Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för Bibeläventyret.
Vi ber för rosabandet kampanjen som samlar in pengar till förmån för bl.a. cancerforskningen.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Församlingen och GDPR

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan på nätet: ”Vi föds i den andres blick”

Dop_2007_Emil_efterDet gör något med oss när vi möter en annan. Den franske filosofen och författaren Jean Paul Sartre har uttryckt det som att ”vi föds i den andres blick”, och jag tänker att det är precis det som sker i den text vi lyssnat till. Som om sanningen om oss blir som tydligast i mötet med en annan.

Törsten förde Jesus och den samariska kvinnan samman. Samtalet vid brunnskanten gör det så uppenbart att våra behov sträcker sig längre än bara till det som har med våra fysiska behov att göra.

Kroppen skrek efter vatten. Det gällde för både Jesus och kvinnan och det gäller för varje människa – ja, allt levande.  Ingen kan leva nå´n längre tid utan vatten, ändå vet vi att för många är just bristen på rent dricksvatten det många vaknar med och det man somnar med.

Sanningen är att 4500 barn varje dag dör på grund av smutsigt dricksvatten. Varje dag! Också den här dagen! 4500 barn! En av sex personer i världen har inte tillgång till säkert dricksvatten. Just bristen på vatten är utgångspunkten för många av vår tids konflikter. Törsten driver folk på flykt bort från hem och hus. Ingen klarar i längden att bo där det inte finns vatten.

Jesus visste vilken betydelse vattnet hade. Så knöt han an till detta basala i livet och hävdade att frågan om vår överlevnad inte bara är en fråga om vad vi lever av utan också vad vi lever för. Så talade han om det vatten som Gud har att ge –vattnet som är till för att släcka vår inre törst efter mål och mening i livet. Jesus talade om detta inre vatten som en källa, ett flöde, som ger evigt liv. Ett vatten med en förmåga att skapa förutsättningar för liv t.o.m. bortom döden.

Det är som om Jesus med det han hade att säga tvättade kvinnans ögon rena så att hon såg sig själv i ett nytt ljus. Så berättar Johannes i förlängningen av den här söndagens text hur kvinnan lät sin vattenkruka stå där på brunnskanten och hur hon gick tillbaka in i sta´n för att berätta om vad hon varit med om och vad Jesus sagt om hennes liv.  Hon funderade inte ett ögonblick på vad andra skulle säga om det. Mötet med Jesus Kristus skapade en ny agenda för dagen. Tids nog fick hon ordna med det vatten hon behövde därhemma.

Jag tänker om mötet vid brunnskanten som ett möte för oss att ta intryck av. Detta, på så många sätt, gränslösa möte. Hur Jesus inte var ett dugg ängslig över att det inte passade sig. Hur han var generös. Hur han tog sig tid. Hur han så uppenbart var intresserad av kvinnan och hennes livssituation. Hur han förstod att han hade något att ge som var viktigt för kvinnan.

Jag fäster mig vid detta att han inte var ett dugg ängslig. Låt oss ta till oss av det! Låt oss be Gud om att vara modiga för att våga som Jesus vågade då det kommer till mötet med en annan. Låt oss be om en tilltro till att det Gud lagt ner i våra liv kan bli till välsignelse också för en annan.

Också dopet är ett möte kring detta välsignade vatten. Ett möte med Gud. Ett möte i vilket Gud lovar att fortsatt vara med oss.  Ett möte som i första hand inte handlar om vad vi förstår utan vad Gud gör. Det avgörande i dopet är inte vår vilja utan det Gud gjort och fortsatt vill för oss.

I samband med nattvardsgången får du möjlighet att bekräfta ditt dop. Att tacka Gud för vad han gjort och gör i ditt liv! Tänk dig dopbekräftelsen som en möjlighet att säga ditt ”ja” till Jesus Kristus.  Tänk dig att mötet med Jesus Kristus gör skillnad – precis som det blev för kvinnan i texten. Be Gud om ett sådant möte!

Amen.

Text: Joh.4:5-26/2 sönd. eft. Trettondedagen

Skriv en kommentar