Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för ungdomssituationen i Eskilstuna.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan på nätet: Sänd mig

Matt. 16:13-20
När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: ”Vem säger människorna att Människosonen är?” De svarade: ”Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet.” — ”Och ni”, frågade han, ”vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens son.” Då sade Jesus till honom: ”Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.” Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias.

Se även Jes. 6:1–8 och 1 Pet. 2:4–10

Inledning 

Jag vill först framföra många hälsningar från vår vänförsamling i Paris. Mamma Elisabeth och jag var bjudna på en retreat som församlingen ordnade förra helgen sju mil söder om Paris. Det blev en fin stund med ca 120 deltagare.

Vi har också fått hälsningar från Kongokyrkan. I fredags ringde missionsföreståndaren. Han tackar för de två dagar som han fick vistas i Eskilstuna. Även om han inte kunde träffa hela församlingen, då det var mitt i veckan (4–6/6), blev hans glädje stor över att få se var hans kyrkas missionär arbetar och bor. Han ber oss också att ta med Kongokyrkan i våra böner när kyrkostyrelsen samlas nästa vecka och därefter synoden (kyrkokonferens).

Idag är Apostladagen, enligt kyrkans almanacka. Tidigare hette dagen Lärjungaskapets dag, och temat är ”Sänd mig”. Varje år när vi har detta ämne tänker jag först på Jesaja som var ensam i templet när han fick en speciell uppenbarelse, med frågan från Herren: ”Vem skall jag sända?”. Detta ämne får mig också att tänka på lärjungarna den dagen då Jesus sa till dem: ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar”.

Jag tänker även på de första missionärerna som kom till mitt hemland. Carl Johan Engvall anlände till Kongo den 25 augusti 1881. Tyvärr fick han inte stanna lång tid där, eftersom han drabbades av malaria. Men Pettersson och Westlind var beredda att ta över. ”Herre, här är jag. Sänd mig!”

Temat får mig också att tänka på mig själv, särskilt på den dagen då jag fick frågan: ”Har du fått svar på din bön?” Jag minns när vi avskiljdes av Kongokyrkan, min familj och jag, som missionärer för Sverige. Vi fick svara på olika frågor som handlade om vårt engagemang i det vi var kallade till, om våra skyldigheter och våra rättigheter. Eftersom Gud har sina planer, anlände jag för första gången till Sverige den 25 augusti 1990. Det var inte en slump för Herren.

Men var och en av oss här har säkert också ett budskap, ett uppdrag, ett vittnesbörd. Det handlar om lärjungaskap eller apostlaskap. Jag får därför se min predikan idag som ett tillfälle för att utmana oss alla till tjänst.

I Sverige borde ett sådant här tema inte ligga under sommartid, då flera är på semester och/eller bortresta.

Vad är en apostel? I Bibeln hittar man några svar på frågan. En apostel förkunnar Guds rike och botar sjuka (Luk.9:2). En apostel förkunnar ordet och driver ut onda andar (Mark.3:14-15). Den kristna församlingen är uppbyggd på apostlarnas grundval (Ef.2:20). ”De första kristna höll fast vid apostlarnas undervisning” står det skrivet i Apg.2:42. Apostlarna utgjorde församlingens högsta myndighet.

Men alla apostlar är inte goda. Det finns också falska apostlar liksom det finns falska profeter. Det handlar om oredliga arbetare (2 Kor.11:13) och lögnare (Upp.2:2). En god apostel är i princip kallad, utbildad (utrustad) och utsänd av Herren, en representant för Herren. Han/hon är en riktig missionär, ett sändebud.

Som missionsvetare och barn av missionen vill jag betona frågor som gäller mission, även om många kanske kan se det som störande eller provocerande. Jag tycker att det är synd att vår nya kyrka, Equmeniakyrkan t.ex. under sitt bildande valde en profil som inte vill lyfta upp missionsfrågor, utan mest talar om ”samarbete”. Men vi måste veta, som jag brukar säga det, att en kyrka som inte missionerar slutar vara kyrka, och en kyrka som inte evangeliserar dör.

