Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för en bra avslutning på terminen.
Vi ber för dem som kämpar med psykisk ohälsa.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan på nätet: En växande gemenskap

Predikan av Inga Johansson
Samordnare för Kyrkan i samhället, Equmeniakyrkan

Det är väldigt roligt att få vara med på er årshögtid här idag.  Och igår hade ni här i församlingen årsmöte. Den här församlingen är en del av Equmeniakyrkan, som är Sveriges nyaste kyrkosamfund, som bildades 2011 av Metodistkyrkan i Sverige, Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet.

De människor som en gång var med och bildade dessa tre samfund i slutet av 1800 -talet var människor som sagt ja till Jesu kallelse – ”Följ mig” och som var med och byggde Sverige till ett demokratiskt samhälle.

Människor som ville vara med och förvandla världen, vårt land, vårt samhälle så att det skulle bli ett bättre samhälle och en bättre värld för alla. Människor som gav sig ut i världen för att också i andra länder kunna berätta om Guds kärlek, vara med och göra skillnad för människor och länder.

I Equmeniakyrkan idag finns 690 församlingar runt om i landet med ca 63 000 medlemmar och vi når med all vår verksamhet ca 135 000 människor varje vecka!

Equmeniakyrkan har också samarbetskyrkor och samarbetspartners i andra länder, ett 30 tal länder. Bland annat i länder i Mellanöstern och i Afrika, Sydamerika, och Asien. 

I våra församlingar i Sverige finns också många människor med bakgrund i andra länder, människor som av olika anledningar flytt från sitt hemland eller som kommit hit till Sverige för att söka arbete, studera eller vad kan vara. Equmeniakyrkan vill tillsammans med sina församlingar vara en kyrka som tar emot och välkomnar alla, oavsett vem man är, eller varifrån man kommer.

Varför säger jag allt detta – jo för jag tycker det hör hemma i en årshögtid – att ge också en bakgrund till kyrkan och församlingens demokratiska struktur och ordning. Vi har en historia, vi har varit med och byggt det demokratiska samhälle som vi nu har. Genom årsmöten som ni hade igår delar vi på de uppgifter och funktioner vi behöver för att kunna vara en gemenskap – där alla är välkomna och har samma rättigheter och där vi alla behövs med det som är våra gåvor, talanger och förmågor.

Som kyrka har vi en gemensam vision som vi beslutat om tillsammans som utgår från Jesu ord Följ mig – Vi vill vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och hela världen. 

Och vi vill vara en växande gemenskap – vi vill blir fler, 50 nya församlingar före 2025 !

Hur ska detta ske? Det är en stor utmaning!

Idag möter vi Jesus och lärjungarna när de ställs inför en stor utmaning! En känd bibeltext.

5000 personer var samlade och de behövde mat. 5000 män står men det var säkert också kvinnor och barn så det var säkert fler!

Hur skulle de kunna ge mat åt alla dessa människor?

Lärjungar har en finurlig lösning – enkel lösning. Lärjungarna säger till Jesus låt dem gå hem och så kan de fixa mat själva. Men det går inte Jesus på, han säger:

Ge dem ngt att äta ni själva – och lärjungarna säger vi kan inte köpa mat åt så många – så mycket pengar har vi inte.

Då frågar Jesus : Hur många bröd har ni? Gå och se efter: De tog reda på det och de hade fem bröd och två fiskar. Då sa Jesus åt lärjungar att de skulle säga till folket att slå sig ner i matlag där det fanns grönt gräs.

Sedan tog Jesus de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och bad tackbönen.

Sedan bröt han brödet och delade fiskarna gav dem åt lärjungarna för att de skulle dela ut dem åt folket. Och alla blev mätta. Och det blev mat över. 12 korgar med mat!

Detta kallar jag gott ledarskap och god organisering!

Mer än 5000 personer skulle ha mat och det är Jesus och tolv personer som skulle fixa detta.

Då behövs det gott ledarskap, mod, handlingsförmåga och god organisering!

Märk väl också att det är en Ung pojke som med brödet och fiskarna, kommer och vill vara med. Jag har mat som vi kan dela på. Greta Thunberg som klimatstrejkar. Det är de unga som står upp säger Det nu vi måste göra ngt för att rädda världen!

I fredags var jag på en presentation av en ny rapport som SST tagit fram. Som heter Sveriges religiösa landskap. Om samhörighet, tillhörighet och mångfald under 2000 talet. Rapporten är skriven av Erika Wilander som är forskare vid Uppsala universitet.

