För första gången på 1000 år

[singlepic=101,160,120,,right]På söndag den 17 februari kl.11.00 firar Eskilstuna Missionsförsamling och Fors kyrka gemensam gudstjänst i S:t Eskilskyrkan. Detta är första gången någonsin som Fors kyrka firar sin huvudgudstjänst i annan kyrka än sin egen. Perspektivet är närmast 1000 år. Utgångspunkten för gudstjänsten är den överenskommelse som träffats mellan Svenska Kyrkan och Svenska Missionskyrkan om kyrkogemenskap.

Överenskommelsen slätar inte över våra olikheter. Det nya är att vi trots våra olikheter kan mötas fullt ut. Focus ligger inte på det som skiljer oss åt, utan vad vi gemensamt kan göra i relation till det som är vår tids stora och avgörande frågor.

Gudstjänsten på söndag är den andra i vilket denna nya överenskommelse markeras. Den första gudstjänsten hölls i en närmast fullsatt Fors kyrka i september 2007.

I gudstjänsten på söndag sjunger Fors kyrkokör. Kyrkoherde Mats Selén predikar. Timothy Stayton, präst i fors församling och Claes-Göran Ydrefors, pastor i S:t Eskilskyrkan, svarar för gudstjänstledningen.


Bilder från gudstjänsten:

[singlepic=99,320,240,,left][singlepic=102,320,240,,left][singlepic=100,320,240,,left]