Main menu:

Equmeniakyrkan i Sverige och världen

2010 bildade de tre samfunden (Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige) den nya kyrkan Gemensam Framtid. Sedan maj 2013 heter den nya kyrkan Equmeniakyrkan.

Kyrkans vision är: ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.”

Vad betyder detta? För mig som människa, för vårt liv tillsammans i samhället och för de utmaningar som vår värld ställer oss inför?

Det kan uttryckas på många sätt. Ett är att Kristus i alla tider sänder sina lärjungar med evangelium om Guds rike. Genom evangelisation bärs berättelsen om Kristus vidare, genom diakoni står den upp för medmänniskorna och genom gemenskap upprättas människor.

Equmeniakyrkan utgörs av 820 lokala församlingar. Den nationella och regionala organisationen har som främsta uppgift att stödja dessa församlingars liv och utveckling.

Du kan läsa mer om Equmeniakyrkan här.

Equmeniakyrkand har ett missionssamarbete i ett stort antal länder runtom i världen. Arbetet kan se mycket olika ut, beroende på situationen i landet, önskemål och behov i systerkyrkan osv. I ett antal länder har GF egna medarbetare, i andra finns det utbyten av olika slag. Samarbetet kan omfatta både kyrkligt arbete och arbete av mera samhällsbyggande karaktär. Vi ser idag missionssamarbetet utomlands och missionen i Sverige som integrerade och som delar av samma uppdrag. Internationellt och nationellt arbete hör ihop och vävs ofta samman.

Du kan läsa mer om Equmeniakyrkans internationella arbete här.