Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för Sveriges framtid.
Vi ber för den nya terminen.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan på nätet: Relation, gemenskap och mångfald!

Sex dagar var vi på konfirmandläger. Vi var trötta när vi förra söndagen satte oss i bilarna för att åka hem från Björkögården i Roslagen,  alldeles ute vid havet. Vilket läger vi hade! Så bra det blev! Så mycket prat det blev! Tjejsnack på rummet och ett intensivt prat i vår grupp om bl.a. våld och rasism. Förmiddagarna hade vi för samtal i vår grupp, samtal som handlade om den heliga Anden – om hur Gud kommer till oss och är nära oss genom den heliga Anden. Vi samtalade om tro och församling och fyllde ett helt blädderblocksblad med ord som beskriver den kyrka vi vill vara med i. Två ord återkom i våra samtal, och det var orden relation och gemenskap. Två ord med vilka vi försökte förstå det Jesus säger om den heliga Anden, vad tro handlar om och vad som gäller för kyrka och församling.  Relation och gemenskap.

Vi har några gånger använt oss av Frälsarkransen när vi talat om såväl våra egna liv som Jesu liv. Arton pärlor som är nära förbundna med varandra.  Den lite mindre vita jag-pärlan nära den lite större doppärlan. Den blå bekymmerslöshetsprälan. Det måste vara varje tonårings favoritpärla – eller hur?  Där finns också den svarta, nattens pärla, de sex tystnadspärlorna och den stora gyllene
Gudspärlan.  Dom hänger ihop och gör att det just blir en Frälsarkrans. Så fyndigt han tänkte den gamle biskopen Martin Lönnebo som skapade Frälsarkransen.

Jag tänker att relation och gemenskap är lika viktiga i livet som att vi har något att äta och något att dricka. Frågan om vad vi lever för är lika viktig som vad det är vi lever av.

Under året har vi bl.a. läst i 1 Mosebok om hur Gud tänkte och skapade. Hur han tänkte att det ena skulle hänga ihop med det andra. Som om han allra först tänkte orden relation och gemenskap. Det Bibeln berättar är hur Gud la som ett pussel, där den ena biten passade i den andra. När alla bitarna var på plats – när s.a.s helheten var skapad – så tog Gud ett kliv tillbaka och såg på det han skapat och såg at det var gott. Gud var uppenbart nöjd med det hela.

Allt hänger ihop. Vi vet att det är så. Vi kan inte överutnyttja eller manipulera på ett håll utan att det märks på ett annat håll. När ska vi lära oss att helheten är viktigare än varje del för sig? Gud vill att hans kyrka – att vi som är kyrkan – ska återspegla bilden av skapelsen. Att en inte kan säga till en annan att jag behöver dig inte. Att skapa ett sammanhang där ett ord som ”vi” är lika viktigt som ordet ”jag”. Vi klarar inte alltid av det, men det är likväl detta som Gud önskar sig av oss.

Pingstdagen är kyrkans födelsedag. Dagen då den heliga Anden gavs till lärjungarna. Dagen då frimodigheten trotsade rädslan. Dagen då lärjungarna förstod att det var vidare som gäller. Så berättas i Apostlagärningarna om hur människor kom till tro och hur man sökte sig till andra troende människor och hur de såg sitt ”jag” i relation till detta ”vi”. Det var då man sökte sig till andra som man blev klar över sitt eget liv. Eller med orden i det afrikanska uttrycket ”ubuntu”: ”Jag är vad jag är på grund av vilka vi alla är”.

Den heliga Anden för oss samman. Den heliga Anden för oss närmare Gud själv. Anden hjälper oss att förstå det Gud vill. Anden hjälper oss att våga.

Texterna idag är fantastiska för alla oss som älskar palettens alla färger. Detta är en dag som hyllar mångfalden och de många uttrycken. Det är som det ska om du tänker att här finns ingen annan som jag. Känn dig som hemma! Det är precis som det ska! Och så tänker jag: lägg denna mångfald till orden relation och gemenskap och det viktigaste är sagt om Gud, tro och församling.

Så blir det så självklart det Jesus säger att vi inte ska känna nå´n oro och inte heller tappa modet. Du är inte ensam. Jag är en av oss och Gud är mitt i det livet. Ge dig hän i den pingst-rörelse som innebär att vi kommer närmare varandra och mer nära Gud.

”Känn ingen oro och tappa inte modet!” Ta det till dig som en Andens hälsning den här Pingstdagen. Det gäller er konfirmander och det gäller för oss alla. Gud är med er! Gud är med oss alla!

Amen.

Text: Joh.14:25-29

Skriv en kommentar