Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för dem som på något sätt drabbats av Covid -19.

Vi ber för en positiv förändring kring det rådande läget.

Vi ber för alla barn och ungdomar som nu går på sommarlov.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan på nätet: Tiden är inne

Samuel_IMG_1559Härom söndagen läste jag i gudstjänsten den gammaltestamentliga texten ur Amos. I Amos 4:4-7, 12 står det:

Gå till Betel och synda, till Gilgal och synda än mer!
Bär fram era offer om morgonen, ert tionde på festens tredje dag!
Bränn tackoffer av syrat bröd, ropa ut era frivilliga gåvor så det hörs!
Ni israeliter vill ju ha det så, säger Herren Gud.
Det var jag som lät er gå med tomma magar i alla era städer och utan bröd överallt i landet.
Dock vände ni inte åter till mig, säger Herren.

Därför skall jag låta förbannelsen drabba dig Israel, jag skall göra detta med dig.
Därför, Israel, bered dig att möta din Gud.

Jag har ägnat mig åt att fundera över vad Amos budskap till oss idag skulle vara. Hur skulle hans tal till oss låta om han skulle hålla det idag?
Israeliterna blev säkert mycket provocerade av vad han sa. Betel och Gilgal var viktiga religiösa platser för israeliterna. Han säger att det finns en logik i vad som händer israeliterna. Att israeliternas handlingar får följder. Att tänka ut vad Amos skulle säga till oss idag är en provocerande övning. Vi blir lika provocerade som israeliterna.

Om han stått på Järntorget och mött oss när vi kom ut från kyrkkaffet en söndag tror jag att det skulle kunnat låta så här. Eller om han stått på Fristadstorget och talat till julshoppande människor:

Åk till Kyrkokonferensen och synda. Åk till Hönökonferensen och synda än mer.
När du hör att det skett en katastrof – ge mer pengar till de katastrofer där svenskar är inblandade. Ja vänta till det sker en katastrof innan du ger. Dessemellan behöver väl inte de fattiga, flyende och svältande någon hjälp. Ge av ditt överflöd när du har lust. Det är tråkigt med regler och förpliktelser.
Be när du känner för det. Plocka fram Gud när du behöver honom. Att be regelbundet är överdrivet.
Ni missionsförbundare vill ju ha det så, säger Herren Gud.

Jag har skapat denna jord och de ordningar som styr det som sker säger Herren. Naturen har sina lagar, människor har sina behov, barn är sköra och har rätt till skydd och trygghet. Om ni trotsar naturens lagar, människors behov och barnens rätt får det konsekvenser.

Det är när ni inte följer mina lagar som isarna smälter. När ni tror att ni kan ta ut mer av jordens resurser än vad som återskapas som naturen slår tillbaka. När ni tror att ni varje år kan konsumera mer och mer och samtidigt förvägra Asiens och Afrikas alla hundratals miljoner fattiga att göra samma sak får ni problem. Er livsstil kommer inte att kunna vara det normala för 7 miljarder människor. Människor kommer att bli besvikna när de märker att ni vill fortsätta med ert sätt att leva men förvägrar dem att göra detsamma.
Men fortsätt ni. Ni vill ju ha det så.

Det är när de behov jag lagt ned i människor förvägras dem som de blir desperata. Det är när människor utan resurser lämnas åt sitt öde som de förtvivlar. Det är när människor utan förutsättningar uppmanas av andra människor med goda förutsättningar att ta tag i sina liv som de blir besvikna. Det är när människor uppmanas att välja utan att ha ett fritt val som de blir missmodiga.
Men fortsätt så ni. Det är ju så ni vill ha det. Ni ser allt detta men ändå vänder ni inte åter till mig säger Herren.

Det är när ni tar ifrån barnen den rätt jag gett dem som de revolterar. Det är när de inte får den uppmärksamhet de behöver som de provocerar oss för att få uppmärksamhet. Det är när de inte får den goda bekräftelsen av oss vuxna de söker den dåliga bekräftelsen hos sina jämnåriga. Ni vet att om man inte märks för att man är bra kan man ju märkas för att man är dålig.
Det är när vi ger barnen oändliga valmöjligheter som de får ångest över att välja fel. Er valfrihet är det viktigaste ni har.
Men fortsätt så. Ni har skapat ungdomarnas tillvaro. Ni har sett allt detta hända men ändå har ni inte vänt åter till mig säger Herren.

Därför ska jag låta mina lagar och ordningar slå tillbaka mot er Eskilstuna. Därför Eskilstuna, bered dig att möta din Gud.

Sedan skulle Amos ha gått. Kanske skulle ingen idag ha lyssnat på honom där på torget. Förutom någon förälder som var ute och gick med barnvagnen och missbrukarna som varje dag finns på torget. Kanske skulle han blivit avbruten i förtid av någon som skrek åt honom Var tyst din besserwisser. Som om du är så mycket bättre! Då skulle Amos ha sagt: Titta på dig själv först, så kan du titta på mig sedan.
En annan kanske skulle sagt – Åh vad du gör livet svårt. Har vi det inte tillräckligt jobbigt som det är utan att du ska komma och lägga sten på bördan? Ni profeter talar ju bara om hur dåliga vi är. Kan du inte vara lite positiv? Då skulle Amos svarat: Nej. Faktiskt inte.

Hade du skrivit om Amos tal hade det kanske låtit annorlunda. Poängen är att Amos säkert skulle ha ett och annat att säga oss också. Och det skulle inte vara smickrande.

Judarnas svar till Amos var att försöka uppfylla lagen. Att förrätta sina offer. Att följa budorden och reglerna i Moseböckerna. Det gick väl sådär kan man säga.
Tills det var dags för ett nytt evangelium. Av någon anledning beslöt sig Gud för att skicka en ny uttolkare av hans budskap. En som förklarade att det inte var genom att följa regler man förverkligade Guds rike utan genom att placera Gud i sitt hjärta och leva med honom ständigt. En som predikade nåd för hopplösa själar.

Det där är vår räddning också. Detta är julens budskap, det är därför vi firar hans födelse.
För att inte bli förlamade av tidens tecken. Av alla domedagsprofetior och undergångsbudskap. För att orka ta in och inte slå ifrån sig och skylla på andra behöver vi nådens budskap.

För att orka se min del i att isarna smälter, att människor förtvivlar och att barnen far illa måste i alla fall jag vila i nåden. Annars står jag inte ut.

Som vi läste i episteltexten i Hebreerbrevet 10:
Ge inte upp er frimodighet, den ska rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guda vilja och få vad han har lovat, ty ännu en liten tid, sedan kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. Min rättfärdige skall leva genom tro.

Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade utan till dem som tror och räddar sitt liv.

Det här blev ingen vanlig missionspredikan med brev från Afrika med mera. Men den har handlat om vårt uppdrag, vår mission som Kristi medarbetare.

Jesus säger det i evangelietexten:
Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.

Med nåden från Jesus orkar vi bära med oss Amos budskap och vara Guds frimodiga medarbetare.

Amen

Predikan 8 december 2013 av Samuel Lindholm

Skriv en kommentar