Main menu:

Pensionärer och daglediga

 För dig som är pensionär eller på annat sätt ledig på dagtid erbjuder vi varannan vecka en samling i samarbete med RPG – Riksförbundet PensionärsGemenskap i Eskilstuna. För att se aktuellt program klicka på länken här.

För ytterligare information om RPG kontakta S:t Eskilskyrkans expedition. Den som önskar teckna medlemskap i RPG betalar en särskild medlemsavgift. Som medlem i RPG har du en olycksfalls-försäkring som gäller till, från och under RPG-arrangemang.

För RPG:s program se ”Kalender