Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för en hållbar värld.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta vår pastor

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Arkiv för kategorin Predikan på nätet

Predikan på nätet: Frälsningen

Joh. 12:35-43 Jesus svarade: ”Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner.” När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och […]

Predikan på nätet: Helgon

  5 Mose. 34:1–5 Mose gick från Moabs hedar upp till berget Nebo, högst uppe på Pisga, som ligger mitt emot Jeriko, och Herren visade honom hela landet: Gilead ända till Dan, hela Naftali, vidare Efraims och Manasses land och hela Judas land ända till havet i väster, Negevöknen och Jordanslätten, dalen där Jeriko, Palmstaden, […]

Predikan på nätet: Trons kraft

Markus 2:1–12 Jesus kom tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus […]

Predikan på nätet: Tacksägelsedagen

Lukas 19:37-40 Temat för Tacksägelsedagen är ”Lovsång”. Tacksamhet och lovsång går hand i hand. Texten från Lukas kap 19 är en del av det vi läser på första advent och på palmsöndagen om Jesu intåg i Jerusalem. Lukas beskriver att det är lärjungarna som plötsligt blir så glada och överväldigade av alla underverk de varit med om […]

Predikan på nätet: Ett är nödvändigt

Luk. 10:38-42  Medan de var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och […]

Predikan på nätet: Medmänniskan

Matt. 7:12 Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Inledning ”Sänd ditt bröd över vattnet, en dag får du det åter!” Så säger Predikaren (11:1). 1975 blev jag färdig med min gymnasieutbildning. Efter fyra år på internat skulle […]

Predikan på nätet: Friheten i Kristus

Markus 2:23-28  En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sade fariséerna till honom: ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?” Han svarade: ”Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? […]

Predikan på nätet: Andlig klarsyn

Matt. 7:13-14 Jesus sade: ”Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.” Förord […]