Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för Sveriges framtid.
Vi ber för en vit jul.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan på nätet: Kampen mot ondskan

1 Sam. 17:40 – 50
Han tog sin käpp, valde ut fem släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin herdeväska, sin ränsel. Med slungan i handen gick han emot filistén. Filistén kom allt närmare med sköldbäraren framför sig. När filistén fick syn på David fnös han föraktfullt åt honom — det var ju bara en ung pojke, ljushyllt och vacker. ”Tror du jag är en hund, eftersom du kommer emot mig med käppar?” frågade han. Så nedkallade filistén sina gudars förbannelse över David. ”Kom hit”, ropade han, ”så skall jag ge din kropp åt himlens fåglar och markens djur.” David svarade: ”Du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn, hans som är Israels härars Gud och som du har smädat. I dag skall Herren utlämna dig åt mig, jag skall fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. I dag skall jag ge ditt lik och de filisteiska soldaternas lik åt himlens fåglar och markens vilda djur. Så skall hela världen förstå att Israel har en Gud, och alla här skall inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger. Han råder över kriget, och han har gett er i vårt våld.”

När nu filistén fortsatte framåt och kom allt närmare, sprang David med snabba steg fram mot hären för att möta honom. Han stack handen i väskan och tog upp en sten, sköt i väg den med slungan och träffade filistén så att stenen trängde in i pannan och han föll framstupa på marken. Så besegrade David filistén med slunga och sten. Han dräpte filistén utan svärd.

 

Luk. 11:14 – 26
En gång drev han ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala, och folket häpnade. Men några sade: ”Det är med demonernas furste Beelsebul som han driver ut demonerna.” Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sade: ”Varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt, och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur skall hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Beelsebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Beelsebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.

När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv, och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början.”

”Kampen mot ondskan” är temat för idag. Det är tredje söndagen i fastan. Det vill säga att efter att Jesus, med sina lärjungar, hade börjat sin sista resa mot Jerusalem, på ”Kärlekens väg”, kom de till ”Prövningens stund”. Då behövdes en ”Kämpande tro”. Den tron behövs för ”Kampen mot ondskan”.

Den moderna människan säger lättvindigt idag: ”Jag tror inte på ondskan!”  Likaså kan man också höra sägas: ”Jag tror inte på godhet/sanning/Gud!”. Men frågan är: Vad är då ondskan?

 Vad är ondskan?

För två år sedan citerade jag Annalena Lippert Bergman som hade lagt fram en uppsats efter flera intervjuer med många människor om ondskan. Hon ville komma fram till hur man uppfattade ondskan, om det var en reell företeelse eller ett moraliskt/religiöst/etiskt/filosofiskt problem.

Hon konstaterade:

 • att ondskan är en reell företeelse … att djävulen står för det enbart onda och att den makten är en verklig företeelse.
 • att det är väldigt vanligt att människor behöver syndabockar att skylla på, eftersom det får dem att känna sig bra själva.

–   att människor som har ”dålig vägledning” kan komma

    att utföra onda handlingar (t.ex. terrorister mm.).

 • att det krävs en förändring av människan och i och med att denna förändring äger rum kommer också samhällen att förändras.

Man kan säga då att den moderna människans förnekelse av ondskan mest bygger på hennes eget ”förtingligande”. Det vill säga att människan tolkar sig själv som en sak, ett ting. Men egentligen består människan av en kropp (somma), en själ (psyke) och en ande (pneuma). Tar man bort en del av dessa tre blir människan inte hel.

Tanken om ondskan finns i alla kulturer och alla religioner. Det betyder att när en vanlig svensk idag säger att han/hon inte tror på onda andar eller på andarna helt och hållet, kan man undra om det handlar om att inte vilja tro på dem eller att inte förstå vad det är för något. Ondskan uppfattas helt enkelt som motsats till godhet. I Bibeln hittar man begreppet både i Gamla och i Nya Testamentet. Ibland personifieras det och kallas djävulen eller satan.

Vi vet att det goda och det onda alltid finns på vår väg här på jorden. Det vill säga att hela vårt liv är en kamp som bygger på att välja mellan dessa två: det goda och det onda. Då blir frågan: Hur går den kampen till?