Det är länge sedan det gjordes en sådan här undersökning. En rapport som tar tempen på Sveriges Religiösa klimat.

1920 registrerade Statistiska centralbyrån att över 99 procent av den svenska befolkningen var formellt tillhöriga i den svenska lutherska statskyrkan och nästan ingen uppgav att man bekände sig till andra traditioner. Snart 100 år senare ser vårt samhälle annorlunda ut. Medlemsantalet i Svenska kyrkan sjunker år efter år, så även i frikyrkor men inte lika mycket, Detta samtidigt som trossamfund och religiösa traditioner från övriga Europa, Mellansöstern, Asien och Afrika etablerar organisationer och församlingar runt om i landet. Sverige ligger nu i topp bland de europeiska länderna när det handlar om religiös mångfald  och de flesta av världens trostraditioner finns nu representerade här i Sverige. Det är inte bara kristna samfund.

Endast 5 % av befolkningen går varje vecka t gudstjänst. Så har det varit väldigt länge så det är inget nytt. 70 % av befolkningen går aldrig i gudstjänst och de som går ibland har sjunkit till under 30 %. Alltså väldigt få har en egen erfarenhet av vad en gudstjänst eller religiösa möten kan handla om.

15 % uppger att man ber till Gud regelbundet varje vecka, 1988 var denna siffra 20 %.

21 % uppger att man ber ibland, 64 % uppger att man aldrig ber och 1988 var den siffran 54 %. Andelen som aldrig ber står för den största förändringen.

Rapporten visar att andelen som tror på Gud sjunker. 40 % uppger att man tror på Gud. 2010 var det 47 %. Alltså nu 60 % som uppger att de inte tror på Gud.

Vårt samhälle och vår värld förändras och vi som människor, som kyrka och församlingar står inför stora utmaningar.

70 % går aldrig till ngn gudstjänst…. Vet inte vad en gudstjänst är för ngt. Vi har väldigt många som vi skulle kunna berätta för om vad tro är och vad den betyder för oss. Vad en gudstjänst är för något.

Det är inte bara det religiösa landskapet som förändats. Samhällsutvecklingen förändras.

Vi finns också i en tid med stora problemkomplex som vi inte har lösningen på, som krig och konflikter, naturkatastrofer. Klimathotet – hur ska vi kunna rädda klimatet och den jord vi lever på, hur ska vi få fred i vår värld, när krigen och konflikterna bara tycks öka och driver människor på flykt, hur ska vi kunna hålla samman och leva tillsammans med respekt och kärlek?

Vi lever i en tid då vi är många som känner oro, människor är rädda, känner sig otrygga – vi finns i ett samhälle och en värld där nationalistiska rörelser och krafter skapar främlingsfientlighet, ger luft åt hat, falska nyheter och ryktesspridningar, och som gör skillnad på människor och förminskar människors värdighet och mänskliga rättigheter.

Vi lever också med egna, personliga frågor och utmaningar som vi inte ser lösningen på. Nära relationer som skaver och oroar, sjukdomar som vi måste lära oss leva med…, ensamhet och känsla av utanförskap och att inte vara sedd eller behövd.

I dagens evangelietext står det: När Jesus såg alla människor fylldes han av medlidande med dem för de var som får utan herde och han undervisade dem. Han visade inte bort ngn utan han visade medkänsla, visade på mod, gott ledarskap, tillsammans med sina lärjungar hanterade han situationen såg möjligheterna och använde de resurser som fanns tillgängliga.

Vi brukar säga att människan behöver Gud. Det är för visso sant, men lika ofta behöver Gud oss människor.  Gud gör sig beroende av oss… det är tydligt i dagens text….Jesus behövde lärjungarna , han behövde den unga pojken som hade fem bröd och två fiskar… Gud behöver dig och mig, för att gestalta Guds rike, för att visa på Guds kärlek, för att bygga en tryggare och en mänskligare värld.

Vi tycker ibland att vi inte har resurser, vi är inte tillräckligt många, vi är för få ledare….

Vi har för lite pengar….

