Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för dem som på något sätt drabbats av Covid 19.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan på nätet – Jesus skapar tro

Tord Dahlén

Tord Dahlén

Jesus skapar tro – mötet med honom gör skillnad

Matt 8:5-13
”..När han gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp …” (du kan lyssna på texten i slutet av sidan)

Det måste vara något speciellt med denne officer i romersk tjänst i Kafarnaum. Han hade verklig nöd för sin tjänare (eller var det kanske hans son, det antyds i Joh version). Han hade en maktposition i samhället och representerade ockupationsmakten men han faktiskt ödmjukade sig så att han sökte upp denne kringvandrande predikant.

Jesus hade just avslutat sin stora bergspredikan och människorna var överväldigade av hans undervisning för ”han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda”.

Folkskarorna följde honom och där han gick fram blev människor mötta på ett personligt sätt och blev helade. En spetälsk, två blinda, kvinnan som lidit av blödningar i 12 år, hon som var så försynt att hon smög sig intill honom bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel.

Alla dessa blev hjälpta vid mötet och det hade officeren hört om, kanske via de äldste i Kafarnaum som han hade hjälp i tillkomsten av synagogan som det berättas i Luk. Han kommer nu till Jesus i full övertygelse att hans tjänare skall kunna räddas av ett ord från Jesus.
Officeren säger: ”Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han det.”
Han menar alltså att på samma sätt som mina order har makt över dem som står i min tjänst genom mitt uppdrag så har dina ord makt över omständigheter genom ditt uppdrag. Det du säger sker, du behöver inte ens bryta lagen som jude och komma under mitt tak.
Officeren möter alltså Jesus, får lägga fram sin stora nöd och förändringen sker. Ett ord räckte och tjänaren blir frisk.
Mötet gör skillnad! Ni har hört det förut i det här rummet, ni har läst det på hemsidan och jag säger det igen.

Det är årsmöte i vår församling om två veckor och vår styrelse, vår pastor och våra ledare jobbar med årsberättelsen. Det filas på mål och inriktning för 2009 att läggas fram för antagande i årsmötet den 8 feb. Jag har tittat i dokumentet som ni alla kan ta del av nu. Det inleds med
”Det är i mötet med Jesus (och andra) som vi växer. Vårt mål är att församlingens och SMU:s arbete skall skapa sådana växtplatser. Tron har med hela livet att göra”
Har du fått ett sådant möte med Jesus som skapar tro? Har du fått möta människor som fört dig fram till Jesus? Eller väntar vi fortfarande på ett sådant möte? Har vi hittat en plats där tron kan växa?

Jag blev påmind om mitt eget första möte med Jesus genom en händelse i förra veckan. Jag var på begravningsgudstjänst i Andreaskyrkan i Flen, eller Missionskyrkan som det hette förr, församlingen där jag blev upptagen som medlem på bekännelse som 16-åring. Den som nu hade dött var en till mig närstående. Hon hade kommit till Flen på 1940-talet som en av alla de finska barn som skickades till Sverige för att skonas från kriget i Finland. Hon växte upp hos min morfar och mormor och kom genom dem in i missionskyrkans barn- och ungdomsgrupper och fick där möta Jesus. Även jag kom genom mormors påverkan in i söndagsskola och scoutarbete och konfirmation och fick där möta Jesus.
Vid minnesstunden efter begravningen träffade jag min gamla scoutledare som också var en av dessa som i handling visat på vad tro är och kommit att påverka mitt liv.

Det finns många exempel i vår omvärld på möten som förvandlar. För ungefär ett år sedan hade skolkyrkan bjudit in journalisten Göran Skytte som just då var aktuell med sin bok ”Omvänd” där han berättar och som väg från vänsterradikal till en personlig kristen tro. Det var genom mötet med olika präster, pastorer och andra kända kristna profiler när han gjorde sina Tv-program och också tillsammans med prästen Bo Brander skrev boken ”Ett år med Jesus” som han började söka Gud och sedan drabbades av ett radikalt möte med Jesus som förvandlade hans liv. Hans bok ”Omvänd” har sålts i 15.000 ex och han har fått tala till ca 40.000 människor under sin turné förra året.