Ibland beror det på vilken betydelse man ger begreppet mission. Ofta tror man att mission bara handlar om att hjälpa folk i nöd. Med andra ord har missionsverksamheten enbart blivit ett biståndsarbete och kyrkan har förvandlats till en insamlingsorganisation för humanitära insatser. Att jobba humanitärt är inte fel, men detta inte är hela Guds mission. Vad ägde Petrus och de andra apostlarna för att kunna gå ut i hela världen? De hade varken häst eller bil eller flygplan. Ingen kassa hade de heller, eftersom Judas just då hade tagit sitt liv. Men till de tolv sa Jesus: ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar (Matt. 28:19–20).

Själva ordet apostel finns i både GT – på hebreiska (saliah) – och NT – på grekiska (apostolos). Det vill säga att det handlar om en gammal institution som man finner i hela frälsningshistorien. Guds inkarnation är själva grunden för mission. Vi kan då förstå att vår gemensamma kallelse som kyrka i Eskilstuna, i Sverige och i världen inte är någonting annat än mission. Den kallelsen leder oss till ett ansvar, ett uppdrag, ett vittnesbörd. Men förstår vi det ordentligt?

Dagens evangelietext handlar om en viktig fråga som Jesus ställer till sina lärjungar: ”Vem säger människorna att Människosonen är?”

Vi har ofta missat mycket i vår kallelse, eftersom vi kanske inte har förstått vem Jesus som vi följer verkligen är, vad den kyrka som vi har anslutit oss till är och vad vår kallelse har för betydelse. ”Johannes döparen, Elias, Jeremia eller någon profet” blev lärjungarnas svar på Jesu fråga. Men då fortsatte Jesus: ”Och ni, vem säger ni att jag är?”

Det är ofta lätt att ta upp vad folk säger om vår kyrka, vår församling, vår pastor, vår ordförande osv. Men det är svårare att öppet säga vad man tycker om någon när personen är på plats. Vanligtvis blir det bara goda saker även om man har en annan åsikt.

Vi kan inte bli goda apostlar eller missionärer om vi inte fattar vad uppdraget handlar om. Många är de som ser kyrkan som vilken förening som helst. Andra betraktar den som ett företag. Det finns också människor som uppfattar kyrkan som en sekulär organisation där man skall utöva sin makt eller där man kan skaffa sig ett gott rykte.

Salig är du, som har förstått vad det handlar om, precis som Simon Petrus. Men insikten kan inte komma ifrån dig själv, utan från Gud. Med andra ord är aposteln, den som vill tjäna Gud, den som lyssnar och får sin inspiration från Herren.

Till den personen ger Herren nycklarna, en symbol för makt, uppdrag, ansvar. Det som den personen binder på jorden blir bundet i himlen och det som hon löser på jorden blir löst i himlen. Vilken ära!

Detta budskap är inte lätt att förkunna i Sverige som har en stark demokratisk tradition. Här har var och en något att säga. Jag menar inte att man skall vara tyst om någon vilseleder en. Men i många situationer, särskilt när man har med viljestarka människor att göra, blir det nästan så att ledaren tvingas att bara hänga med, annars blir det kritik, konflikt osv.

När jag ser hur vissa personer agerar/beter sig i kyrkan ställer jag mig frågan: Har de förstått vad kyrkan är? Varför är de med då? Förstår man vad det betyder att vara med i en församling? I Jesajaboken står frågan tydligt från Gud: ”Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare” (Jes. 6:1–8). Gud, den allsmäktige, hade själv kunnat bestämma. Jesaja var ju ensam i templet. Det hade räckt om Gud hade sagt: ”Jesaja, jag sänder dig”. Men Gud vill att du också skall säga ja eller nej. Men du som redan har sagt ja, varför blir du frustrerad, varför tappar du din glädje och känner dig tvingad när du skall göra det som du är kallad till?

Känner vi verkligen oss kallade av Herren? Om vi är kallade, hur uppfattar vi Jesus i våra liv? Vad betyder kyrkan/församlingen för mig/dig?

Låt oss tjäna vår Gud med glädje!

Låt oss be:

Tack Herre för att du vill visa mig på nytt vem du är för mig och vem jag är för dig. Hjälp mig att förstå den relation du öppnar för mig mellan dig och din kyrka. Här är jag, sänd mig, för din ära, i ditt namn.

 Amen!

Apostladagen

2019-07-21
Predikan av pastor Josef Nsumbu

Skriv en kommentar