Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för förberedelserna och genomförandet av ”Ung-Gudstjänst”.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan på nätet: Det är detta som är pingstdagens ”take off”

Det är naturligtvis så att vi talat om Gud när vi mötts i konfirmandgruppen. Vi har inte bara talat om Gud utan med honom. Vi har prövat vad det är att be och vi har gjort det med utgångspunkten att inget är bättre när det gäller att lära känna en annan än att prata med den. Just det har vi gjort. Det låter kanske pretentiöst att säga att vi försökt förstå vem Gud är. Vi har talat om Gud som Skaparen. Vi har haft ett focus i våra samtal på Jesus Kristus, därför att det i hög grad är genom Jesus vi lär känna vem Gud är. Så har vi påmint oss om Gud som Anden – den heliga Anden. Gud som en men samtidigt en som uppträder som tre. Egentligen inte märkligare än att det ska till tre sidor för att det ska bli en triangel eller vattnet som är vatten fastän det ibland är is, ibland ånga och mestadels det vatten som vi sköljer våra ansikten med eller det vi dricker då vi är törstiga. Gud tar hela den här bredden i anspråk när han vill göra sig förstådd och komma oss nära. Precis så som han gjorde den allra första Pingstdagen. Då när det var mångfalden som talade om Gud. 

Trons utgångspunkt är att Gud bryr sig. Att Gud inte är långt borta från någon av oss. Det unika med kristendomen är att Gud inte lägger ansvaret för denna närhet på oss och våra ansträngningar utan själv valt att kliva in i vår närhet. Det är det vi talar om som nåd. Det som är gratis. Det som inte är beroende av våra prestationer.

Gud har valt att vara i och vara kvar i det som är vår livsmiljö. Att vara i livet sådant det är – inte sådant vi drömmer om att det ska vara. Det är också detta möte som är utgångspunkten för oss som kyrka och församling. Vi tänker naturligtvis inte att det bara är här i kyrkan som Gud låter sig finnas, men det är ändå en plats att möta Gud på. En plats skapad där vi tillsammans får möta Gud. Vi behöver varandra också då det kommer till mötet med Gud. Precis som lärjungarna höll samman så har vi anledning att hålla samman. Vi talar ofta om att det personliga behöver ett sammanhang för att fungera. Tron behöver ett sammanhang för att växa. Lärjungaskap behöver ett sammanhang för att vi inte ska tappa orienteringen och orken. Vi påminner oss detta också idag på Pingstdagen, då det är den kristna kyrkans födelsedag och det blir födelsedagstårta till kyrkfikat.

Vi behöver ett sammanhang att relatera till och vi behöver den hjälp som texterna talar om på Pingstdagen – Anden som Jesus talar om som Hjälparen. Anden som i Bibelns texter presenteras som den kraft Gud ger oss för att orka. Anden som stärker vår initiativkraft och vår målmedvetenhet. Anden som hjälper oss att se perspektiv längre än bara för ett steg i taget. Anden som visar vägen, och med den heliga Birgittas bön, gör oss villiga att vandra den. Anden som i den goda känslan uttrycker att Gud omsluter hela mig Inte så att jag bara erbjuds en liten skärva – en nästan osynlig skärva av Gud – därför att Gud ska räcka till för alla. Nej, Gud är fullt ut hos oss var och en. Det är detta vi har att tacka Anden för. Om du vill så tänk om Pingstdagen som kyrkans ”kick-off”. För det är verkligen härifrån och vidare som gäller – med full kraft.

Innan Jesus lämnade lärjungarna så hade han följande att säga: ”…ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns”, Apost 1:8. Här startade det för nästan 2?000 år sedan och vi är en del av denna rörelse. På samma sätt som Gud kallade lärjungarna samman och gav dom den kraft och den inspiration dom behövde för att gå vidare, så kallar Gud oss samman. Här utrustar han oss. Mötet här gör skillnad. Här får vi ta emot bröd och vin i nattvarden. Se´n är det vidare som gäller med andens kraft. På samma sätt som Gud trodde på lärjungarna, så tror Gud på oss och vår förmåga. På samma sätt som Gud handlade med lärjungarna så handlar han med oss – så sträck på dig. Du är sedd av Gud och du är utvald. Också detta vill vi skicka med er konfirmander. Sträck på er. Gå raka i ryggen ut från den här gudstjänsten därför att ni är sedda av Gud – betrodda av Gud själv. Tänk om Anden som en hand som Gud erbjuder er. Anden och handen – det är lätt att komma ihåg. Jesus hälsade lärjungarna: ”Känn ingen oro och tappa inte modet”, Joh 14:27. Vi tar handen som Gud erbjuder oss. Vi öppnar upp vårt inre för Gud såsom Gud kommer till oss genom sin heliga Ande. Så går vi, och Gud ser på oss och säger orden om att vi inte ska tappa modet, och vi känner oss modiga, just så modiga och frimodiga, som Anden hjälper oss till. Vi går med vinden i ryggen. ”Se hur gudsvinden bär, hur allt händer just här. Du är älskad precis som du är”, PsoS 827. Det är detta som är Pingstdagens ”take off”!

Amen.

Bilder och video från gudstjänsten (klicka på bilderna för större storlek):

Kommentarer

Pingback från Konfirmanderna sjunger “We Are the World” | Svenska Missionskyrkan i Eskilstuna
Tid: 24 maj, 2010, 10:05

[…] och konfirmanderna sjöng “We Are the World” tillsammans. Se bilder och läs predikan här. Dela med dig av […]

Skriv en kommentar