Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för en bra avslutning på terminen.
Vi ber för dem som kämpar med psykisk ohälsa.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan på nätet: Änkans gåva

Mark:12.41-44  Änkans gåva

Predikan av Sverker Grohp

När Jesus rör sig i folkvimlet ute på gator och torg, besöker han hem,synagoga, tempel. Han är inte främmande för någon miljö. Där människor finns skapar han möten. Guds ord förklaras. Många fylls av stor glädje när han helar deras kroppar och trasiga själsliv. Han gör trons kraft synlig för den som har ett öppet sinne.

Alla uppskattar inte hans förkunnelse och förklaringar. Många känner sig besvikna. De har väntat på en Messias, en Davids son, en kung som med vapen i hand kan kasta ut de förhatliga romarna ur landet och återupprätta Israel. Ja, visst är det så många tänker och vill agera i en ockupationssituation. Vi behöver inte läsa så många dagstidningar för att möta de här gamla ideerna om konfliktslösning när det politiska och militära läget i ett flertal länder beskrivs. Tänk så mycket elände, våld, fattigdom och död s.k. ondskans män åstadkommit. Jesus förkunnar något annat. Han talar om förlåtelse, upprättelse, kärlek och liv. Vi får leva i tro på att han har kommit för att upprätta mänskligheten   – och, att riket är inte av denna världen.

Makt och pengar korrumperar har du säkert hört många gånger. Det ligger en uppenbar frestelse i begreppen makt och pengar. Visst är det bra med en politisk styrning som ger vanliga människor medbestämmande och ekonomisk trygghet men det finns tyvärr makthavare som i sin position förtrycker och skor sig själva mycket frikostigt på vanliga människors bekostnad. Jag tänker inte på småsaker som slarviga reseavdrag och liknande. Människor kan utsättas  för utsugning och dödshot som kostar dem liver har jag hört och sett via modiga journalisters rapportering från krisområden.

När jag gick i söndagsskolan hade jag trevliga, välmenande lärare. Jag fick en bild av en snäll Jesus med en guldgul gloria runt huvudet. Han gick omkring och gjorde väl bland enkla, kanske ibland lite småsnåla människor som inte ville låta honom och hans lärjungar gnugga veteax att äta. Jag fick en känsla av att solen alltid lyste och värmde så skönt i detta Kanaans land. Men det är väl inte hela sanningen om den värld Jesus verkar i.  Då som nu fanns det mörkermän som försåtligt utstrålade sin egotrippade ondska. Jesus kommer för att upprätta mänskligheten, sa jag nyss. Och riket är något helt annorlunda än de skriftlärdes. De har ett eget religiöst rike som mycket tydligt är av denna världen. Det här riket sörjer för dem ekonomiskt. Praktfulla, snygga kläder hör till lönen i deras anställning. De skriftlärde förväntar sig respekt och artighet. De vill sitta på de bästa platserna när det är festligheter. Det här religiösa klassamhället kräver underdånighet. Dessutom konsumerar de skriftlärde på de fattigas bekostnad. De äter änkorna ur huset skriver Markus.  Det finns två förklaringar till det uttrycket. Det var kanske så att skriftlärde agerade förmyndare och gode män åt änkor. De skriftlärde höll sig med rykte om trovärdighet och t.o.m. helighet. I den positionen fick de en del av änkornas tillgångar och ökade sin egen rikedom. En annan teori om att äta änkor ur husen handlar om att tempelskatten är alldeles för kostsam att betala. Det finns en tvingande förväntan att offra mynt i templet.

Problemen med hur man tillskansar sig pengar på andras bekostnad lever starkt också i dag. Vi bör som kristna bekämpa orättvisor. Vi ska nog regelbundet fundera över vilka människor i vårt närsamhälle som lever på de bibliska änkornas villkor.

Templet i Jerusalem är en mycket vacker plats kan vi förstå när den judiske historieskrivaren Josefus död ca år 100 ger oss en beskrivning. Täckt med plattor av guld, vitmålat, såg det ut som ett snötäckt berg på håll. I soluppgången blir betraktaren så bländad av reflexerna  att blicken måste vändas i en annan riktning. Men skenet bedrar ibland. I templet tänker vissa på annat än att lova Herren. Somliga skriftlärda har tydligen myntet som ledstjärna och har koppling till handeln i templet med offerdjur. Jesus driver månglarna ur templet berättar evangelisterna. Det har blivit en allmän bild för att visa när vinstintressen finns där de inte bör finnas.

Jesus kommer till templet och sätter sig mitt emot tempelkistan.Han iakttar dem som bidrar med penningoffer. Platsen är belägen intill kvinnornas förgård. Änkor känns igen på sin klädsel. De ska bära mörka plagg av gethår och tillhör de rättslösa och de

fattigaste i dåtidens samhällle. Änkan i vår evangelietext kastar in två små kopparslantar i offerkistan. Antagligen är det ingen annan som lägger märke till henne. Men Jesus blir tagen av hennes handling och han ser vidden av den insats hon gjort. Jämfört med hur lite hon äger, har hon givit mer än någon annan. Hennes fattigdom hindrar henne inte från att dela med sig det sista hon har. Precis som änkan i Sarefat(1Kon.17:7-16) som tar det sista  mjölet hon har kvar i krukan och bakar ett bröd till profeten Elia så handlar Markusevangeliets änka i full tillit till Gud.  

Har du mött situationer då du gett något ur ditt eget liv, inte bara överflödet? Genom sådana handlingar anar du och blir delaktig i Guds kärlek till dig som människa. I Jesaja 58:10-11 kan vi också läsa om trons kraft via generositet och givande. ”Om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då skall ljus bryta fram för dig i mörkret, din natt blir strålande dag. Herren skall alltid leda dig, han mättar dig i ödemarken och ger styrka åt benen i din kropp. Du skall bli som en vattenrik trädgård, en oas där vattnet aldrig sinar”.

  Jesus lär sina samtida  att se templet i ett annat ljus. Han avslöjar med sitt direkta skarpa ljus de människor som speglar sig själva i myntets bedrägliga guldglans. Lärjungarna får upptäcka att det till synes vackra templet har en insida med ett innehåll i förfall. Han tydliggör en fattig, givmild änka. Hon blir motpolen till fariseernas självupptagenhet och är det som templet djupast borde representera. Jesus ser den människa som andra föraktar.

 Jag har till min utläggning idag inspirerats av Linda Alexanderssons (pastor, författare, teolog) bok ”Möte med Markus”.

Alexandersson har studerat teologen Elisabeth Struthers Malbons tolkningsförslag till dagens text. Jag tycker att det är intressant att presentera en del av dessa tankar.

* Änkan lyfts fram som på ett helhjärtat offrande i kontrast till de rika som ger mycket men inte allt.

*Änkan lyfts fram eftersom hon ger allt hon har. Detsamma kommer Jesus snart att göra när han ger sitt liv.

*Änkan lyfts fram som kontrast till män som har en korrupt hållning till pengar.

*Änkan lyfts fram som ett exempel på hur de skriftlärda utnyttjar fattiga och änkor, för att lära lärjungarna att inte behandla fattiga och änkor på det viset.

Nu handlar det om ditt eget liv. Följ och lita på evangeliernas Jesus. Som människa gör du misstag. Jesus kan läka och rätta till det som går snett. Låt alltid din framruta vara större än din bakruta när du färdas på livets väg. Om du ser noga i din framruta så står det skrivet med tydliga bokstäver. ”Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus Guds son ( Mark.1:1)”.

                                                    Amen!

 

 

 

   

 

 

 

   

Skriv en kommentar