Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för dem som på något sätt drabbats av Covid 19.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Predikan på nätet: ”Att på ren vardagssvenska bry sig”

Hur är man barmhärtig om man ska vara barmhärtig som Gud? Är det över huvud taget möjligt?

”En laglärd som ville sätta Jesus på prov reste sig och sade: ”Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” [26] Jesus sade: ”Vad står det i lagen? Hur lyder orden?” [27] Han svarade: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” [28] Jesus sade: ”Det är rätt. Gör det, så får du leva.” [29]

För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: ”Och vem är min nästa?” [30] På den frågan svarade Jesus: ”En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. [31] En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. [32] På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. [33] Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. [34] Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. [35] Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.’ [36] Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?” [37] Han svarade: ”Den som visade honom barmhärtighet.” Då sade Jesus: ”Gå du och gör som han!”, Luk 10:25-37.

Vad var det som plötsligt gjorde denne samarier till en barmhärtig samarier? Jo, att han på ren vardagssvenska brydde sig.

Prästen och leviten vände bort blicken när dom såg den misshandlade mannen ligga i vägkanten. De så åt ett annat håll, ökade takten och gick snabbt förbi, tänkte på det viktiga de var på väg till.

De var inte blinda eller döva. De såg och hörde, men höll det de såg och hörde ifrån sig.

Om samariern berättar Jesus att när han kom vägen fram och såg den misshandlade mannen, så fylldes han av medlidande. Han såg och lät det han såg få ta tag i hans känsla och vilja. Han stannade och tog det han hade för att ge första hjälpen. Han såg till att mannen fick fortsatt vård på ett värdshus i närheten. Försenad fortsatte han sin väg. Skitig om händerna, med fläckar på kläderna och två denarer fattigare.

Det han gjorde, det är det Jesus menar att vi ska göra, nämligen att vara barmhärtiga – och Jesus menar att det är möjligt. Kunde samariern, så kan vi!

Denne samarier var i sammanhanget en udda figur och med judiska ögon sett inte någon att se upp till. Det är ändå han, som tog hand om en som förmodligen inte tillhörde det egna folket, som är den som Jesus ber oss att likna.

Den barmhärtige samariern kunde ha tänkt som prästen och leviten kanske tänkte, att har nu en blivit misshandlad och rånad, så kan fler bli det, så nu gäller att det att snabbt sätta sig i säkerhet.

Dom funderade mer på vad som skulle hända med dom om de stannade till, än vad som skulle hända med den misshandlade mannen om dom inte stannade. Det är just det sättet att tänka som Jesus reagerar på. Att sätta sig själv och sitt i första rummet.

Barmhärtig är jag när jag ser och förstår att en annans väl och ve är en fråga för mig. Att barmhärtighet är att för en annans skull välja bort den egna bekvämligheten och den egna säkerheten. Att barmhärtighet ibland t.o.m. är at bryta mot lagar, när samhällets ordningar blir uppenbart obarmhärtiga.

I samband med Svenska Missionskyrklans kyrkokonferens i Göteborg förra veckoslutet beslöt konferensen att göra ett uttalande till förmån för alla de s.k. papperslösa flyktingar som finns i vårt land och deras begränsade möjligheter att få del av svensk hälso-och sjukvård. Till dom som inget har säger man, närmast hånfullt, att om du betalar så är det OK. Så kan ett sjukhus skicka en räkning på tiotusentals kronor till en kvinna som just fött sitt barn och som inte har några som helst möjligheter att betala och som garanterat hamnar hos kronofogden. Detta är inte barmhärtigt.

Jag vet hur flyktingar en period togs om hand i den här församlingen och hur människor med förankring i sjukvården ordnade med mediciner i eget namn för att dessa flyktingar skulle få den medicin de behövde. Det var barmhärtigt.

Jag skulle vilja gå så långt och säga att det samhälle som sätter det obarmhärtiga i system blir både ovärdigt och odemokratiskt.

När Jesus lägger ut texten om vad det är att vara barmhärtig, så talar han om att inte döma och att inte peka ut någon som skyldig. Han talar om att ge. Att fria snarare än fälla.

Vad Jesus säger, det är att det i en mening lönar sig att vara barmhärtig.

”Döm inte, så skall ni inte bli dömda…Frikänn, så skall ni bli frikända. Ge, så skall ni få”.

Kanske tänker du, att detta kan bara en dåre tro på – en som inte förstår hur samhället fungerar.

Jag tänker så här, att utifrån annat som Jesus säger, så kan han omöjligt mena att barmhärtighet är att stillatigande bara se på – vad som än händer. Det var ju inte så Jesus själv agerade. Han gick hårt åt dom som var obarmhärtiga.

Det måste vara möjligt att säga ifrån utan att döma och förklara någon skyldig.

Det barmhärtiga är obarmhärtigt mot det som är på väg att kväva livet. Det barmhärtiga är obarmhärtigt mot det som ställer människor åt sidan, det som gör skillnad mellan människor.

Det finns egentligen inga gränser för det barmhärtiga. Därför hamnar den barmhärtige alltid i konflikt med den som hävdar gränserna – det må vara nationella gränser eller gränser för vad som är möjligt och rimligt, gränser för det goda. Den barmhärtige frågar inte: är du en av oss?

Det blir i det Jesus säger så uppenbart att det som handlar om mitt sätt att se på andra, det börjar i hur jag ser på mig själv. Det om bjälken och flisan i texten. Kan jag se med barmhärtighet på mitt eget liv, så är det möjligt att också möta andra med barmhärtighet.

Det är när jag ser min egen brustenhet, som jag är kapabel att möta andras brustenhet.

Lär först känna dig själv. Då har du en bra förutsättning att hjälpa en annan.

”Var barmhärtig, så som er fader är barmhärtig”.

Bry dig, så som Gud utan reservationer bryr sig om oss. Låt ditt hjärta vara med, så som Gud helhjärtat ger utan att fråga om det lönar sig.

”Var barmhärtig, så som er fader är barmhärtig”.

Amen.

Text: Luk.6:36-42