Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för vår nya konfirmandgrupp.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan på nätet: Andlig klarsyn

Andlig klarsyn   Matt.7:22-29
Det kommer en dag, det kommer en dag, har du säkert hört många gånger. Kanske känner du en inre oro inför de orden? Jesus säger:”På den dagen”. Uttrycket går tillbaka till ”Herrens dag”,använt i GT om den dag då Gud på ett avgörande sätt skall ingripa mot ondskans makter i världen, förhärliga Israel och upprätta sitt rike. Från Jesaja 13:9 kommer orden ”Skoningslös kommer Herrens dag med vrede och glödande harm. Jorden skall läggas öde, synderna skall han förinta.” I dagens text läser vi:”Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn?”

Hur är det idag? Jag läste en artikel i Sändaren i våras. Philip De Croy hade skrivit en intressant ledare.Han är teolog med inriktning thanatologi (läran om döden). Rubriken i tidningen löd: ”Ta inte Jesus som gisslan för egna värderingar.” De Croy skriver att svenskar som anser att samhället bör präglas av kristna värderingar nu ökar. Låter Intressant, önskvärt men med frågetecken? Så kommer han med orden om att de krafter som nu reser sin flagg för kristendomen påminner mer om nationalromantiska korsfarare än om de kristna som bäddar sängar åt flyktingar, eller dem som demonstrerar under parollen ”gör inte skillnad på människor” och som med nyfikenhet deltar i interreligiösa dialoger. De som gör sig till tolk för det kristna kulturarvet går tvärtom fram med krav på kraftigt begränsad invandring, och de raljerar över det mångkulturella samhället. Partiet Lega i Italien vill sänka flyktingbåtar i Medelhavet.

Ta in i ditt hjärta det som Jesus säger: ”Jag känner er inte. Försvinn härifrån , ni ondskans hantlangare. I grundtexten står det ”Ni som gör laglöshet”.

I Sändaren kommenterar chefredaktören Robert Tjernberg en bok av Claudia Wallin, Sweden-the untold story. Hon har sina brasilianska glasögon på sig och ser det som vi andra inte lägger märke till. Hon skriver: ”När jag flyttade hit med min man var jag så fascinerad av att jag inte kunde hitta någon som trodde på Gud. Det är otänkbart hemma. Jag går till katolska kyrkan i Stockholm. Svensk och brasiliansk religiositet har ändå rätt täta band. Pingströrelsen i Brasilien, en gång med svenska missionärer, växer. En tredjedel av Brasiliens befolkning är med i en evangelikal kyrka nu. En hel del av de här kyrkorna är ren business. Hon(Claudia Wallin) menar inte de etablerade evangelikala samfunden, de gör mycket bra. Men kyrkorna i Brasilien är skattebefriade och ”pastorer” kör feta bilar och bor i lyxvillor på medlemmarnas bekostnad. Det finns exempel där pastorer sålt mark i himlen. De här rörelserna är starka, många är politiskt aktiva och inte minst presidenten Jair Bolsonaro hämtar en hel del stöd från de här grupperna.

Det var inte så länge sedan vi hade ett Lutherår. Om han levde idag så skulle han säkert resa runt och protestera, skriva inlagor mot missbruk av myndighetsutövning, kommunicera med Greta Thunberg och kritisera falska förkunnare som förvränger Guds ord till egen fördel. Andlig klarsyn behövs igår som idag.

Vi gör ett hopp från dagens text till Matteus 7:12. ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.” Det är vad lagen och profeterna säger. Här har Jesus sammanfattat Bergspredikans etik i den s.k. gyllene regeln. Så vill Jesus att den mosaiska lagen skall efterlevas.”Vi möter något helt annat än exkluderande politiska åsikter insvepta i en inte särskilt hållbar religiös värderingsfernissa.”

