Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för förberedelserna och genomförandet av ”Ung-Gudstjänst”.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan på nätet: Nådens gåvor

vinedo1 Kor. 12:12-26
Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger: ”Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen”, så hör den likafullt till kroppen. Och om örat säger: ”Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen”, så hör det likafullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp.

Ögat kan inte säga till handen: ”Jag behöver dig inte”, och inte heller huvudet till fötterna: ”Jag behöver er inte.” Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga, och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare, och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet, något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra.
Joh. 15:1-9 Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.

Påminnelse
För två veckor sedan firade vi en gudstjänst under temat: Andlig klarsyn. Vi hörde om den förvirring som kan orsakas av bildandet av många olika samfund i världen. Vi hörde om att det just nu finns ca 9000 kristna samfund i Världen. Det blir svårt för många att veta vilket av dem som är rätt och vilket som inte är rätt. Tipset från Jesus var att se på deras frukter. Det vill säga att man måste bära goda frukter för att världen skall förstå att man verkligen är kristen.

I söndags handlade det om goda förvaltare. Vi fick höra om det ansvar som vi har, både för vårt eget liv och för Guds hela skapelse. Som kristna är vi kallade att förvalta det som Gud har gett oss, det som han har skapat. Det handlar inte om att gömma det i någon låda, utan att vi måste se att det växer, att det utvecklar sig.

Jesu liknelse talar om tre personer. En hade fått fem talanger, en annan två och en tredje en. Men egentligen gäller liknelsen alla människor. Var och en av oss har fått någonting från Gud. Det är det som kan kallas talang, men det är också en gåva som Gud har gett dig i sin nåd. Frågan är vad man skall göra med dessa gåvor som vi har. Svaret blir: min gåva är inte bara för mig utan för alla. Det kan låta konstigt. Men Paulus förklarar det genom en bild. Han talar om kroppen.

Kroppen med olika delar
”Alla kroppsdelarna bildar en enda kropp”, skriver han. Varje del spelar sin roll, den roll som passar de gåvor som finns i den. Munnen kan inte fungera som en fot, inte en hand som ett huvud eller ett öra som en näsa. Allt det som kroppen samlar, även om kroppsdelarna spelar olika roller, kommer till hela kroppens glädje.

Att finnas med i kroppen är en sak, men att fungera eller spela en roll i kroppen är en annan sak. Biologerna, särskilt de som forskar eller som tror på evolutionsteorin säger bl.a. att den del av kroppen som man inte använder så småningom kan försvinna. I en reklam stod det: ”Syns man inte, finns man inte”. Här kan man också säga: ”Gör man ingenting, finns man inte”. Med andra ord, passiviteten kan bli en fara för människans liv. I Afrika säger man: ”Rör på dig så att man vet att du finns!”

Olika grenar i trädet, olika typer av kristna
Jesus själv använder ett annat exempel. Han talar om ett träd. ”Jag är vinstocken”, säger han. Hans fader är vinodlaren och vi alla sitter som grenar i honom. Allt det som vi kan, gör vi enbart genom honom, eller tack vare honom. Ingen kan göra någonting av sig själv. Det handlar inte om att man är bäst eller sämst utan om Guds nåd.

Alla människor är skapade av Gud. Han är livets källa för oss alla och vi har vårt ursprung i honom. Men liksom trädet har olika grenar finns det olika typer av människor:

  • Den som inte sitter kvar i trädet. En sådan gren dör, torkas och kan eldas. Här handlar det om den människa som bara vänder ryggen mot Herren och inte vill ha någon relation med honom, trots att Gud fortfarande älskar henne.
  • Den som sitter kvar i trädet men som redan är död. Den grenen bär inga blad. Den tar man bort när man ansar trädet för att befria det från onödiga saker. Så är det med många som kanske fortfarande säger att de tror på Gud, kanske t.o.m. är kvar i kyrkan, men som inte har någon tro eller någon kristen vilja. Deras liv skiljer sig inte från deras som inte är med i kyrkan. Ställer man sig eller sitter man på en sådan gren faller man med en gång till marken.
  • Den som sitter i trädet, bär gröna blad, men utan frukt. Så kan det också bli för de kristna som säkert behåller en del av det kristna livet, men vars tro inte har några starka rötter. De kanske ser kyrkan som enbart en förening.
  • Den som sitter i trädet, bär både blad och frukter, men frukterna består inte. Den här kategorin handlar om dem som visar ett snabbt engagemang, tar olika slags ansvar, men som inte har med Guds vilja att göra, utan mest kör av egen vilja, och ibland hävdar att de har fått ett uppdrag av Gud. Kyrkan för dem är ett ”företag” där de vill ha någon form av maktspel. Så fort det börjar blåsa tappar de alla frukter, då ser man vilka de verkligen är.
  • Den som sitter i trädet, bär gröna blad och frukter som består. Det är den typ av gren som Jesus vill att vi skall vara. Låt oss bli kvar i Herren och låt oss bära frukter som består.

För att vi ska lyckas med det rekommenderar Jesus oss sin kärlek: ”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.” På det sättet, säger Paulus: ” Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra.”
Amen!

Predikan av Josef Nsumbu
10:e söndagen efter Trefaldighet
2015-08-09

Skriv en kommentar