Men det Jesus säger idag är: Använd det ni har! Vilka är era resurser i den församlingen? Vilka är dina personliga resurser och gåvor? Vi tycker ibland att vi inte kan, att vi inte duger – Men hos Gud duger vi alla – Du är sedd av Gud, du är älskad, du är behövd. Oavsett vem du är. Gud frågar inte efter meriter. Du duger som den du är. Gud utvisar inte ngn, kräver inga identitetshandlingar, gör ingen åldersbedömning- Frågar inte efter bakgrund. Hos Gud är vi alla redan kända, älskade och behövda.

Använd det som är dina gåvor och resurser! Använd det som är era gemensamma resurser och ställ det till Guds förfogande!

Be till Gud, Tacka Gud för det ni har och Gud ska välsigna det så att det räcker till alla och blir över! För Gud är ingenting är omöjligt! För Gud är allting möjligt!

På Equmeniakyrkans Vinterkonferens för alla medarbetare som var i början av Januari fick vi lyssna på Najla Kassab som är pastor i den Evangeliska Synoden i Syrien och Libanon, en av Equmeniakyrkans samarbetskyrkor. Hon är också ordförande i den Reformerta världsallisansen. Hon talade om Hospitality – Gästfrihet och gästvänlighet. Hon sa att vi är bra på service. Säga välkommen, ordna med fika, se till att allt fungerar, men gästvänlighet handlar om ngt mer… om att skapa relationer, lära känna ngn, ha medlidande, känna med andra, ha omsorg. Visa på generositet. Generös gästfrihet! Hon hänvisade till berättelsen om den barmhärtige samariern, som inte bara stannade han tog hand den som blivit slagen, tog honom till ett hem där han kunde få vård, kom tillbaka och besökte honom…

Hon talade om att kyrkan är kallad att gå utanför kyrkans väggar och skapa nya spaces , nya områden – rum  av gästfrihet. Nya gemenskaper utanför kyrkans väggar. Ha mod att kliva över våra bekvämlighetsgränser. Ha mod att umgås med nya mskor och skapa relationer och generösa gemenskaper. Har vi mod att gå utanför kyrkans väggar? Mod att möta mskor där de finns i vardagen?

Häromdagen pratade jag med ordförande i Vinnersjö. En liten ort någonstans i trakterna kring Gävle. Jag har aldrig varit där, men fick höra om denna församling och blev nyfiken och ringde upp ordförande. En liten församling – för några år sedan var de 12 stycken – nu är de 39.

Deras ledord är Uppmuntran och generositet. De har bestämt sig för att ge uppmuntran till varandra och att vara generösa. Vi delar ut julblommor inte bra till dem som fyller 80 år utan till alla i hela byn. De har slutat att ta avgift för fika och barnverksamhet och aktiviteter. Om barnen ska åka skidor eller gå och simma så bjuder de på det.

När de beslutade detta så ökade kollekterna. De har också haft ngn pastor på besök som talat om 10% givande. Men de tjatar aldrig om pengar. Det handlar om genersositet och uppmuntran, ingenting annat säger ordförande…

Älska varandra som jag har älskat er säger Jesus. …. Ni har inte utvalt mig , utan jag har utvalt er att gå ut i världen och bära frukt.  Älska varandra som jag har älskat er.

Jag tänker att växande handlar inte bara om att bli fler… Jag tänker att växande handlar om att växa i kärlek, om att visa varandra kärlek, uppmuntran och generositet.  Att älska som han har älskat oss.

Vi är inne i fastan –  i Jesaja 58 står det: Detta är den fasta jag vill se – att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela brödet med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen!

Gud behöver oss och vi behöver Gud.

Jag är livets bröd, säger Jesus, den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tro på mig ska aldrig någonsin törsta!!

Du och jag får ta emot livets bröd och Du och jag får dela brödet med dem vi möter!

Amen!

 

Gud tack att du älskar oss sådana vi är. 

Gud vi ber, få oss här idag att säga ja, när du kallar oss,
när din närvaro behöver oss, vår röst, våra händer, vårt hjärta.
Gud, få oss att säga ja, trots rädslans nej,
trots bekvämlighetens nej, trots fördomarnas nej.
Gud vi ber få oss att säga ja, fast så mycket i oss vill säga nej.
Få oss att säga ja för vår egen skull,
för vår medmänniska och för hela världens skull.

Amen!

Predikan på midfastosöndagen, Eskilstuna, St Eskilskyrkan

Årshögtid, 2019-03-31

Tema: En växande gemenskap.

Markus 6: 30-44 (Livets bröd)

Predikan av Inga Johansson
Samordnare för Kyrkan i samhället

 

 

 

 

Skriv en kommentar