Beslut om mål och inriktning för 2008

[singlepic=71,160,120,,right]Nu är besluten fattade om budget, styrelse och mål och inriktning för 2008. Församlingen har haft sitt årsmöte och gjort sina val.

En tio sidor lång verksamhetsberättelse ger en god bild av 2007. Mycket har hänt under 2007 som betytt mycket för många – samlingar som samlat några få och andra som fyllt S:t Eskilskyrkan. Nästan 400 personer har under 2007 regelbundet deltagit i församlingens och SMU:s verksamhet. Församlingen håller fast vid sin målsättning att vara kyrkan i Nyfors.

Församlingens problem är att intäkterna inte räcker till för att täcka alla kostnaderna. Ambitionen är större än kassan.

Under våren beslutar församlingen om ny ungdomsledare till hösten.

Temat för 2008 års mål och inriktning är “Följ med och se”. I målsättningen för 2008 ingår bl.a. en satsning på att rekrytera fler deltagare till barn- och ungdomsarbetet samt att till hösten bjuda in till ett par samlingar med dialog kring angelägna livsfrågor.

Årsmötet beslöt att välja Bengt Strandberg till ny ordförande (se bild ovan t.h.).


Bilder från S:t Eskilskyrkans årsmöte:

[singlepic=67,320,240,,left][singlepic=68,320,240,,left][singlepic=85,320,240,,left][singlepic=81,320,240,,left][singlepic=74,320,240,,left][singlepic=69,320,240,,left][singlepic=83,320,240,,left][singlepic=86,320,240,,left][singlepic=84,320,240,,left][singlepic=79,320,240,,left][singlepic=78,320,240,,left][singlepic=82,320,240,,left][singlepic=77,320,240,,]