Hur lever vi våra liv? Hämtar vi kunskap och rådgivning från vår bibel? Är du tyst när någon frågar om du ber till Gud? Försvarar du din tro genom att inte umgås med dem som tycker fel och annorlunda i dina ögon? Förandligar du din tro? Mina frågor är inte helt lätta att få ett entydigt svar på. Hur ska vi kunna nå människor med glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son? Det är huvudfrågan. Arbeta i ditt hjärta med den frågan. Ta den med i dina bönestunder. Jesus behöver arbetare i sin vingård. Du är kallad att vara en av dem. Lyssna noga så hör du hans röst i ditt inre! Läs din Bibel! Stillad blir din hunger och törst när du möter Det Levande Ordet. Den Helige Ande öppnar din mun och ger dig ord som blir bröd för hungrande människor. Guds rike är liv. Jesus säger:”Följ mig och låt de döda begrava sina döda.” Liv, liv liv…

Det finns goda makthavare som förstår vad en människa behöver och dem ska vi stödja och tacka Gud för. Tyvärr finns det också fördolda, egoistiska budskap från somliga makthavare. De uppträder som folkets vänner men deras budskap skapar ösregn, översvämning i floderna, orkanartade vindar om jag uttrycker mig ungefär som skriftens ord. Ondskans hantlangare vill och kan slå ut din kropp och själ. Den processen pågår i många länder och områden. Det händer redan i detta nu även i din närhet. Jag nämner bara narkotika- och människohandel. Lägg märke till att ondskans hantlangare är människor. Det är inte fråga om någon Belsebub med horn och klövar som lurar på dig en mörk kväll bakom hörnet när du går ut. Vi skapar ondskefullhet genom våra val. Det kan vara på det rent personliga planet eller genom politiska ställningstaganden som ger stora lidanden för många människor. Jesus vill att du bygger ett stabilt hus som klarar svåra förhållanden. Jesus har gett oss en gåva där du får vara med och skapa en ny värld där liv prioriteras, nämligen församlingen. Här får vi ge varandra stöd. Här får vi undervisa varandra. Våra  gudstjänster, sammankomster, studiegrupper, musik-och körverksamhet, scouting, söndagsskola, tonår, hjälpverksamhet m.m kan beskrivas med fina dokument och det finns säkert vackra A4-ark skrivna om allt vi gör. Det som skapar klarsyn och reda i den här myrstacken kan sammanfattas med ett ord, Jesus.

Vi förlitar oss på Jesus. Han är klippan där vi bygger vårt hus. Från den byggnaden får vi en god överblick på landskapet runt omkring oss. Vi ser var fast mark för människor finns. Områden med febersjuka träsk och mjuka marker med kvicksand avslöjas via Det Levande Ordet. Jesus finns med när vi slår broar in i framtiden. Du blir bevarad som Noa i arken.

Martin Luther talar om Jesus Kristus som Bibelns kärna och stjärna. Jesus själv är vår stjärna som får leda oss i livet genom Bibelns ord, dopet och nattvarden.Vi börjar med att läsa och tänka efter och då börjar processen i att förstå. Nu närmar vi oss begreppet andlig klarsyn. Ett tredje måste till. Att leva ordet. Betrakta dig själv som ingående i lärjungaskaran! Ingen av oss är på något sätt färdig människa men be till, tala med Jesus regelbundet. Säg till honom att nu begriper jag ingenting. Han vill vara din mästare i dess bästa mening. Luften runt Jesus är klar. Här kan du andas in livets glädje. Hos honom lär du dig att se bortom allt nedbrytande tankegods.

Det kommer en dag. Ja, den är redan här då vi får börja dagen med att lyfta ögonen mot den strålande morgonstjärnan som är Jesus. Och plötsligt möts vi av morgonljuset och våra sinnen skärps. Vi ser klart. Församlingen förkunnar budskapet om att världens frälsare är här för att möta människor som lever i ett materiellt och andligt kaos.

Uppb. 22:21   Nåd från herren Jesus åt alla.

Amen!

 

Predikan av Sverker Grohp

Skriv en kommentar