Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för ungdomssituationen i Eskilstuna.

Vi ber om en God Jul för alla.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Scoutnytt Mars/April 2012

Kanske har du hunnit prova pulkan eller skidorna medans snön fanns kvar. Här kommer ett scoutnytt med viktig information. Vi kan blickar fram mot en vår med massor av aktiviteter.

Söndag den 4 mars

Är det dags för årets SMU-gudstjänst i S:t Eskilskyrkan med bl.a. scoutinvigning. Samling kl. 10.15 och gudstjänsten börjar kl. 11.00. Välkomna.

Information gällande scoutkvällarna i Skölbytorp

Från onsdag den 18 april är spårarscouter, upptäckar och äventyrarscouter i Skölbytorp. Från den 18 april förlängs scouterna till 19.30. Skjutsa gärna ditt barn direkt ut till Skölbytorp och samåk gärna. Behöver scouten skjuts till och från Skölbytorp meddela detta till ledare i din scoutgrupp. Detta för att vi ska kunna planera bilplatser.

Lördag den 26 april

Är det dags för årets arbetsdag på Skölbytorp kl. 10.00-13.00. SMU och framför allt scout använder torpet under hela året för bl.a. hajker och scoutmöten. SMU ordnar en arbetsdag per år för att få Skölbytorp i ordning inför scoutsäsongen. Det handlar om att klippa häckar, kratta löv m.m. Om du har trädgårdsredskap, räfsor och krattor. Ta gärna med dessa. Alla är hjärtligt välkomna! Medtag eget fika.

Söndag den 6 maj dagsspårning i Sundbyholm med omnejd

Arrangerar SSF kårerna i Eskilstuna en dagsspårning i Sundbyholm med omnejd. Kåren deltar på spårningen och du har chansen att gå. Mer information kommer. Men spårar-, upptäckar- och äventyrarscouter boka redan nu in datumet.

Wild Scout in the Zoo 26 maj

Wild Scout in the Zoo är en scoutspårning för spårar, upptäckar och äventyrarscouter inne i parken zoo i Eskilstuna. Kanske hittar patrullen det försvunna vargbarnet. Genom att tillsammans lösa uppgifter och utmaningar får patrullen ledtrådarna som hjälper er på vägen mot koden. Har vargungen klarat sig mot alla odds och vilka äventyr kan ha skett på vägen? Eller hur har vargungen klarat miljöförändringar och naturkatastrofer? Kostnad 250 kr per deltagare och syskonrabatt 2 st för 300 kr. I denna summa ingår; inträde till nöjesdelen, djurparken, lunch, märke, tillgång till zoo-lärare och administrativa kostnader. Sista anmälningsdag till ledare i din scoutgrupp alt på e-post; scout@eskilskyrkan.se senast 2 maj och glöm inte att uppge ev. specialkost. Anmälan är bindande. Inbetalning till Eskilstuna SMU:s plusgiro: 13 57 08-6 senast 2 maj skriv som notering scoutens namn och Wild Scout in the Zoo.

Som förälder har du möjlighet att stötta kåren genom att delta som funktionär för 90 kr. I denna summa ingår; entre till nöjesdel, parken samt lunch. Sista anmälan 2 maj.
I samband med spårningen kommer upptäckarscouter och äventyrarscouter ha möjlighet att övernatta i vindskyddet på Skölbytorp 26-27 maj tillsammans med kårer från Mälardistriktet. Eskilstuna SMU:s äventyrarscouter bildar en patrull med Malmköpings SMU:s äventyrarscouter. Kostnad för hajken 60kr/deltagare. Anmälan senast 2 maj och inbetalning till Eskilstuna smu:s plusgiro:13 57 08-6. skriv som notering scoutens namn + hajk 26/5-27/5.

Scoutläger 11-15 augusti på Getsjötorp

Getsjötorp ligger 1,5 mil utanför Norrköping. Spårar-, upptäckar-, äventyrar- och utmanarscouter deltar på läget från 11 augusti till 15 augusti. Har du funderingar runt detta ta kontakt med ledare i din scoutgrupp för en dialog. Kåren kommer att åka gemensam buss från Eskilstuna till och från lägret. Tillsammans kommer vi att göra projekt, patrullen lagar mat över öppen eld och vi sover i tält. Bad möjlighet finns. Kostnad för hela lägret 700 kr inkl. resekostnad. Sista anmälningsdag till ledare i din scoutgrupp onsdag den 23 maj. Inbetalning senast 30 maj till Eskilstunas SMU:s plusgiro 13 57 08-6. Skriv som notering scoutens namn och scoutläger 2012. Informationsfolder och anmälningstalong kommer separat i slutet av mars månad. Då får du också reda på mera om lägertema och lägernamn.

Övrigt

Du hittar aktuell information på kyrkans hemsida och de olika scoutgruppernas hemsidor. Eskilstuna SMU finns också med på Facebook där du kan hitta aktuell information.
Spårarscout (årskurs 1-3)
Upptäckarscout (årskurs 4-5)
Äventyrarscout (årskurs 6-9)
Utmanarscout (gymnasiet)

Vid adressändring eller ändring av telefonnummer. Meddela på ifylld ICE-lapp eller på e-postadress scout@eskilskyrkan.se

/Frida Sandberg kårchef Eskilstuna SMU:s scoutkår

Skriv en kommentar