Main menu:

Integrationsarbete

Språkundervisning varje tisdag kl 17.00 -18.30 och pianogrupp med Stefan Silversten.

Bibel på lätt svenska torsdagar kl 17.00 med pastor Josef Nsumbu.