Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för Sveriges framtid.
Vi ber för den nya terminen.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan på nätet: I Jesu namn

Luk. 2:21
När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande.

Ett Nytt År är här
Nu är vi inne på det nya året. 2017 har försvunnit och 2018 har kommit. Många har firat detta hela natten. Andra har avskilt en stund i bön. Men det finns också de som inte har tänkt på någonting speciellt.

För oss är det viktigt att börja det nya året vid det heliga bordet, då vi också får tillfälle att förnya vårt engagemang för Herren.

Därför får vi börja det nya året ”I Jesu namn”. Detta är också dagens tema.

Vad ett namn är för något?

Vad är namn för något? Ibland är det svårt att definiera någonting som man har nära eller är mycket van vid. Ofta blir det bara en beskrivning i stället för en definition. Vi skall inte ge oss vidare in i den krångligheten. Vi vet alla vad ett namn är. Det används för att kalla någon någonting. Det hjälper oss att skilja folk eller saker åt. Men namnet innebär mycket mer är så. Det handlar om en hel identitet. I vissa kulturer kan man utifrån en persons namn veta var personen kommer ifrån, om det är en man eller en kvinna det handlar om osv.

Namnskicket kan skilja sig från en kultur till en annan. När vi kom för första gången till Sverige, skulle min fru och jag med våra två söner till ”pastorsexpeditionen” för att registreras. Den som tog emot oss ställde först frågan till mig om vad mitt förnamn var. Svaret blev ”Josef”. Sen frågade han om vad jag hette i efternamn. Svaret blev ”Pezo-Nsakala”. Sen ville han fortsätta med min fru. Då sa jag till honom: ”Snälla du, du har inte frågat mig om mitt namn än. Då frågade han mig: ”Heter du inte Josef Pezo-Nsakala”. Jag svarade honom: ”Nej! Du har frågat mig om mitt förnamn, alltså det som kommer före mitt namn och mitt efternamn, det vill säga det som kommer efter mitt namn. Men mitt namn är Nsumbu”. Han hade svårt att förstå mig, liksom jag också hade svårt att förstå honom. Men detta är bara ett exempel på hur olika namnet som begrepp kan tolkas.

Utifrån gammalt afrikanskt perspektiv är namnet det man får när man föds. I Afrika är detta ofta knutet till det sammanhang man föds i eller den person som omgivningen tänker mest på vid barnets födelse. Namnet karakteriserar en persons identitet. Men sedan kan pappans namn, släktnamn eller namn som man får av samhället tillkomma, utifrån vad man tycker passar personen.

Namnet är alltså dels en fråga om vad man heter, men samtidigt om vad folk kallar en. I Kongo har många missionärer fått andra namn än dem som de i själva verket har. Ofta har smeknamnet/öknamnet berott på hur missionären har betett sig. Somliga har fått veta vad de kallas för, men andra inte. Vad kallas du av din omgivning?

Immanuel eller Jesus?

Enligt dagens evangelietext fick det lilla barnet namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande. Detta kan man se i Luk. 1:31. Men man kan ställa sig ett par viktiga frågor:

  • Vad betyder namnet Jesus?
  • Varför Jesus, i stället för Immanuel som det står hos profeterna?

Svenska Kyrkans Johan Tyrberg, som har gjort en forskning kring namnet Jesus, säger att det namnet är en ändring eller en utveckling av namnet Jeshua, som kommer från två olika ord: ”Je”, av det heliga gudsnamnet (Jehova), vilket även ”Jo” gör, och ”shua” som betyder på hebreiska och på arameiska ”rädda eller befria”. Det vill säga att namnet Jesus skall förstås: ”Gud räddar” eller ”Gud befriar”. Det handlar om Jesu uppdrag, Jesu identitet.

Namnet ”Immanuel” betyder ”Gud med oss”. Då är frågan vad Gud gör när han är med oss? Jo, han lämnade sin himmel och blev människa för att befria/frälsa/rädda oss. Med andra ord är Gud med oss i ett syfte, vår räddning. Då kan man säga att båda namnen Jesus (Jeshua/Joshua) och Immanuel har samma betydelse. Man skulle kunna säga att Jesus var Immanuel, men för människor var han en frälsare, en Jeshua, Jesus.

Ibland lurar vi oss själva när vi tycker att vi redan är frälsta och inte behöver tänka mer på den saken. Men egentligen är det så att inte när Gud är med oss skall vi alltid leva i befrielse, i räddning, i frälsning. Det handlar om en ständig förnyelse.

I Jesu namn

Nu när vi börjar med ett nytt år med temat ”I Jesu namn”, kan vi se detta som ett önskemål, men också som en rekommendation. Vi har, t.ex., ett löfte om att våra böner ska bli besvarade när vi ber i Jesu namn (Joh. 16:24). Petrus sa i sin predikan på pingstdagen till sina åhörare: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn” (Apg. 2:38).

När Paulus kom till Efesos träffade han några lärjungar, dvs kristna, som inte hade hört talas om den Helige Anden. Han ställde dem en mycket avgörande fråga som kanske är viktig även i Equmeniakyrkan idag: Vilket dop blev ni då döpta med? Svaret blev: Johannes dop. Då lät de döpa sig i Herren Jesu namn (Apg.19:1–5). Det handlade varken om ålder eller dopform eller plats, utan ”I Jesu namn”.

Låt det nya året bli ett välsignat år för dig, i Jesu namn. Låt allt det som du tänker göra under detta år bli i Jesu namn. Igår hörde vi att vi har fått en ny identitet genom Jesus. Vi är Guds barn. Men vilket budskap bär vi? Vad kallar man oss där vi befinner oss? Nu har vi ett namn att leva med: Jesus. Låt oss nu leva i Jesu namn.

Amen!

Predikan av pastor Josef Nsumbu
Nyårsdagen
2018-01-01

 

 

Skriv en kommentar