Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för dem som på något sätt drabbats av Covid 19.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Scoutdax 2009 – inspiration för scoutledare

spårar-och-upptäckarscouter-ht-09-010_800Fredag den 11-13 september var det dags för Scoutdax utifrån temat inspiration, utmaning och äventyr. Ett tillfälle att träffa scoutledare från hela Sverige och utbyta
idéer och tankar.  Scoutdax var i år på Limmernäsgården utanför Linköping. Scoutdax där jag som ledare vidareutbildar mig i de frågor som är aktuella för scouting och utmanas i min ledarroll.  En helg full med intryck och nya tankar med mig hem till kåren/SMU.

Det nya scoutprogrammet
I november planeras lanseringen av det nya scoutprogrammet som är gemensamt för Sveriges samtliga fem scoutförbund. Målsättningen är ”Roligare att vara scout – enklare att vara ledare”. I arbetet har man utgått från följande; modernt (lätt att uppdatera), gemensamt över förbundsnivå, fokus på barn och ungas utveckling, tydliggöra scoutings kärna, tydliga mål för kåren och verksamheten.

Programmaterial kommer att finnas i form av scoutledarhandboken, fördjupningsmaterial (ev. förbundsbundet) och ledarmaterial för varje åldergrupp. Det kommer våren 2010 bli utbildningar på distriktsnivå för ledare utifrån det nya förbundsgemensamma scoutprogrammet. Återkommer med datum.

Utepedagogik (Bengt Järlund och Daniel Backgård)
Under seminariet fick man prova på att testa sina gränser i gruppen och patrullen genom olika övningar. Efter övningarna fick var och en säga hur man tyckte att det gick och vad kunde gruppen göra bättre vid nästa övning. Vi fick bl.a. prova på följande övningar:
Att samtliga deltagare hade ögonbindel och skulle leta rätt på ett rep.
Gruppen skulle sedan samlas vid snöret och bilda en kvadrat med hjälpav repet.

Alla fick olika föremål i olika storlekar t.ex. bollar. Gruppen skulle sedan ha dessa ett antal meter upp i luften samtidigt. Deltagarna fick inte fånga föremålet som de kastat upp. Uppgiften var klar när inget föremål hamnade på marken.

Utmanande ledarskap (Lotta Dahmberg och Torbjörn Bådagård )
Med hjälp av Utepedagogik reflekterades det kring tro och ledarskap inom scoutarbetet. Det handlar om att i övningar integrera ett studium av bibeln, samtal om tro och livsfrågor. Undersöka sin tro och utmana sitt ledarskap.

Andaktsmodellen (Conny Djärf)
I våra SMU grupper arbetar vi med tros och livsfrågor. Andakten är en naturlig del i vårat SMU arbete. Många gånger kan det vara svårt att samtala runt de stora frågorna, som livet, gudstro, döden och många andra frågor. Under seminariet fick man möjlighet att lära sig enkla modeller där livet och tron fick mötas och skapa förändringar. Bokförlag Martins andakter för de yngre barnen i de olika SMU grupperna. 

Lite datum:
Tg-utbildning är en grundläggande utbildning. Du vara minst 21år och ha ledarerfarenhet. Kursveckor se Eskilskyrkan hemsida under senior/utmanarscout. Planeras för ett nytt riksläger för SMU/SBUF 2013

Nästa gång Scoutdax arrangeras ta chansen!

Frida Sandberg
Scoutledare/kårchef

Skriv en kommentar