I Kampen mot ondskan

Dagens texter lär oss mycket om kampen mot ondskan. För att bättre förklara det kan vi etablera en lista:

 1. I kampen mot ondskan finns olika typer av fiender. Jesus fick, under sin verksamhet, driva ut olika typer av demoner. Idag handlar det om en som var stum. Det vill säga att en demon orsakade den besatte mannens tystnad. Det handlar kanske inte bara om att mannen var stum. Så kan det bli när någon (särskilt ett barn) blir skrämd varje gång han vill säga någonting. Det finns människor som kan sitta tysta en hel dag utan att säga någonting. Jesus vill att en sådan demon skall ut. I kampen mot ondskan skall vi ha våra röster.
 2. I Kampen mot ondskan är Jesus den starkaste. Ingen demon kunde motstå hans order, eftersom han drev ut dem med Guds finger. Även David, i kamp mot Goljat sa: ”Du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn, hans som är Israels härars Gud och som du har smädat”. Redan när resan mot Jerusalem satte igång sa vi att segern är vår, eftersom vi har Jesus med oss. Det var det som visades med uppståndelsen.
 3. I kampen mot ondskan behövs enheten. ”Varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt, och hus faller över hus”, säger Jesus. Även Satan själv undviker att kriga mot sig själv. Då är det viktigt, du som kanske går till attack mot de dina, att kolla om du verkligen gör rätt, eftersom vi alla bör vara eniga när vi kämpar mot samma fiende.
 4. I kampen mot ondskan finns alltid någon/några som kan vara emot det goda. Jesus betraktades som Beelsebuls tjänare. Medan många jublade efter att den besatte mannen blev befriad från den onda anden ville andra sätta Jesus på prov och andra sade: ”Det är med demonernas furste Beelsebul som han driver ut demonerna.” Oavsett hur gott du kan göra, kommer det alltid finnas missuppfattningar.
 5. I kampen mot ondskan finns det också många falska människor som kan få folk att tro på dem. Under Jesu tid fanns många som också kunde driva ut andar. Man kunde tro på dem. Men när Jesus gör samma sak kommer mycket kritik. Man skall inte alltid förvänta sig beröm när man gör det goda. Däremot finns många falska profeter som får beröm.
 6. I kampen mot ondskan skall man aldrig kompromissa, eftersom den starkaste alltid tar kontroll över den svagaste. En gång hörde man talas om att den kongolesiska armén hade besegrat rebellgruppen M23 i östra Kongo. Men några dagar senare skulle Kongoregeringen förhandla med dessa rebeller i Uganda, och dessa ställde höga krav på regeringen, t.ex. att de skall få ministerposter, att deras officer skall få högre grader i armén osv. Då undrade man om den kongolesiska armén verkligen hade besegrat dessa rebeller. När kriget var mellan israeliterna och filistéerna var det så att den som skulle vinna skulle få kontroll över den andra. Det betyder att när David besegrade Goljat fick han makt över honom.
 7. I kampen mot ondskan skall man aldrig nedvärdera sig själv, den man är eller hur man ser ut. Trots att Goljat hade försökt skrämma bort David kunde denne inte backa. Paulus säger till Timothy: ”Låt ingen se ner på dig för att du är ung …” Låt inte bli skrämd av tomma ord eller utseende (1 Tim. 4:12). Samme Paulus skriver: ”Låt ingen lura er med tomma ord, det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Ha därför ingenting med dem att göra”.
 8. Gud kan använda enkla saker, och ofta det som vi redan har, som verktyg. När Gud skulle sända Mose för att rädda sitt folk, sa Mose till honom att folket inte skulle komma att lyssna till honom. Då frågade Gud honom: ”Vad har du i handen?” ”En stav”, svarade Mose.  Den staven blev Guds verktyg i Moses hand. (2. Mose 4). För David mot Goljat blev verktyget en slunga och fem små stenar som han brukade använde när han vallade sin pappas får. Den bön som du brukar be kan bli annorlunda idag. Det offer som du brukar ge kan betyda mycket för din kyrka eller för någon idag.
 9. I kampen mot ondskan kan din/vår seger bli en befrielse för många. Israel blev befriad efter att David hade besegrat Goljat. Du kan inte veta hur många som kan bli välsignade idag av det goda som du gör nu.
 10. Låt inte det gamla som du redan har besegrat få makt över dig idag. I den medicinska världen säger man ibland att efter att kroppen har drabbats av en sjukdom bygger den upp sitt eget immunförsvar mot just den sjukdomen. Men ofta säger man att ett återfall alltid blir värre än själva sjukdomen. Det återkommande uppfattas alltid starkare. Därför skall man undvika det.

För att avsluta denna predikan vill jag anknyta till det som Paulus skriver i dagens episteltext (Ef. 5:1–9):

 • I Kampen mot ondskan, ”Ta Gud till föredöme.
 • I kampen mot ondskan, ”Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utmanat sig själv för vår skull”
 • I kampen mot ondskan får otukt, själviskhet, oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal inte finnas med ”, utan bara tacksägelse till Gud.
 • I kampen mot ondskan, ”Lev i ljuset, eftersom ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning”.

Amen!

Tredje söndagen i Fastan
2018-03-04
Predikan av pastor Josef Nsumbu

Kommentarer

Kommentar från lorenzospizzirri
Tid: 12 mars, 2018, 21:30

Hur kom det sig att det blev Alingås?????

Skriv en kommentar