Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för de som har drabbats av CoVid-19.
Vi ber för en positiv förändring kring det rådande läget.
Vi ber för höstterminen.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan på nätet: Nåd och tjänst

tord_wMatt 20:1-16
”En jordägare gick ut för att leja arbetare…”

Jesus undervisar mycket i liknelser. Vi kastas direkt in i bilden genom den korta och kärnfulla starten:

– ”En man gick ut för att så…”
Liknelsen om sådden, Matt 13:3
– ”En man hade sått god säd i sin åker…”
Liknelsen om ogräset, Matt 13:24
– ”En jordägare planterade en vingård…”
Liknelsen om arrendatorerna i vingården och hur jordägaren sänder sin son att följa upp resultatet, Matt 21:33ff
Och så nu dagens liknelse:
– ”En jordägare gick ut för att leja arbetare…

Vad säger nu facket om detta sätt att betala ut lön enligt avtal? Ja, arbetsgivaren följde ju avtalet, men det strider kanske mot vårt sätt att tänka om lön efter prestation. Ja, de som kom först trodde ju att de skulle få mer när de nu såg vad de andra fick.
Men här i Jesu vingård är det inte lagen som gäller utan nåden. Det är nådens logik, de sista först, de första sist.
Det har ändå historiskt sett funnits en koppling mellan frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen i vårt land. Jag har nyligen läst Vibeke Olsson böcker om sågverksarbetarna och träpatronerna vid de många bruken kring Sundsvall. I den första boken i serien om Bricken som har titeln Sågverksungen, beskriver hon händelserna kring det som kom att kallas Sundsvallsstrejken 1879 där arbetet lades ned efter att lönerna sänkts under en ekonomis kris trots att patronerna fått statligt stöd för att hålla produktionen uppe. Arbetarnas krav var måttligt: att få behålla den tidigare lönen. Det blev en dramatisk situation. Sågverksägarna bad landshövdingen att kalla in kanonbåtar och militär som låg hotande nära. Arbete lades ned vid alla sågverk utom ett. Man räknade att ca 5000 deltog. Strejken varar åtta dagar.
Det var baptister och Waldenströmmare som fick ta ett ansvar och se till att strejken inte urartade till upplopp. Mitt i detta beskriver Vibeke Olsson hur väckelsen går fram och att även busar och drinkare kommer till tro så att säga i elfte timmen och får uppleva frälsningen av nåd.

Vid ett annat tillfälle undervisar Jesus om tjänande ”Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare”
Det är tjänandets logik, himmelrikets logik. Nådens logik och tjänstens logik, nåd och tjänst, här har vi temat igen.

Men handlar liknelsen om arbetarna i vingården om kallelsen till Guds rike, att komma till tro, eller handlar det om kallelse till tjänst? Kanske om bägge aspekterna, i så fall går detta tema in i den serie om kyrkoårets texter som vår pastor Josef haft i sin undervisning från efter jul till nu:
– i Guds hand (Jesus bärs fram i templet)
– i Guds familj (Herrens moder)
– i Guds hus (tolvåringen i templet) och så dagen tema
– i Guds tjänst
Om vi tar den första tolkningen av liknelsen, alltså att arbetarna kom in vid olika tillfällen under dagen skulle handla om att vi kallas till vingården tidigt eller sent i livet. Själv hade jag förmånen att tidigt i livet få undervisning om Jesus och vad han lär. Jag letade fram min gamla konfirmationsbok ”Det glada budskapet. Lärobok för kristendomsskolan” utgiven 1957. Där under avsnittet Guds verk genom församlingen och punkten Kärlekens tjänande hittar jag punkterna:
– Den kristne lever i Guds värld
– Den kristne lever i Guds tjänst
– Den kristne lever i Guds Ord
En ganska grundlig undervisning och för mig blev det början på en vandring mot en medveten egen tro och vilja att komma i tjänst.

Jag vet att vi är många här som har kommit in tidigt i livet. Som har slitit hela dagen i solhettan, för att citera texten. Trotjänare i vingården men som också får lita på nåden.
Jag lyssnade på Vinter i P1 med pastorn och författaren Tomas Sjödin, som av lyssnarna valts att ännu en gång dela med sig av sitt liv i det populära radioprogrammet.
Tomas Sjödin har växt upp i ett fromt hem i Kramfors i Ådalen. Så tron hade han med sig tidigt. Men vid 15 års ålder hade han ett särskilt möte då han blev medveten om sin tro; barnatron övergick i vuxen tro, en tro som sedan har fått utvecklas genom allt han mött i livet.
Exempel på människor som kom sent i livet kan vi nog också hitta många. T ex psalmförfattaren John Newton, slavskeppare på 1700-talet som skrev ”Oändlig nåd” som vi sjöng i början.

