en plats som hjälper oss att se hur himmel och jord hör samman. Att det är här vi förstår hur saker och ting hänger ihop. Jakobs ord hjälper oss att tänka just i termer av heliga platser och att vi behöver dessa heliga platser. Så kan vi tänka om platser i oss men också rent fysiska platser där vi möts. Vi behöver värna platserna där vi ordnar för vårt möte med Gud.

Nattvardsbordet och en plats som talar om att Gud ger av sig själv till oss. Här har vi fått del av brödet och vinet i nattvarden. Bröd och vin. Detta välsignade ”och” igen. Nattvardsbordet påminner oss om hur mänskligt och gudomligt samspelar. Det är här vi ser horisonten där himmel och jord möts.

Gud för oss samman för att snart nog sända oss ut. Detta gäller också för den här söndagen. Gud sänder oss iväg för att stå upp mot det som hotar och river sönder det som är viktigt i livet. Gud sänder oss iväg för att stå upp för det som håller oss samman som mänsklighet.

Vi är beroende av varandra och vi är beroende av att Gud tänker i termer av ”och” – himmel och jord, gudomligt och mänskligt. Gud och människa. Människa och människa. Detta är evangelium till oss idag. Det är det som gör att vi också den här söndagen kan säga att det är inte ute med oss. Det är verkligen inte ute med oss.

Amen.

Text: Joh.1:47-51

Lyssna på bibeltexten>>>