Ett annat exempel jag tänker på är nyhetsprofilen från TV-Aktuellt, Ingela Agardh som avled i juni förra året. Men innan hon dog hann hon skriva sin bok ”Den största nyheten” om sin 20-åriga kamp mot cancern och hur hon fann sin tro. Hon berättar i en intervju för Aftonbladet:
”Vi hade en enda person i tv-huset som vågade tala om Gud fast många som jobbar där är kristna. Vi drack kaffe och han sa: ”Ingela, Gud omsluter dig på alla sidor.” Det lät väldigt osannolikt då. En kväll låg jag och läste Nya testamentet. Och då flyttar Jesus in. En röst inom mig sa: Du behöver inte förstå. Men som de flesta journalister vill jag förstå. Kan man förklara min frälsning? Inga ljussken, inga änglar, det var bara en stark röst i hjärtat.” Slut citat.

Hon läste NT hörde vi. Enligt församlingens mål för 2009 vill vi skapa växtplatser för tron. Några av målen är:
• att genom nya kontakter fortsatt växa så att vi blir fler medlemmar i församlingen
• att uppmuntra till bibelläsning och bön både individuellt, i mindre grupper liksom i gudstjänstlivet

Här finns olika mötesplatser och former som kan bidra till detta. Finns det intresse så kan vi organisera nya Alphakurser som handlar om vem Jesus är, hur man blir en kristen och grunderna i den kristna tron. Elimkyrkan inbjuder till en ekumenisk bibelstudiegrupp som skall börja nu på onsdagskvällar. Några hemgrupper finns utifrån det som en gång var församlingens geografiska kretsar. En bönegrupp som planerar att träffas varannan vecka startar på torsdag i Hällbybrunn.

Det finns redan växtplatser för tron. Vi behöver växa i tron och vi kan göra det tillsammans med andra.
Jesus har inte menat att vi hela tiden skall vara kvar på barnstadiet. Det var Lapplisa som sjöng om Barnatro som något som kan tappas bort.
Barnatro kallas den religiösa övertygelse man bär med sig genom livet efter att ha förvärvat den som barn (enl. Wikipedia).

Men Paulus talar om att växa, att gå från mjölk till fast föda och menar då att fördjupas i tron. Han säger också
”När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga”.  1 Kor 13:11

Jag lyssnade till president Obama och hans installationstal till amerikanska folket i tisdags. När jag sen läste en utskrift av talet upptäckte jag att han anknöt till just den versen.

”We remain a young nation, but in the words of Scripture, the time has come to set aside childish things. The time has come to reaffirm our enduring spirit; to choose our better history; to carry forward that precious gift, that noble idea, passed on from generation to generation: the God-given promise that all are equal, all are free, and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness”.
Vi förblir en ung nation, men med Skriftens ord; tiden är inne att lägga bort att tänka som ett barn. Tiden är inne att på nytt bekräfta vår uthållighet; att välja en bättre framtoning; att ta fram den dyrbara gåvan, den ädla idén som förts vidare från generation till generation: löftet som Gud gett att alla är lika, alla är fria, och att alla förtjänar en chans att sträva efter sitt fulla mått av lycka.

Högtidliga ord av en skicklig talare. Men också vi har ett löfte, en gåva att föra vidare till nya generationer.
Skäms vi för att tala om vår tro? Är det därför vi ligger så lågt med vår profil. Eller har vi svårt att formulera oss?
Ja, jag känner mig träffad av det Ingela Agardh sa att så få talade om sin tro på arbetsplatsen.
Paulus säger i episteltexten som vi läste:  ”Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft …”. Hur kan jag föra andra fram till ett sådant möte med Jesus som texten talar om? Våra ord har betydelse för att människor skall nås av budskapet.
Paulus skriver:  ”Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar?”  Rom 10:14.

Låt oss be om möten med Jesus som gör skillnad, möten som skapar tro.
Amen