En person som jag lyssnat till och läst är journalisten Göran Skytte som långt senare i livet ”drabbades” av tron som han beskriver det. Han är jämnårig med mig. Han var aktiv inom vänsterrörelsen i sin ungdom, musiker ihop med Mikael Wiehe bland annat, men kom genom en del dramatiska händelser till tro på Jesus. Han har beskrivit sin omvändelse (Omvänd) och sin vandring (Ett år med Jesus, tillsammans med Bo Brander 2006) och sin fördjupning av den nyvunna tron (Ansikte mot ansikte, samtal med W Stinnisen).

Den andra aspekten av liknelsen, den att det handlar om att komma i tjänst i vingården, att bli använd av jordägaren, fick jag bekräftad när jag lyssnade på en predikan av Runar Eldebo, tidigare lärare på Teologiska Högskolan, numera pastor i Värnamo missionskyrka. Jag har tidigare lyssnat på hans undervisning på Hönökonferensen åtskilliga gånger. Denna gång predikade han på hemmaplan i Värnamo över temat Nåd och Tjänst, på Septuagesima för ett år sedan.
Jag lyssnade till hans inspelade predikan via nätet.
Han hade satt rubriken, och jag citerar:

”Ingen nåd utan tjänst – ingen tjänst utan nåd”
Han menar att nåden och tjänsten hänger ihop. ”Det är i nåden från Gud som dina och mina livsuppgifter växer. Det är i tillhörigheten till Gud som våra livsuppgifter inte bara blir plikt. Det är närheten till Gud själv som gör att våra livsuppgifter blir rika.
Ett liv utan tjänst är fattigt och ett liv i bara nåd är ett fattigt liv.”

Runar Eldebo går vidare i sin predikan och tar fram två andra ord för nåd och tjänst nämligen accepterad och använd.
I stället för nåd säger han: Du är accepterad och i stället för tjänst så säger han Du kan bli använd.
”Att vara människa, oavsett var vi är, det är att längta efter att bli accepterad. Den längtan går inte över, hela liver finns den.
Att vara människa är också att längta efter att bli använd.
Bara att bli accepterad och att bli använd gör rättvisa åt hur vi är skapade. Kristen tro ruvar på allt detta.”

Så långt Runar Eldebo, nu tillbaka till texten. Vi läste i Jeremia
Jer 9:23 Så säger Herren:
Den vise skall inte vara stolt över sin vishet,
den starke inte över sin styrka,
den rike inte över sin rikedom.
24Den som vill vara stolt skall vara stolt över detta:
att han har insikt och kunskap om mig,
om att jag, Herren, verkar i kärlek,
i rätt och rättfärdighet på jorden,
ty däri har jag min glädje,
säger Herren.
Det är alltså kunskap om Herren och hur han är som är det viktiga. Och vi är inte bara accepterade, utan vi är värdefulla och unika.
”Du vet väl om att du är värdefull; att du är viktig här och nu”.
Så skrev Ingemar Olsson 1978 (SoP 697) en sångtext som är så välkänd att den blev använd som en boktitel av Bonniers förlag och de fick lära sig av Stim att även citatet var värdefullt.
I sångtexten står det vidare att ”Gud Fader själv han accepterar dig”, och sedan att ”du passar in i själva skapelsen, det finns en uppgift just för dig”.
Den sången skickar vi med konfirmanderna, nåd och tjänst.

Om en vecka är det församlingens årsmöte. Och valberedningen har jobbat och det finns personer att föreslå till de flesta uppdragen som vi väljer till. Men det finns uppgifter för alla. Ni kanske minns att vår pastor Josef talade om detta strax för jul när temat var Maria, Herrens moder. Jag citerar: ”Gud räknar med dig precis som du är. Ingen annan kan ta din plats inför Gud
Gud vill något med dig och mig. Är vi beredda att tacka ja?”

Tack Herre, att du kallar oss till din vingård än idag. Tack för att vi är accepterade i dina ögon och att vi får bli använda som dina redskap. Ge oss modet, kraften och glädjen vi behöver så att vi kan gå in i uppgifterna.
Amen

2015-02-01 Septuagesima
Predikan: Tord Dahlén

Skriv en kommentar